Înapoi la listă

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levier de selectare 1

P: parcare

R: marşarier

N: punct mort

D: mod automat

M: mod manual

+: trecere în raport superior

-: trecere în raport inferior

Treapta cuplată este afişată pe tabloul de bord A.

Notă: Apăsaţi pe butonul 2 pentru a trece din poziţia D sau N sau R sau P.

Pornire

Cu levierul de selectare 1 în poziţia P, puneţi contactul.

Pentru a părăsi poziţia P, este obligatoriu să apăsaţi pe pedala de frână înainte de a apăsa butonul de deblocare 2.

Cu piciorul pe pedala de frână (martorul luminos Ó de pe afişajul se stinge), părăsiţi poziţia P.

Cuplarea levierului în poziţia D sau R nu trebuie făcută decât la oprire, cu piciorul pe frână şi cu pedala de acceleraţie ridicată.

Conducere în mod automat

Cuplaţi levierul 1 în poziţia D.

În majoritatea condiţiilor de circulaţie întâlnite, nu trebuie să mai acţionaţi levierul: vitezele se schimbă automat, la momentul oportun, la turaţie corespunzătoare a motorului deoarece „automatismul” ţine cont de sarcina vehiculului, de profilul şoselei şi de stilul de conducere ales.

Conducere economică

Pe drum, lăsaţi întotdeauna levierul în poziţia D, pedala de acceleraţie fiind menţinută puţin apăsată, raporturile vor trece automat la o turaţie motor mai mică.

Accelerări şi depăşiri

Apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (până ce depăşiţi punctul dur al pedalei).

Aceasta vă va permite, în funcţie de posibilităţile motorului, să treceţi într-un raport optim inferior.

Conducere în mod manual

Cu levierul de selectare în poziţia D, deplasaţi levierul spre dreapta până la poziţia M. Impulsuri succesive pe levier permit să schimbaţi raporturile de viteză manual:

- pentru a trece în raporturi de viteză inferioare, împingeţi spre înainte;

- pentru a trece în raporturile de viteză superioare, împingeţi spre înapoi.

Raportul de viteză cuplat apare pe afişajul de pe tabloul de bord.

Cazuri particulare

În anumite cazuri de rulare (ce conduc, de exemplu, la protecţia motorului, activarea programului de control dinamic de conducere: ESC etc.), sistemul automat poate schimba treapta de viteză în mod automat. De asemenea, pentru a evita „manevrele greşite”, schimbarea raportului poate fi refuzată de „automatism”: în acest caz afişajul raportului clipeşte câteva secunde pentru a vă avertiza de aceasta.

Situaţii excepţionale

- Dacă tipul drumului sau condiţiile meteo (pante ascendente abrupte, pante descendente bruşte, zăpadă adâncă, nisip sau noroi) îngreunează menţinerea modului automat, se recomandă să utilizaţi modul manual (în funcţie de vehicul). Aceasta pentru a evita schimbările de viteză succesive solicitate de „ automatism „ la urcare, şi pentru a obţine o frânare motor în caz de coborâri prelungite.

- Pe timp foarte rece, pentru a evita oprirea bruscă a motorului, aşteptaţi câteva momente înainte de a părăsi poziţia P sau N şi de a cupla levierul în D sau R.

La urcare, pentru a rămâne oprit, nu lăsaţi piciorul pe pedala de acceleraţie.

Risc de supraîncălzire a cutiei de viteze automate.

Staţionare vehicul

Atunci când vehiculul este imobilizat, ţinând piciorul pe pedala de frână, plasaţi levierul în poziţia P: cutia de viteze se află în punct mort iar roţile motoare sunt blocate mecanic de către transmisie.

Strângeţi frâna de mână sau, în funcţie de vehicul, asiguraţi-vă că frâna de parcare asistată este strânsă.

În caz de şoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului în timpul unei manevrări (de exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban) puteţi deteriora vehiculul (de exemplu: deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.

Perioadă de întreţinere

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului sau consultaţi un reprezentant al mărcii pentru a verifica dacă este necesară întreţinere planificată pentru cutia de viteze automată.

Dacă aceasta nu necesită întreţinere, nu este necesar să completaţi nivelul de ulei.

Din motive de securitate, nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului.

Mod încărcare

Dacă vehiculul rulează cu o sarcină ridicată, apăsaţi contactorul 3: în funcţie de vehicul, martorul luminos Perfo sau Sport va apărea pe tabloul de bord.

După fiecare oprire a motorului, poziţia sarcină este deselectată. Trebuie să o selectaţi din nou.

Modul sarcină poate fi utilizat la fel de bine în mod automat ca şi în mod manual.

Anomalie de funcţionare

- În rulare, dacă mesajul „Verifică cutia de viteze” apare pe tabloul de bord, acesta indică o defecţiune.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;

- În timpul rulării, dacă mesajul „Supraîncălzire cutie de viteze” apare pe tabloul de bord, opriţi-vă de îndată ce este posibil pentru a permite cutiei de viteze să se răcească şi aşteptaţi până când mesajul dispare.

- Avarierea unui vehicul echipat cu o cutie de viteze automată REMORCARE: depanare.

La pornire, în cazul în care levierul este blocat pe poziţia P atunci când apăsaţi pedala de frână (de exemplu, pană de baterie), este posibil să eliberaţi manual levierul pentru a debloca roţile motoare. Pentru a face acest lucru, declipsaţi baza burdufului şi apăsaţi butonul 4 în timp ce apăsaţi simultan butonul 2 de pe levier, pentru a debloca levierul și a comuta la poziția N.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.