Înapoi la listă

ILUMINARE INTERIOARĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Plafonieră

Apăsând pe contactorul 1, obţineţi:

- o iluminare impusă;

- o iluminare comandată de deschiderea uneia dintre uşile faţă sau, în funcţie de vehicul, a uneia dintre cele patru uşi. Ea nu se stinge decât dacă uşile respective sunt închise corect;

- o stingere impusă.

Spoturi de lectură

(În funcţie de vehicul)

Apăsând pe contactorul 2, obţineţi:

- o iluminare impusă;

- o iluminare comandată de deschiderea uneia dintre uşile faţă sau, în funcţie de vehicul, a uneia dintre cele patru uşi. Ea nu se stinge decât dacă uşile respective sunt închise corect;

- o stingere impusă.

Lampă cutie de depozitare 3

Lampa 3 se aprinde la deschiderea uşiţei.

Lampă portbagaj 4

Lampa 4 se aprinde la deschiderea portbagajului.

Deblocarea şi deschiderea uşilor sau a portbagajului antrenează iluminarea temporizată a plafonierelor şi a lămpilor de sol.

Lampă spate

Basculaţi contactorul 5, obţineţi:

- o iluminare impusă;

- o iluminare comandată de deschiderea uneia dintre uşile faţă sau, în funcţie de vehicul, a uneia dintre cele patru uşi. Ea nu se stinge decât dacă uşile respective sunt închise corect;

- o stingere impusă.

Particularităţi

În funcţie de vehicul, deblocarea de la distanţă a uşilor antrenează iluminarea temporizată a habitaclului. Deschiderea unei uşi faţă sau spate relansează această temporizare.

Apoi, plafoniera şi lampa portbagajului se sting progresiv.

Există mai multe cazuri de oprire a temporizării de iluminare:

- după 15 minute atunci când o uşă a rămas deschisă;

- după 15 secunde sau, în funcţie de vehicul, 5 minute atunci când toate uşile sunt închise;

- la punerea contactului.