Înapoi la listă

SEMNALIZARE ŞI ILUMINARE EXTERIOARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

u Lumini de poziţie

Rotiţi extremitatea manetei 1 până la apariţia simbolului în faţa reperului 2.

Tabloul de bord se iluminează.

k Lumini de întâlnire

Funcţionare manuală

Rotiţi extremitatea manetei 1 până la apariţia simbolului în faţa reperului 2. Acest martor luminos se aprinde pe tabloul de bord.

Funcţionare automată

(în funcţie de vehicul)

Cu motorul pornit, luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat în funcţie de luminozitatea exterioară, fără acţiune asupra manetei 1.

Această funcţie se poate dezactiva sau reactiva.

- Pentru a o activa: cu contactul pus şi vehiculul oprit, apăsaţi pe butonul 3 cel puţin patru secunde. În funcţie de vehicul, mesajul „aprindere lumini ON” apare pe tabloul de bord.

- Pentru a o dezactiva: cu contactul pus şi vehiculul oprit, apăsaţi pe butonul 3 cel puţin patru secunde. În funcţie de vehicul, mesajul „aprindere lumini OFF” apare pe tabloul de bord.

á Lumini de drum

Cu maneta 1 în poziţie lumini de întâlnire, trageţi maneta spre dumneavoastră. Acest martor luminos se aprinde atunci pe tabloul de bord.

Pentru a reveni la lumini de întâlnire, trageţi din nou maneta spre dumneavoastră.

Înainte de a porni la drum noaptea: verificaţi funcţionarea corectă a echipamentului electric şi reglaţi-vă farurile (dacă nu aveţi condiţiile de încărcare obişnuite). În general, aveţi grijă ca luminile să nu fie obstrucţionate (murdărie, noroi, zăpadă, obiecte transportate...).

Funcţie „iluminare exterioară de însoţire”

(în funcţie de vehicul)

Această funcţie (utilă de exemplu pentru a ilumina deschiderea unei porţi, a unui garaj, …) vă permite să aprindeţi momentan luminile de întâlnire.

Cu contactul întrerupt şi luminile stinse, trageţi spre dumneavoastră maneta 1: luminile de întâlnire se aprind timp de aproximativ şaizeci de secunde.

Această acţiune este limitată la patru repetări pentru un timp de aprindere de maxim patru minute.

Pentru a opri iluminarea înainte de oprirea sa automată, rotiţi extremitatea manetei 1 apoi readuceţi-o în poziţia 0, sau puneţi contactul.

e Stingere

Există două posibilităţi:

- manual, readuceţi maneta 1 în poziţia sa iniţială;

- automat, luminile se sting după oprirea motorului, la deschiderea uşii şofer sau în funcţie de vehicul, la blocarea vehiculului. În acest caz, la următoarea pornire a motorului, luminile se vor reaprinde în poziţia bucşei 2.

g Lumini de ceaţă faţă

(în funcţie de vehicul)

Luminile de poziţie sau de întâlnire trebuie să fie aprinse.

Rotiţi bucşa 5 a manetei 1 până la apariţia simbolului în faţa reperului 4, apoi eliberaţi. Acest martor luminos se aprinde pe tabloul de bord.

Lumină de ceaţă spate

Luminile de ceaţă faţă şi luminile de poziţie sau de întâlnire trebuie să fie aprinse.

Rotiţi bucşa 5 a manetei 1 până la apariţia simbolului în faţa reperului 4, apoi eliberaţi. Acest martor luminos se aprinde pe tabloul de bord.

Nu uitaţi să întrerupeţi funcţionarea acestei lumini când nu mai este necesară pentru a nu incomoda ceilalţi participanţi la trafic.

Stingere

Rotiţi din nou bucşa 5 pentru a aduce reperul 4 în faţa simbolului corespunzător luminii pe care doriţi să o stingeţi.

Stingerea iluminării exterioare sau întreruperea contactului antrenează stingerea luminilor de ceaţă faţă şi spate.

Alarmă sonoră lumini uitate aprinse

Un semnal sonor se declanşează la deschiderea uşii şoferului, pentru a vă semnala că luminile au rămas aprinse.