Înapoi la listă

CLIMATIZARE AUTOMATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

1 Reglarea temperaturii aerului pe partea şoferului.

2 Mod automat „AUTO”.

3 Funcţia „Vedere clară”.

4 Reglare viteză de ventilare.

5 Repartizare aer în habitaclu.

6 Comandă de activare a aerului condiţionat.

7 SYNC Funcția „Sincronizare”.

8 Reglarea temperaturii aerului pentru pasagerul faţă.

9 Reciclare aer.

10 Dejivrare/dezaburire a retrovizoarelor şi a lunetei (dacă vehiculul este echipat).

Mod automat

Climatizarea automată este un sistem ce garantează (cu excepţia cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui bun nivel de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acţionează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

AUTO: permite optimizarea atingerii nivelului de confort ales, în funcţie de condiţiile exterioare. Apăsaţi butonul 2.

Orice acţiune asupra unui buton diferit de butonul AUTO declanşează dezactivarea modului automat.

Reglare viteză de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Puteţi în continuare să ajustaţi viteza de ventilare rotind comanda 4 pentru a creşte sau scădea viteza de ventilare.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 1 sau comanda 8 în funcţie de temperatura necesară.

Cu cât butonul este poziţionat spre dreapta, cu atât temperatura este mai ridicată.

SYNC Funcţie

Apăsaţi butonul 7 pentru a permite setarea uniformă a habitaclului. Lumina butonului 7 se va aprinde.

Pentru a dezactiva funcția, apăsați butonul 7 din nou sau folosiți controlul 8 și reglați partea dreaptă separat de partea stângă.

Martorul luminos al butonului 7 se stinge.

Funcţie „vedere clară”

Apăsaţi butonul 3: martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie permite dejivrarea şi dezaburirea rapidă a parbrizului, a lunetei, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei spate.

Apăsaţi pe tasta 10 pentru a opri funcţionarea dezgheţării lunetei spate, martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi pe tasta 2 sau 3.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Apăsaţi comanda 5 de câte ori este necesar pentru a selecta modul de distribuție a aerului din habitaclu. 5 este afișat pentru a indica modul de distribuție selectat.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

Fluxul de aer este repartizat între dezaburitoarele geamurilor laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi picioarele pasagerilor.

Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord, spre picioarele ocupanţilor pe locul din faţă şi, în funcţie de vehicul, ale ocupanţilor scaunelor din al doilea rând.

Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Unele taste dispun de un martor luminos de funcţionare care indică starea funcţiei.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi butonul 10: martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite dezaburirea sau dezgheţarea rapidă a lunetei spate şi dezgheţarea retrovizoarelor (pe vehiculele astfel echipate).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 10. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Pentru a dezactiva climatizarea, apăsaţi butonul 6. Martorul luminos integrat se stinge.

Funcţionarea aerului condiţionat antrenează o creştere a consumului de carburant (opriţil atunci când nu vă mai este util).

Vehicule echipate cu modul ECO (contactorul 11): atunci când este activat, modul ECO poate reduce performanţa climatizării automate RECOMANDĂRI DE CONDUCERE, CONDUCERE ECO.

Punere în funcţiune a reciclării aerului (izolare habitaclu)

Această funcţie este gestionată automat dar puteţi să o activaţi manual. În acest caz, punerea în funcţiune este confirmată prin aprinderea martorului luminos integrat în tasta 9.

Utilizare manuală

Apăsaţi butonul 9: martorul luminos integrat se aprinde.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Este deci recomandat să treceţi în mod automat apăsând din nou pe tasta 9 de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Oprire sistem

Rotiţi comanda 4 la „OFF” pentru a opri sistemul. Pentru a-l porni, rotiţi din nou comanda 4 pentru a regla viteza de ventilare sau apăsaţi pe tasta 2.

Dezaburirea/dezgheţarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.

SISTEMUL DE AER CONDIŢIONAT