Înapoi la listă

SCAUNE FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a avansa sau a retrage

În funcţie de scaun, ridicaţi bara 1 sau mânerul 4 pentru a debloca. În poziţia aleasă, eliberaţi mânerul uşii şi asiguraţi-vă de blocarea corespunzătoare.

Pentru a regla înălţimea pernei scaunului şoferului

Manevraţi levierul 3 de câte ori este necesar:

- în sus pentru a ridica perna;

- în jos pentru a coborî perna.

Pentru a înclina spătarul

În funcţie de scaun, coborâţi sau ridicaţi levierul 2 şi basculaţi spătarul până la poziţia dorită.

ð Scaun cu încălzire

Cu motorul pornit, acţionaţi contactorul 5, un indicator luminos se aprinde.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de securitate, vă recomandăm să nu înclinaţi prea mult spătarele scaunelor în spate.

Verificaţi blocarea corespunzătoare a spătarelor scaunelor.

Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planşeu (partea din faţa şoferului): în cazul unei frânări bruşte, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.

Poziţie planşeu plat

În funcţie de vehicul, spătarul parte pasager poate să fie rabatat pe pernă şi permite să obţineţi o poziţie planşeu plat.

- Menţineţi mânerul 4 şi retrageţi scaunul la maxim;

- coborâţi tetiera la maxim;

- ţineţi spătarul de partea superioară pentru a pregăti coborârea;

- trageţi levierul 2 şi rabataţi spătarul spre înainte (perna se poziţionează singură pe planşeu);

- aveţi grijă ca nici un obiect să nu împiedice manipularea scaunului;

- înclinaţi tetiera 5 astfel încât să o poziţionaţi sub planşa de bord.

Scaunul se blochează automat; asiguraţi-vă de blocarea sa corespunzătoare.

Repoziţionare scaun

Aveţi grijă ca nici un obiect să nu împiedice manipularea scaunului.

- Trageţi levierul 2 şi ridicaţi spătarul, asiguraţi-vă de blocarea sa corespunzătoare;

- repoziţionaţi perna plasându-vă mâna pe partea din faţă a pernei.

Atunci când bancheta spate este rabatată, manipulaţi cu precauţie scaunele faţă.

Masă maximă pe scaun în poziţie planşeu plat: 80 kg repartizate uniform.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Aveţi grijă să reţineţi bine spătarul scaunului în momentul punerii în planşeu plat. Risc de răniri.

Plasaţi-vă mâna pe partea din faţă a pernei în momentul remontării. Risc de prindere.

Versiune cu banchetă faţă cu 2 locuri

Spătarele pot fi rabatate (în una sau două părţi).

Pentru a rabata spătarele

Trageţi de langhetele 6 şi 7 pentru a debloca spătarele şi coborâţi spătarele A şi B.

Pentru a remonta spătarele

Remontaţi spătarele şi înclichetaţi-le rezemate de suporturile lor.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Pentru a evita orice risc de rănire, verificaţi ca nimeni să nu fie în apropierea părţilor în mişcare. În timpul manipulării scaunului, aveţi grijă ca nimic să nu incomodeze părţile în mişcare şi blocarea lor.

Scaune faţă

Anomalie de funcţionare

(în funcţie de vehicul)

În caz de nefuncţionare a uşii laterale culisante, coborâţi maneta 8, menţineţi comanda în timpul basculării spătarului şi culisaţi scaunul spre înainte.

Pentru a repune scaunul în poziţie confort, culisaţi-l spre înapoi.

Reglaţi scaunul şi asiguraţi-vă de blocarea sa corespunzătoare.