Înapoi la listă

AVERTIZOR DE UNGHI MORT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, există două tipuri de sistem de avertizare a unghiului mort:

- Sistemul A: utilizează informaţiile de la senzorii cu ultrasunete montaţi în barele paraşoc ale vehiculului. Atunci când este activat, sistemul A poate fi identificat prin intermediul martorului luminos 1 care clipeşte la fiecare pornire a motorului;

- Sistemul B: utilizează informaţiile de la radarele montate pe fiecare parte a barei paraşoc spate. Atunci când este activat, sistemul B poate fi identificat prin intermediul martorului luminos 1 care nu clipeşte la fiecare pornire a motorului.

Sistem A

Folosind informaţiile de la senzorii cu ultrasunete indicaţi de săgeţile 2, care sunt montaţi în barele paraşoc ale vehiculului, sistemul informează şoferul atunci când alt vehicul apare în zona de detectare C.

Sistemul este activat atunci când vehiculul rulează cu o viteză cuprinsă între aproximativ 30 km/h şi 130 km/h.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Sistem A

(continuare)

Particularitate

Asiguraţi-vă că senzorii cu ultrasunete montaţi în barele paraşoc ale vehiculului nu sunt acoperiţi (de murdărie, noroi, zăpadă etc.).

Dacă unul dintre senzori este acoperit, mesajul „Radarul lateral nu detectează” va apărea pe tabloul de bord. Curăţaţi zonele senzorilor cu ultrasunete.

Indicator 1

Indicatorul luminos 1 se află pe fiecare dintre retrovizoare 3.

Notă: curăţaţi periodic oglinzile retrovizoare 3 pentru a asigura vizibilitatea indicatoarelor 1.

Funcţionare

Funcţia vă avertizează dacă viteza vehiculului dvs. este cuprinsă între aproximativ 30 km/h şi 130 km/h, în timp ce alt vehicul se află în unghiul mort C şi se deplasează în aceeaşi direcţie ca şi vehiculul dvs.

Dacă puteţi depăşi un alt vehicul, indicatorul 1 se va aprinde numai pe dacă vehiculul rămâne o perioadă suficient de îndelungată în punctul mort al vehiculul dumneavoastră C.

Sistem A

(continuare)

Afişaj D

Primul avertisment: atunci când indicatorul de direcţie nu este activat, martorul luminos 1 semnalează prezenţa unui vehicul în unghiul mort.

Afişaj E

Semnalizator de direcţie activat, martorul luminos 1 clipeşte atunci când funcţia detectează un vehicul în zona unghiului mort şi/sau un vehicul care se apropie cu viteză din spate, pe partea către care veţi întoarce volanul. Dacă dezactivaţi semnalizatorul de direcţie, acesta revine la primul avertisment (afişaj D).

Condiţii de nefuncţionare

- La conducerea pe un drum cu viraje strânse;

- în marşarier;

- viteză mai mică de 30 km/h;

- viteză mai mare de 130 km/h.

Atunci când vehiculul este echipat cu un atelaj recunoscut de sistem, pe panoul de bord apare mesajul „Remorcă: radare Laterale OFF” pentru a vă informa că funcţia nu este operaţională. Pentru alegerea echipamentului adaptat vehiculului dumneavoastră, vă recomandăm să consultaţi Reprezentantul mărcii.

Sistem B

În baza informaţiilor furnizate de senzorii instalaţi pe fiecare parte a barei paraşoc spate (zona G), funcţia avertizează şoferul:

- atunci când un alt vehicul apare în zona de detecţie C;

şi/sau

- atunci când există un risc de coliziune cu un vehicul care se află în zona F care se deplasează cu o viteză mai mare decât dumneavoastră.

Funcţia vă avertizează atunci când vehiculul rulează cu o viteză mai mare de aproximativ 15 km/h.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Particularitate

Aveţi grijă ca zona G din jurul radarelor de pe fiecare parte a barei paraşoc spate să nu fie obstrucţionată (cu murdărie, noroi, zăpadă etc.).

Dacă radarul este obstrucţionat, pe tabloul de bord se va afişa mesajul „Radarul lateral nu detectează”. Curăţaţi zona radarului.

Sistem B

(continuare)

Indicator 1

Indicatorul luminos 1 se află pe fiecare dintre retrovizoare 3.

Notă: curăţaţi periodic oglinzile retrovizoare 3 pentru a asigura vizibilitatea indicatoarelor 1.

Funcţionare

Funcţia vă alertează atunci când viteza vehiculului dumneavoastră depăşeşte 15 km/h:

- atunci când un vehicul se află în zona unghiului mort C şi se deplasează în aceeaşi direcţie cu vehiculul dumneavoastră;

- atunci când un vehicul se apropie rapid din spate pe o bandă alăturată şi intră în zona de detectare F.

Dacă puteţi depăşi un alt vehicul, indicatorul 1 se va aprinde numai pe dacă vehiculul rămâne o perioadă suficient de îndelungată în punctul mort al vehiculul dumneavoastră C.

Funcţia nu avertizează şoferul în cazul în care celelalte vehicule nu sunt în mişcare.

Sistem B

(continuare)

Afişaj D

Primul avertisment: semnalizator de direcţie neactivat, martorul luminos 1 indică faptul că un vehicul este detectat în zona unghiului mort şi/sau că un vehicul se apropie cu viteză din spate pe o bandă alăturată.

Afişaj E

Semnalizator de direcţie activat, martorul luminos 1 clipeşte atunci când funcţia detectează un vehicul în zona unghiului mort şi/sau un vehicul care se apropie cu viteză din spate, pe partea către care veţi întoarce volanul. Dacă dezactivaţi semnalizatorul de direcţie, acesta revine la primul avertisment (afişaj D).

Condiţii de nefuncţionare

- La conducerea pe un drum cu viraje strânse;

- în marşarier.

Atunci când vehiculul este echipat cu un atelaj recunoscut de sistem, pe panoul de bord apare mesajul „Remorcă: radare Laterale OFF” pentru a vă informa că funcţia nu este operaţională. Pentru alegerea echipamentului adaptat vehiculului dumneavoastră, vă recomandăm să consultaţi Reprezentantul mărcii.

Sistemele A şi B

Activare/dezactivare

Vehicule echipate cu un ecran multimedia 4

Pentru a activa sau a dezactiva funcţia, consultaţi instrucţiunile multimedia.

Selectaţi „ON” sau „OFF”.

Vehicule care nu sunt echipate cu un ecran multimedia

- Cu vehiculul oprit, apăsaţi butonul 5 de câte ori este nevoie pentru a ajunge la fila „Vehicul”;

- apăsaţi în mod repetat comanda 6 sau 7 pentru a ajunge la meniul „Setări”. Apăsaţi contactorul 8 OK;

- apăsaţi în mod repetat comanda 6 sau 7 pentru a ajunge la meniul „ASIST. LA CONDUS”. Apăsaţi contactorul 8 OK;

- apăsaţi succesiv comanda 6 sau 7 pentru a ajunge la meniul „Avertizare unghi mort”, după care apăsaţi butonul 8 OK;

- apăsaţi din nou butonul 8 OK pentru a activa sau dezactiva funcţia:

= funcţie activată

< funcţie dezactivată

La pornirea motorului, sistemul restabileşte ultima poziţie memorată înainte de întreruperea contactului.

Sistemul foloseşte o lăţime de bandă standard. Atunci când conduceţi pe o bandă îngustă, funcţia vă poate avertiza atunci când este detectat un vehicul aflat la o distanţă mai mare decât cea mai apropiată bandă.

Sistemele A şi B

(continuare)

Anomalie de funcţionare

Dacă sistemul detectează o defecţiune, pe tabloul de bord se va afişa mesajul „Radar lateral de controlat”. Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Din cauza prezenţei radarelor sau a senzorilor cu ultrasunete (în funcţie de vehicul) în spatele barei paraşoc, este recomandat să lăsaţi toate intervenţiile asupra barei paraşoc (reparaţie, înlocuire, vopsire etc.) în seama unui specialist calificat.

- Sistemul foloseşte o lăţime de bandă standard. În cazul în care conduceţi pe o bandă lată, se poate ca sistemul să nu detecteze un vehicul în unghiul mort.

- În caz de expunere la unde electromagnetice puternice (sub liniile de înaltă tensiune) sau la condiţii meteo foarte nefavorabile (ploaie puternică, ninsoare etc.), sistemul poate fi perturbat temporar. Rămâneţi vigilenţi la condiţiile de drum.

Risc de accident.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Şoferul trebuie să adapteze întotdeauna viteza la condiţiile de drum, indiferent de indicaţiile sistemului.

Sistemul nu trebuie să fie considerat sub nicio formă detector de obstacole sau sistem anticoliziune.

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de şoc, alinierea radarelor sau a senzorilor cu ultrasunete (în funcţie de vehicul) se poate modifica, iar funcţionarea acestora poate fi, astfel, afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie (reparaţii, înlocuiri etc.) în zona în care se află radarele sau senzorii cu ultrasunete (în funcţie de vehicul) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Perturbarea sistemului

Funcţionarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiţii precum:

- mediu complex (poduri metalice, tunel, drumuri cu bariere pe margine etc.);

- condiţii meteo nefavorabile (ninsoare, grindină, polei...).

Risc de alarme false sau absenţa alertelor

În cazul în care sistemul funcţionează anormal, dezactivaţi-l şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

Limitarea funcţionării sistemului

- Zona radarelor sau a senzorilor cu ultrasunete (în funcţie de vehicul) trebuie să rămână curată şi nemodificată, pentru a garanta buna funcţionare a sistemului.

- Este posibil ca obiectele mici aflate în mişcare în proximitatea vehiculului (motociclete, biciclete, pietoni etc.) să nu fie recunoscute de sistem.

- În caz de viraj, este posibil ca radarele sau senzorii cu ultrasunete (în funcţie de vehicul) să nu mai detecteze temporar vehiculele de pe benzile învecinate.

- Funcţia vă poate avertiza târziu atunci când se apropie două alte vehicule din spate, unul lângă celălalt, pe benzile învecinăte (în cazul unui drum cu 3 benzi), cu o viteză mult mai mare decât cea a vehiculului dumneavoastră.

- Este posibil ca sistemul să nu vă avertizeze atunci când celelalte vehicule circulă cu viteze semnificativ diferite.

- Dacă vehiculul este depăşit de un vehicul lung (de ex.: vehicule de capacitate mare în depăşire la o viteză similară cu cea a vehiculul), este posibil ca sistemul să întrerupă avertismentul înainte de terminarea manevrei.

- Vehiculul rulează pe un drum sinuos.

Dezactivare funcţie

Trebuie să dezactivaţi funcţia dacă:

- Zona în care sunt amplasate radarele sau senzorii cu ultrasunete (în funcţie de vehicul) a fost avariată;

- vehiculul este echipat cu un atelaj care nu este recunoscut de sistem.

SISTEM DE AVERTIZARE UNGHI MORT

SISTEM DE AVERTIZARE UNGHI MORT