Înapoi la listă

NIVELURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lichid de frână

Este necesar să-l controlaţi des şi, în orice caz, de fiecare dată când simţiţi o diferenţă chiar mică a eficacităţii de frânare.

Controlul nivelului se face cu motorul oprit şi pe sol orizontal.

Nivel 1

Nivelul scade în mod normal în acelaşi timp cu uzura garniturilor dar, nu trebuie să coboare niciodată sub cota de alertă « MINI ».

Dacă doriţi să verificaţi chiar dumneavoastră starea de uzură a discurilor şi a tamburilor procuraţi-vă documentul care explică metoda de control disponibilă în reţeaua mărcii sau pe site-ul internet al constructorului.

Umplere

Orice intervenţie asupra circuitului hidraulic trebuie să antreneze înlocuirea lichidului de către un specialist.

Utilizaţi obligatoriu un lichid agreat de Serviciile noastre Tehnice (şi prelevat dintrun bidon sigilat).

Periodicitate de înlocuire

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului dumneavoastră.

În caz de scădere anormală sau repetată a nivelului, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Înainte de orice intervenţie la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultaţi informaţiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

În momentul intervenţiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motoventilatorul poate porni în orice moment. Martorul luminos din compartimentul motor vă reaminteşte acest lucru.

Risc de rănire

Lichid de răcire

Nivelul la rece trebuie să se situeze între reperele „MINI” şi „MAXI” indicate pe rezervorul de lichid de răcire 2.

Completaţi acest nivel la rece înainte ca el să atingă reperul „MINI”.

Controlul nivelului se face cu motorul oprit şi pe sol orizontal.

Periodicitate control nivel

Verificaţi-vă nivelul de lichid de răcire regulat (motorul este susceptibil să sufere grave deteriorări prin lipsa lichidului de răcire).

Dacă este necesară o completare, nu utilizaţi decât produsele aprobate de Serviciile noastre Tehnice care vă asigură:

- o protecţie antiîngheţ;

- o protecţie anticoroziune a circuitului de răcire.

Periodicitate de înlocuire

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului dumneavoastră.

Nici o intervenţie nu trebuie să fie efectuată asupra circuitului de răcire atunci când motorul este cald.

Risc de arsuri.

În caz de scădere anormală sau repetată a nivelului, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Rezervor spălător de geam

Umplere

- Deschideţi buşonul 3;

- umpleţi până ce vedeţi lichidul;

- închideţi buşonul.

Lichid

Produs spălare geamuri (produs antigel pe timp de iarnă).

Jicloare

Pentru a regla înălţimea jicloarelor spălătorului de parbriz, utilizaţi o sculă tip ac.

În momentul intervenţiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motoventilatorul poate porni în orice moment. Martorul luminos din compartimentul motor vă reaminteşte acest lucru.

Risc de rănire

Înainte de orice intervenţie la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultaţi informaţiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).