Înapoi la listă

NIVELURI DE ULEI MOTOR: completare, umplere, schimb de ulei

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Completare/umplere

Vehiculul trebuie să fie pe sol orizontal, cu motorul oprit şi rece (de exemplu: înainte de prima pornire din ziua respectivă).

- Defiletaţi buşonul 1;

- restabiliţi nivelul (pentru informare capacitatea între „minim” şi „maxim” a jojei 2 este de 1,5 litri în funcţie de motor);

- aşteptaţi aproximativ 10 minute pentru a permite curgerea uleiului;

- verificaţi nivelul cu ajutorul jojei 2 (cum este explicat anterior).

Odată efectuată operaţia, aveţi grijă să apăsaţi joja până la capăt sau să înfiletaţi complet buşonul-jojă.

Nu depăşiţi nivelul „maxim” şi nu uitaţi să repuneţi buşonul 1 şi joja 2.

Înainte de orice intervenţie la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultaţi informaţiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

Schimb de ulei motor

Periodicitate: consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului dumneavoastră.

Capacitate de schimb de ulei

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului dumneavoastră sau consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Verificaţi întotdeauna nivelul uleiului motor cu ajutorul jojei aşa cum este explicat anterior (acesta nu trebuie să coboare niciodată sub nivelul minim, nici să depăşească nivelul maxim de pe jojă).

Depăşire a nivelului maxim de ulei motor

Nu trebuie în niciun caz să se depăşească nivelul maxim de umplere: risc de deteriorare a motorului şi a catalizatorului.

Dacă nivelul maxim este depăşit nu porniţi vehiculul şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

În momentul intervenţiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motoventilatorul poate porni în orice moment. Martorul luminos din compartimentul motor vă reaminteşte acest lucru.

Risc de rănire

Nu porniţi motorul într-un local închis: gazele de eşapament sunt toxice.

Calitate ulei motor

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului dumneavoastră.

În caz de scădere anormală sau repetată a nivelului, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Schimb de ulei motor: dacă efectuaţi schimbul de ulei cu motorul cald, atenţie la riscul de arsuri cauzate de curgerea uleiului.

Adăugare ulei de motor

Utilizaţi o pâlnie sau protejaţi zona gurii de umplere pentru a evita curgerea uleiului de motor pe un element fierbinte din compartimentul motor sau pe un element sensibil (de exemplu: elemente electrice).

Risc de incendiu.