Înapoi la listă

ŞTERGĂTOR, SPĂLĂTOR GEAM FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ştergător parbriz

Cu contactul pus, manevraţi în planul volanului, maneta 1:

A Oprire

B Baleiaj intermitent

Între două baleiaje, lamelele se opresc timp de câteva secunde Este posibil să modificaţi timpul între două baleiaje rotind inelul 2.

C Baleiaj continuu lent

D Baleiaj continuu rapid

Particularitate

În rulaj, orice oprire a vehiculului reduce alura baleiajului. De la o viteză continuă rapidă, treceţi la o viteză continuă lentă. De îndată ce vehiculul rulează, ştergerea revine la viteza selectată iniţial.

Orice acţiune asupra manetei 1 este prioritară şi anulează deci automatismul.

Funcţie ştergere automată

(în funcţie de vehicul)

Cu motorul pornit, manevraţi maneta 1.

A Oprire

B Funcţie ştergere automată

Când este selectată această poziţie, sistemul detectează prezenţa apei pe parbriz şi declanşează baleiaje cu viteza de ştergere adaptată. Este posibil să modificaţi pragul de declanşare şi timpul între baleiaje rotind inelul 2.

Notă: atunci când e ceaţă sau în timpul căderilor de zăpadă, ştergerea automată nu este sistematică şi rămâne sub controlul şoferului.

C Baleiaj continuu lent

D Baleiaj continuu rapid

În caz de blocare mecanică (parbriz îngheţat...) sistemul întrerupe automat alimentarea ştergătorului de geam.

Spălător geam faţă

Cu contactul pus, trageţi maneta 1 spre dumneavoastră.

O acţiune scurtă declanşează, în plus faţă de spălătorul geam, o mişcare dus-întors a ştergătoarelor de geamuri.

O apăsare prelungită declanşează, în plus faţă de spălătorul geam, trei mişcări dus-întors urmate, după câteva secunde, de o a patra.

Pe timp de ninsoare sau de îngheţ, degajaţi parbrizul (inclusiv zona centrală situată în spatele retrovizorului interior) şi luneta spate înainte de a pune în funcţiune ştergătoarele geamuri (risc de încălzire motor).

Înainte de orice acţiune asupra parbrizului (spălare vehicul, dezgheţare, curăţare parbriz...) readuceţi maneta 1 în poziţia A (oprit).

Risc de rănire şi/sau de deteriorare.

Eficacitatea unei lamele a ştergătorului de geam

Supravegheaţi starea lamelelor ştergătorului de geamuri. Durata sa de viaţă depinde de dumneavoastră:

- aceasta trebuie să rămână curate: curăţaţi periodic lamela şi geamul cu apă cu săpun;

- nu o utilizaţi atunci când geamul este uscat;

- îndepărtaţi-o de geam atunci când nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.

Înlocuiţi lamelele ştergătoarelor de geam imediat ce performanţele acestora încep să scadă: aproximativ în fiecare an (consultaţi paragraful „Lamele ştergător de geam” din capitolul 5).

Precauţii pentru utilizarea ştergătoarelor de geam

- Pe timp de ninsoare sau de îngheţ, ştergeţi geamul înainte de a pune în funcţiune ştergătoarele de geamuri (risc de supraîncălzire a motorului);

- asiguraţi-vă că nu există obiecte care să împiedice cursa lamelei.