Înapoi la listă

NIVEL DE ULEI MOTOR: generalităţi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Un motor consumă ulei pentru ungerea şi răcirea pieselor în mişcare şi de aceea este normal să completaţi cu ulei între două schimburi.

Totuşi, dacă după perioada de rodaj, completările erau mai mari de 0,5 litri pentru 1 000 km, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Periodicitate: verificaţi periodic nivelul de ulei şi, în orice caz, înainte de a efectua o călătorie pe distanţă mare, pentru a evita riscul de a deteriora motorul.

Citire nivel de ulei

Citirea trebuie făcută pe sol orizontal şi după o oprire îndelungată a motorului.

Pentru a cunoaşte nivelul de ulei exact şi a vă asigura că nivelul maxim nu este depăşit (risc de deteriorare motor), este obligatoriu să utilizaţi joja. Consultaţi în paginile următoare.

Afişajul de pe tabloul de bord alertează numai atunci când nivelul de ulei este la minim.

Afişare nivel ulei minim A

Dacă nivelul este deasupra nivelului minim

Mesajul „OIL LEVEL” apare pe afişaj, însoţit de pavelele care indică nivelul. Pe măsură ce nivelul scade, ele sunt înlocuite de liniuţe.

Pentru a trece în lectură calculatorul de bord, apăsaţi din nou pe 1 sau 2.

Dacă nivelul este la minim

Mesajul „TOP-UP OIL LEVEL” şi martorul luminos © se aprind pe tabloul de bord.

Refaceţi obligatoriu nivelul cât mai curând posibil.

Afişajul nu alertează decât în caz de nivel minim, niciodată în caz de depăşire a nivelului maxim care nu poate fi detectat decât la citirea la jojă.

Citire a nivelului la jojă

Cu motorul oprit:

- scoateţi joja şi ştergeţi-o cu o lavetă uscată şi nescămoşată;

- apăsaţi joja până la tampon;

- scoateţi din nou joja;

- citiţi nivelul: el nu trebuie să coboare niciodată sub „minim” A nici să depăşească „maxim” B.

Odată nivelul citit, aveţi grijă să apăsaţi din nou joja până la capăt.

Depăşire a nivelului maxim de ulei motor

Nu trebuie în niciun caz să se depăşească nivelul maxim de umplere B: risc de deteriorare a motorului şi a catalizatorului.

Dacă nivelul maxim este depăşit nu porniţi vehiculul şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Înainte de orice intervenţie la compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultaţi informaţiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

Adăugare ulei de motor

Utilizaţi o pâlnie sau protejaţi zona gurii de umplere pentru a evita curgerea uleiului de motor pe un element fierbinte din compartimentul motor sau pe un element sensibil (de exemplu: elemente electrice).

Risc de incendiu.

În momentul intervenţiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motoventilatorul poate porni în orice moment. Martorul luminos din compartimentul motor vă reaminteşte acest lucru.

Risc de rănire

În caz de scădere anormală sau repetată a nivelului, consultaţi un Reprezentant al mărcii.