Înapoi la listă

ILUMINARE INTERIOARĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Plafoniere

Manipulând contactorii 1 sau 3 obţineţi:

- o iluminare continuă;

- o iluminare comandată de deschiderea uneia dintre uşi. Ea se stinge dacă uşile respective sunt închise corect;

- o stingere imediată.

Spoturi de lectură

(în funcţie de vehicul)

Basculaţi contactorul 3 pentru a obţine o iluminare permanentă.

Pe locul pasager faţă, apăsaţi pe contactorul 2.

Lampă portbagaj A

(în funcţie de vehicul)

Basculaţi contactorul 4 pentru a obţine o iluminare permanentă.

Deblocarea şi deschiderea uşilor sau a portbagajului antrenează iluminarea temporizată a plafonierelor.

Lampă portbagaj B

(în funcţie de vehicul)

Particularităţi

În funcţie de vehicul, deblocarea de la distanţă a uşilor antrenează iluminarea temporizată a habitaclului. Deschiderea unei uşi faţă sau spate relansează această temporizare.

Apoi, plafoniera şi lampa portbagajului se sting progresiv.

Există mai multe cazuri de oprire a temporizării de iluminare:

- după 15 minute atunci când o uşă a rămas deschisă;

- după 15 secunde sau, în funcţie de vehicul, 5 minute atunci când toate uşile sunt închise;

- la punerea contactului.