Înapoi la listă

REGULATOR DE VITEZĂ ADAPTIV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pe baza informaţiilor de la un radar sau aparat de fotografiat, funcţia regulatorului de viteză adaptiv (sau funcţia Stop and Go a regulatorului de viteză adaptiv pe vehiculele echipate cu cutie de viteze automată) vă permite să menţineţi viteza selectată (cunoscută sub numele de viteză de croazieră) păstrând o distanţă de urmărire faţă de vehiculul din faţă pe aceeaşi bandă.

La vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, dacă vehiculul din faţă se opreşte, funcţia Stop and Go a regulatorului de viteză adaptiv poate acţiona frâna vehiculului până la oprirea completă înainte de a permite vehiculului să se deplaseze.

Sistemul controlează accelerarea şi decelerarea vehiculului dvs. cu ajutorul motorului şi al sistemului de frânare.

Raza de acţiune maximă a sistemului este de aproximativ 150 m. Aceasta poate varia în funcţie de condiţiile de drum (relief, condiţii meteo etc.)

Funcţia regulatorului de viteză adaptiv poate fi activată în funcţie de condiţiile rutiere (trafic, vreme etc.):

- între 0 km/h şi 170 km/h pentru vehiculele echipate cu cutie de viteze automată;

- între 30 km/h şi 170 km/h pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze manuală.

Funcția este indicată de simbolul .

Notă:

- şoferul trebuie să respecte limita de viteză maximă şi distanţele de siguranţă din ţara în care conduce;

- regulatorul de viteză adaptiv poate frâna vehiculul până la o treime din capacitatea de frânare. În funcţie de situaţie, şoferul poate fi nevoit să frâneze mai tare.

Funcţia regulator de viteză adaptiv nu declanşează o oprire de urgenţă şi capacitatea sa de frânare este limitată.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Nu poate înlocui în nicio situaţie responsabilitatea şoferului de a respecta limitele de viteză sau vigilenţa acestuia.

Şoferul trebuie să menţină în permanenţă controlul asupra vehiculului. Şoferul trebuie să adapteze întotdeauna viteza în funcţie de mediul înconjurător şi de condiţiile de trafic. Regulatorul de viteză adaptiv trebuie să fie utilizat doar pe o autostradă (sau un drum cu mai multe benzi separate de o barieră). Regulatorul de viteză nu trebuie utilizat atunci când circulaţia este densă, pe drum sinuos sau alunecos (polei, acvaplanare, pietriş) sau atunci când condiţiile meteorologice sunt defavorabile (ceaţă, ploaie, vânt lateral…). Risc de accident.

Poziţia camerei 1

Aveţi grijă ca parbrizul să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).

Poziţia radarului 2

Asiguraţi-vă că zona radarului nu este acoperită (de murdărie, noroi, zăpadă, o placă de înmatriculare frontală montată/ataşată necorespunzător), lovită, modificată (inclusiv vopseaua) sau ascunsă de orice accesoriu montat în faţa vehiculului (pe calandru sau siglă etc.).

Comenzi

3 Setări distanţă de siguranţă

4 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei de reglare) (0).

5 Contactor principal oprire/pornire regulator de viteză adaptiv .

6 Activare, memorare şi variaţie descrescătoare a vitezei de reglare (SET/-).

7 Comutaţi pentru a activa şi a mări viteza de reglare sau pentru a restabili viteza de reglare memorată (RES/+).

Suprafeţele radarului şi camerei trebuie să fie curate şi nemodificate, pentru a garanta buna funcţionare a sistemului.

Afişări

8 Martor luminos regulator de viteză adaptiv.

9 Vehicul în faţă.

10 Distanţă de siguranţă memorată.

11 Viteza de croazieră memorată.

Important: trebuie să menţineţi în permanenţă picioarele în apropierea pedalelor, pentru prevenirea oricărui eveniment.

Activarea

Acţionaţi contactorul 5.

Martorul luminos are culoarea gri şi mesajul „Regulator viteză adaptiv ON” apare pe tabloul de bord, însoţit de liniuţe pentru a indica faptul că funcţia regulator de viteză este activată şi aşteaptă introducerea unei viteze de croazieră.

Această funcţie nu poate fi activată atunci când:

- frâna de parcare este strânsă;

- funcţia de Asistenţă la parcare este deja activată PARCAREA ASISTATĂ.

Mesajul „Regulat. adaptiv indisponibil” se afişează pe tabloul de bord.

Reglare viteză

Când vehiculul este staţionar (vehicule echipate cu o cutie de viteze automată) sau când vehiculul se deplasează cu o viteză constantă (toate vehiculele), apăsaţi butonul 6 (SET/-) sau comutaţi 7 (RES/+) pentru a activa funcţia şi pentru a stoca viteza curentă. Viteza de croazieră minimă este de 30 km/h.

Viteza de croazieră 11 înlocuieşte liniuţele şi regulatorul de viteză este confirmat prin apariţia vitezei de croazieră în culoarea verde şi a martorului luminos .

Dacă încercaţi să activaţi funcţia atunci când viteza vehiculului este de peste 170 km/h sau sub 30 km/h la vehiculele echipate cu o cutie de viteze mecanică, se afişează mesajul „Viteză invalidă”, iar funcţia rămâne inactivă.

Atunci când o viteză de reglare este memorată şi reglarea este activată, piciorul dumneavoastră poate fi ridicat de pe pedala de acceleraţie.

Caracteristică specială pentru vehiculele cu cutie de viteze automată: dacă viteza vehiculului este sub aproximativ 30 km/h, viteza de croazieră va fi setată automat la 30 km/h. Vehiculul va accelera până când va atinge viteza de croazieră memorată.

Activarea comenzii distanţă de siguranţă

De îndată ce regulatorul de viteză este activat, distanţa de siguranţă implicită 10 este afişată cu verde pe tabloul de bord. Distanţa de siguranţă implicită corespunde unui interval de aproximativ două secunde (consultaţi paginile următoare).

Dacă sistemul detectează un vehicul pe banda dvs., un contur al vehiculului 9 apare deasupra indicatorului de distanţă 10 de pe tabloul de bord.

Vehiculul dvs. îşi adaptează viteza la cea a vehiculului din faţă şi aplică frânele, dacă este necesar (lămpile de stop se aprind), pentru a menţine distanţa afişată pe tabloul de bord.

Notă: dimensiunea conturului 9 variază în funcţie de viteza care vă separă de vehiculul din faţă. Cu cât conturul este mai mare, cu atât vehiculul din faţă este mai aproape.

Setarea vitezei de croazieră

Puteţi varia viteza prin apăsări repetate (pentru o variaţie scăzută) sau prin apăsare lungă (pentru variaţie mai mare) pe contactorul 6 sau 7:

- utilizaţi contactorul „SET/-” 6 pentru a reduce viteza;

- utilizaţi contactorul „RES/+” 7 pentru a mări viteza.

Reglarea distanţei faţă de vehiculul din faţă

Puteţi modifica distanţa de siguranţă faţă de vehiculul din faţă în orice moment, apăsând pe contactorul 3 în mod repetat.

Indicatorul de distanţă orizontal de pe tabloul de bord indică diferite distanţe de siguranţă disponibile:

- indicator de distanţă A: distanţă lungă (corespunde unui interval de aproximativ 2,4 secunde);

Reglarea distanţei faţă de vehiculul din faţă

(continuare)

- indicator de distanţă B: distanţă intermediară 2 (corespunde unui interval de aproximativ 2 secunde);

- indicator de distanţă C: distanţă intermediară 1 (corespunde unui interval de aproximativ 1,6 secunde);

- indicator de distanţă D: distanţă scurtă (corespunde unui interval de aproximativ 1,2 secunde).

Indicatorul de distanţă selectat apare în verde pe tabloul de bord. Celelalte indicatoare rămân gri.

Notă: distanţa trebuie să fie setată în funcţie de nivelul de trafic, reglementările locale şi condiţiile meteorologice.

Distanţa de siguranţă este reglată implicit pe indicatorul de distanţă B.

Depăşire a vitezei reglate

Viteza de croazieră poate fi depăşită în orice moment prin apăsarea pedalei de acceleraţie.

Dacă este depăşită, viteza de croazieră 11 apare în roşu.

Indicatorul de distanţă clipeşte în cazul în care distanţa dintre vehiculul dvs. şi vehiculul din faţă este mai mică decât distanţa de siguranţă selectată: funcţia Regulator distanţă de siguranţă nu mai este activă.

Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: regulatorul de distanţă şi regulatorul distanţei de siguranţă vor relua în mod automat instrucţiunile privind viteza şi distanţa selectate anterior.

Manevră de depăşire

Dacă doriţi să depăşiţi vehiculul din faţă, activarea semnalizatorului va anula temporar regulatorul distanţei de siguranţă şi va permite o viteză de accelerare suficientă pentru a finaliza depăşirea.

Oprirea şi pornirea vehiculelor echipate cu cutie de viteze automată

Dacă vehiculul din faţă încetineşte, sistemul îşi adaptează viteza până la oprirea completă, dacă este necesar (de ex. în trafic aglomerat). Vehiculul se opreşte la o distanţă de câţiva metri de vehiculul din faţă. Funcţia Stop and Start poate trece motorul în starea de veghe FUNCŢIA STOP AND START.

Atunci când vehiculul din faţă porneşte din nou:

- dacă oprirea nu durează mai mult de aproximativ trei secunde, vehiculul porneşte automat fără nicio acţiune din partea şoferului;

- dacă oprirea durează mai mult de aproximativ trei secunde, trebuie să apăsaţi pedala de acceleraţie sau butonul 7 (RES/+), pentru ca vehiculul să pornească din nou. Mesajul „Apăsați RES/+ sau accelerați” apare pe tabloul de bord pentru confirmare.

Dacă oprirea durează mai mult de aproximativ trei minute, frâna de parcare asistată este aplicată automat şi Regulatorul de viteză adaptiv Stop and Go este dezactivat. Martorul luminos dispare pentru a confirma dezactivarea funcţiei.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Puteţi trece funcţia în stare de veghe atunci când:

- apăsaţi contactorul 4 (0);

- aplicaţi pedala de frână în timp ce vehiculul se deplasează.

Funcţia este dezactivată de sistem dacă:

- aţi setat cutia de viteze automată la P sau N;

- cuplaţi treapta de marşarier;

- desfaceţi centura de securitate a şoferului;

- deschideţi una dintre deschiderile mobile;

- apăsaţi pe butonul de pornire/oprire motor;

- panta este prea abruptă;

- viteza vehiculului este mai mare de 180 km/h;

- sunt declanşate anumite sisteme de corectare şi de asistenţă la conducere (frânare activă de urgenţă, ABS, ESC);

- atunci când apăsaţi pedala de ambreiaj pentru o perioadă îndelungată sau ţineţi îndelung în poziţia neutră la vehiculele echipate cu o cutie de viteze mecanică.

Indiferent de circumstanţe, starea de veghe este confirmată prin apariţia martorilor luminoşi în gri şi a mesajului „Tempomat adapt. deconectat” pe tabloul de bord.

Trecerea regulatorului de viteză adaptiv în stare de veghe sau dezactivarea acestuia nu antrenează reducerea rapidă a vitezei: trebuie să frânaţi prin aplicarea pedalei de frână, dacă este cazul.

Ieşire din starea de veghe

În funcţie de viteza de croazieră memorată

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi, după ce v-aţi asigurat că, condiţiile de circulaţie sunt adaptate (trafic, starea şoselei, condiţii meteorologice…). Apăsaţi pe contactorul 7 (RES/+) în intervalul de viteze confirmate.

În momentul revenirii la viteza memorată, activarea regulatorului de viteză este confirmată prin afişarea în verde a vitezei de croazieră.

Notă: dacă viteza memorată este mai mare decât viteza curentă, vehiculul va accelera până la viteza respectivă.

În funcţie de viteza curentă

Atunci când regulatorul de viteză este în stare de veghe, o apăsare pe butonul 6 (SET/-) reactivează funcţia regulatorului de viteză fără a ţine cont de viteza memorată: viteza la care rulează vehiculul este cea care este luată în calcul.

Avertismente „Preluaţi controlul asupra vehiculului”

În anumite situaţii (de exemplu, când întâlniţi un vehicul mult mai lent, când vehiculul din faţă schimbă rapid benzile etc.), este posibil ca sistemul să nu dispună de suficient timp pentru a reacţiona.

În funcţie de situaţie, sistemul emite un semnal sonor asociat cu:

- alerta portocalie E, dacă situaţia necesită atenţia şoferului;

sau

- alerta roşie F, însoţită de mesajul „Frânați”, dacă situaţia necesită atenţia imediată a şoferului.

În toate situaţiile, reacţionaţi în consecinţă şi efectuaţi manevrele corespunzătoare.

Oprire funcţie

Funcţia regulator de viteză este dezactivată atunci când apăsaţi pe contactorul 5.

Martorul luminos dispare de pe tabloul de bord pentru a confirma că funcţia nu mai este activă.

Indisponibilitate temporară

Radarul poate detecta vehiculele din faţa vehiculului dvs. Sistemul nu poate funcţiona corect dacă zona de detectare a radarului este acoperită sau dacă semnalul acestuia este perturbat.

Dacă zona de detectare a radarului este acoperită sau dacă semnalul acestuia este perturbat, mesajul „Radarul frontal nu detectează” este afişat pe tabloul de bord şi regulatorul de viteză adaptiv este întrerupt. Martorul luminos verde dispare pentru a confirma dezactivarea automată a funcţiei.

Asiguraţi-vă că zona radarului nu este acoperită (de murdărie, noroi, zăpadă, o placă de înmatriculare frontală montată/ataşată necorespunzător), lovită, modificată (inclusiv vopseaua) sau ascunsă de orice accesoriu montat în faţa vehiculului (pe calandru sau siglă etc.).

Condiţiile din anumite zone geografice pot perturba funcţia, de exemplu:

- zone aride, tuneluri, poduri lungi sau drumuri cu trafic redus fără linii rutiere, fără semne de circulaţie sau cu vegetaţie în apropiere;

- o zonă militară sau un aeroport.

Trebuie să părăsiţi aceste zone pentru a putea utiliza funcţia.

În toate cazurile, dacă mesajul nu este şters după repornirea motorului, contactaţi un reprezentant al mărcii.

Anomalie de funcţionare

Dacă este detectată o anomalie a funcţiei Regulator de viteză adaptiv Stop and Go, mesajul „Verifică regulator viteză” apare pe tabloul de bord şi funcţia Regulator de viteză adaptiv este dezactivată.

Dacă este detectată o anomalie de funcţionare la una sau mai multe componente ale sistemului, funcţia Regulator de viteză adaptiv este întreruptă.

Martorul luminos © apare pe tabloul de bord împreună cu, în funcţie de defecţiune, unul dintre următoarele mesaje:

- „Controlează camera frontală”;

- „Radar frontal de controlat”;

- „Cameră/radar de controlat”;

- „Verifică vehicul”.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Limitările funcţionării sistemului

Detectarea vehiculelor

Sistemul detectează numai vehiculele (autovehicule, camioane, motociclete) care rulează în sensul de mers al vehiculului dvs.

Un vehicul care virează pe aceeaşi bandă (de exemplu G) va fi luat în considerare de sistem numai atunci când intră în zonele de detectare ale camerei şi radarului.

Sistemul poate declanşa o frânare bruscă sau întârziată.

Sistemul nu poate detecta:

- vehicule care sosesc în intersecţii: drum de acces (de exemplu H) etc.;

- vehiculele care merg pe partea greşită a drumului sau în marşarier spre dvs.

Regulatorul de viteză adaptiv trebuie să fie utilizat doar pe o autostradă (sau un drum cu mai multe benzi separate de o barieră).

Detectarea în timpul unui viraj

În timpul unui viraj sau al unei curbe, este posibil ca radarul şi/sau camera să nu poată detecta temporar vehiculul din faţă (de exemplu J).

Sistemul poate declanşa o accelerare.

La ieşirea dintr-o curbă, detectarea de către sistem a vehiculului din faţă poate fi perturbată sau întârziată.

Sistemul poate declanşa o frânare bruscă sau întârziată.

Detectarea vehiculelor de pe benzile alăturate

Sistemul poate detecta vehiculele care rulează pe o bandă alăturată atunci când:

- intraţi într-o curbă (de exemplu K);

- rulaţi pe un drum cu benzi înguste;

- viteza vehiculului de pe banda alăturată este mai mică şi dacă unul dintre vehicule se află prea aproape de banda celuilalt.

Sistemul poate declanşa incorect încetinirea sau frânarea vehiculului.

Vehicule ascunse din cauza variaţiilor de relief ale solului

Sistemul nu va detecta vehiculele ascunse din cauza variaţiilor de relief ale solului sau pe cele situate în afara zonelor de detectare ale camerei şi radarului, atunci când urcaţi sau coborâţi o pantă.

Vehicule în afara zonelor de detectare ale camerei şi radarului.

Sistemul va reacţiona târziu sau nu va reacţiona deloc dacă vehiculele detectate sunt în afara zonelor de detectare ale camerei şi radarului, în special în următoarele cazuri:

- vehiculele care transportă obiecte lungi care depăşesc linia;

- lungimea reală a vehiculelor înalte (de exemplu L) din afara zonei de detectare a radarului (maşini de construcţie, vehicule care remorchează echipamente agricole etc.);

- vehiculele centrate insuficient pe bandă;

- vehiculele înguste care sunt foarte aproape (de exemplu M).

Vehicule staţionare şi lente

Atunci când viteza dvs. este de aproximativ 50 km/h, sistemul nu detectează:

- vehiculele staţionare (de exemplu N);

- vehiculele foarte lente.

Atunci când viteza dvs. este mai mică de aproximativ 50 km/h, este posibil ca sistemul să nu reacţioneze sau să reacţioneze foarte târziu la:

- vehiculele staţionare (de exemplu N);

- vehiculele foarte lente;

- vehiculele din faţă 12 care schimbă banda, dezvăluind un vehicul staţionar 13 (de exemplu P).

Fiţi pregătit permanent să preluaţi controlul asupra vehiculului atunci când întâlniţi vehicule staţionare sau foarte lente (de exemplu N).

Funcţia regulator de viteză adaptiv nu declanşează o oprire de urgenţă şi capacitatea sa de frânare este limitată.

Nedetectarea obstacolelor şi obiectelor fixe de mici dimensiuni

Sistemul nu poate detecta:

- pietoni, biciclete, scutere etc.;

- animale;

- obstacole fixe (bariere cu plată, pereţi etc.) (de exemplu Q).

Acestea nu sunt luate în considerare de către sistem. Acestea nu declanşează nicio alertă sau reacţie din partea sistemului.

Detectarea vehiculelor care se deplasează pe bandă cu viteză mare

Atunci când vehiculul dvs. este depăşit de un alt vehicul care se deplasează cu viteză mare 14 (motocicletă, vehicul etc.) (de exemplu, R), iar vehiculul respectiv se deplasează temporar între dvs. şi vehiculul din faţă 15, sistemul poate declanşa accelerarea, încetinirea sau frânarea inoportună.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Acesta nu poate înlocui în nicio situaţie responsabilitatea şoferului de a respecta limitele de viteză, distanţele de siguranţă și vigilenţa acestuia.

Şoferul trebuie să menţină în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Şoferul trebuie să adapteze întotdeauna viteza în funcţie de mediul înconjurător şi de condiţiile de rulare, indiferent de indicaţiile sistemului.

Cu excepția liniilor care delimitează benzile, indicatoarele de circulație (semafoare, indicatoare, treceri de pietoni etc.) nu sunt recunoscute de sistem. Acestea nu declanşează nicio alertă sau reacţie din partea sistemului.

Sistemul nu trebuie să fie considerat sub nicio formă detector de obstacole sau sistem anticoliziune.

Regulatorul de viteză adaptiv trebuie să fie utilizat doar pe o autostradă (sau un drum cu mai multe benzi separate de o barieră).

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea radarului şi/sau a camerei poate fi modificată, funcţionarea acestora putând fi, astfel, afectată. Dezactivaţi sistemul şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în proximitatea radarului şi/sau a camerei (înlocuiri, reparaţii, modificări la parbriz, vopsire etc.) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Dezactivare funcţie

Trebuie să dezactivaţi funcţia dacă:

- vehiculul rulează pe un drum cu multe curbe;

- vehiculul este remorcat (depanare);

- vehiculul tractează o remorcă sau o rulotă;

- vehiculul rulează într-un tunel sau aproape de o structură metalică;

- vehiculul ajunge la un punct de taxare, într-o zonă în care se efectuează lucrări rutiere sau pe o bandă îngustă;

- vehiculul urcă sau coboară pe o pantă foarte abruptă;

- vizibilitatea este slabă (soare orbitor, ceaţă etc.);

- vehiculul rulează pe o suprafaţă de drum alunecoasă (ploaie, zăpadă, pietriş etc.);

- condiţiile meteorologice sunt nefavorabile (ploaie, ninsoare, vânt lateral etc.);

- zona radarului a fost avariată (coliziuni etc.).

- zona camerei a fost deteriorată (de exemplu, interiorul sau exteriorul parbrizului);

- parbrizul este crăpat sau distorsionat.

În cazul în care sistemul funcţionează anormal, dezactivaţi-l şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

Situaţii de perturbare a sistemului

Funcţionarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiţii precum:

- parbrizul sau zona radarului este acoperită (murdărie, gheaţă, zăpadă, condens, număr de înmatriculare etc.);

- un mediu complex (tunel etc.);

- condiţii meteo nefavorabile (ninsoare, ploaie puternică, grindină, polei etc.);

- vizibilitate redusă (noapte, ceaţă etc.);

- contrast slab între vehiculul din faţă şi mediul înconjurător (de ex.: vehicul alb într-o zonă cu zăpadă etc.);

- orbirea (soare orbitor, luminile vehiculelor ce vin din sens opus etc.);

- drum îngust, şerpuit sau sinuos (viraje strânse etc.);

- un vehicul mai lent cu o diferenţă semnificativă de viteză;

- utilizarea covoarelor care nu sunt adaptate le vehicul. Pe partea şoferului, nu utilizaţi decât covoraşe adaptate vehiculului, care se prind peste elementele preinstalate şi verificaţi regulat fixarea lor. Nu suprapuneţi mai multe covoraşe. Risc de blocare a pedalelor.

În aceste cazuri, sistemul poate interveni în mod incorect.

Risc de frânare sau accelerare accidentală.

Multe situaţii neprevăzute pot afecta funcţionarea sistemului. Unele obiecte sau vehicule care pot apărea în zona de detectare a camerei sau a radarului pot fi interpretate în mod incorect de către sistem, ceea ce poate duce la o posibilă accelerare sau frânare necorespunzătoare.

Trebuie să fiţi întotdeauna atent la evenimentele neaşteptate care pot apărea în timp ce conduceţi. Păstraţi întotdeauna controlul asupra vehiculului, prin menţinerea picioarele în apropierea pedalelor, astfel încât să puteţi reacţiona în cazul unui incident.