Înapoi la listă

ÎNCĂLZIRE, AER CONDIŢIONAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

1 - Comandă de reciclare aer.

2 - Reglare temperatură aer.

3 - Reglare viteză de ventilare.

4 - Reglare repartizare aer în habitaclu.

5 - Comandă şi martor luminos pentru dezgheţare şi dezaburire a lunetei spate cu dezgheţare şi a retrovizoarelor cu dezgheţare.

6 - Comandă şi martor luminos pentru pornire a aerului condiţionat (în funcţie de vehicul).

Informaţii şi recomandări de utilizare:

Consultaţi paragraful „Climatizare: informaţii şi recomandări de utilizare”.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

Tasta 6 permite să puneţi în funcţiune (martor luminos aprins) sau să opriţi (martor luminos stins) funcţionarea aerului condiţionat.

Climatizarea sau reciclarea aerului permite reducerea temperaturii din habitaclu.

Reciclarea aerului poate fi utilizată pentru a atinge mai rapid temperatura dorită.

Aerul condiţionat poate fi utilizat independent de comenzile de temperatură. Aceasta poate fi utilizat pentru dezaburirea mai rapidă pe vreme rece. Consultaţi paragraful „Dezaburirea rapidă” de pe pagina următoare.

Aerul condiţionat nu funcţionează atunci când temperatura exterioară este scăzută.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 2 în funcţie de temperatura dorită. Cu cât cursorul este mai spre roşu, cu atât temperatura este mai ridicată.

Repartizare aer în habitaclu

Rotiţi comanda 4 pentru a pune cursorul în faţa poziţiilor reperate.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi a geamurilor laterale. Această poziţie permite să evitaţi apariţia aburirii.

i Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire ale parbrizului şi ale geamurilor laterale şi spre cavităţile pentru picioarele pasagerilor.

Această poziţie este cea recomandată pentru o mai bună atingere a confortului pe timp rece.

ó Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele pasagerilor.

G Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele şi spre picioarele pasagerilor.

J Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Ultima poziţie este setarea recomandată pentru a atinge cel mai bun nivel de confort în sezonul cald.

Dezaburire rapidă

Setaţi următoarele comenzi la:

- comanda 2: temperatură maximă;

- comanda 3: viteză de ventilare maximă;

- comanda 4: repartizarea aerului la W 9;

- comanda 1: aer exterior W 8.

Pentru a activa climatizarea: apăsaţi pe butonul 6.

Reglare viteză de ventilare

Utilizare normală

Rotiţi comanda 3 la una din cele patru poziţii BCD sau E pentru a porni sistemul de ventilare şi a-i regla puterea.

Selectaţi poziţia B pentru a seta ventilaţia la nivelul minim sau selectaţi poziţia E pentru a seta ventilaţia la nivelul maxim.

Poziţia 0

În această poziţie (reperul A):

- climatizarea se opreşte automat chiar dacă butonul 6 este activat (martorul luminos rămâne aprins);

- viteza de ventilare a aerului din habitaclu este nulă;

- există totuşi un debit redus de aer atunci când vehiculul rulează.

Această poziţie este de evitat în utilizarea curentă.

Reciclare aer (izolare habitaclu)

Rotiţi comanda 1 spre simbolul K de reciclare a aerului.

Aerul este preluat din habitaclu şi reciclat, fără a se prelua aer de la exteriorul vehiculului.

Reciclarea aerului permite:

- pentru a izola habitaclul de aerul exterior (rulaj în zone poluate, mirosuri neplăcute etc.);

- pentru a atinge mai rapid temperatura dorită în habitaclu.

Utilizarea prelungită a acestei poziţii poate antrena aburirea geamurilor laterale şi a parbrizului şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat din habitaclu.

Este deci recomandat să treceţi în funcţionare normală (aer exterior) rotind din nou comanda 1 de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.