Înapoi la listă

ÎNCĂLZIRE, AER CONDIŢIONAT MANUAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

(în funcţie de vehicul)

1 Repartizare aer în habitaclu.

2 Dejivrare/dezaburire a retrovizoarelor şi a lunetei (dacă vehiculul este echipat).

3 Reglare viteză de ventilare.

4 Reciclare aer.

5 Reglare temperatură aer.

6 Aer condiţionat.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

Climatizarea este pornită (martor luminos aprins) sau oprită (martor luminos stins) cu ajutorul butonului 6.

Activarea nu este posibilă atunci când comanda 3 este trecută la „0”.

Utilizarea aerului condiţionat permite:

- să scădeţi temperatura în interiorul habitaclului;

- să eliminaţi aburii mai rapid.

Repartizare aer în habitaclu

Există cinci posibilităţi de repartizare a aerului. Rotiţi comanda 1 pentru a alege repartizarea dumneavoastră.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

Fluxul de aer este repartizat între dezaburitoarele geamurilor laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi picioarele pasagerilor.

Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord, spre picioarele ocupanţilor pe locul din faţă şi, în funcţie de vehicul, ale ocupanţilor scaunelor din al doilea rând.

J Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Punere în funcţiune a reciclării aerului

Apăsaţi butonul 4: martorul luminos integrat se aprinde. În aceste condiţii, aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer exterior.

Reciclarea aerului permite:

- să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zonă poluată…) ;

- să răciţi mai rapid temperatura din habitaclu.

În cazul în care climatizarea nu este activată (martor luminos „A/C de pe contactorul 6 stins), utilizarea prelungită a aerului reciclat poate provoca apariţia aburilor pe geamurile laterale şi pe parbriz, precum şi alte probleme din cauza prezenţei aerului nereciclat în habitaclu. Este deci recomandat să treceţi în funcţionare normală (aer exterior) apăsând din nou pe tasta 4 de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Reglare viteză de ventilare

Manevraţi comanda 3. Cu cât comanda este poziţionată spre dreapta, cu atât cantitatea de aer suflat este mai mare. Dacă doriţi să opriţi fluxul de aer, treceţi comanda 3 la „0”.

Sistemul este oprit: viteza de ventilare a aerului este nulă (vehicul oprit), puteţi resimţi un debit de aer slab atunci când vehiculul rulează.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 5 în funcţie de temperatura dorită. Cu cât cursorul este mai spre roşu, cu atât temperatura este mai ridicată.

În momentul unei utilizări prelungite a aerului condiţionat, o senzaţie de frig poate să apară. Pentru a mări temperatura, rotiţi comanda 5 spre dreapta.

Utilizarea poziţiei W de pe comanda 1 antrenează automat evacuarea aerului pentru a împiedica riscul de aburire a parbrizului.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Cu motorul pornit, apăsaţi pe tasta 2. Martorul luminos de funcţionare se aprinde.

Această funcţie permite o dezaburire electrică rapidă a lunetei spate şi a retrovizoarelor electrice cu dezgheţare (pentru vehiculele echipate cu această funcţie).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 2. Martorul luminos se stinge.

Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Dezaburire rapidă

Aduceţi comenzile 13 și 5 în poziţiile:

- dezaburire W;

- ventilator la viteza 3 sau 4;

- temperatură maximă.

Apăsaţi pe butonul 4 pentru a dezactiva reciclarea aerului (martor luminos stins) şi apăsaţi pe butonul 2 pentru a activa dezgheţarea lunetei spate (martor luminos aprins).

SISTEMUL DE AER CONDIŢIONAT