Înapoi la listă

FUNCŢIA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Acest sistem permite diminuarea consumului de carburant şi a emisiei de gaze cu efect de seră.

La pornirea vehiculului, sistemul se activează automat. În mers, sistemul opreşte motorul (punere în starea de veghe) în cazul opririi vehiculului (ambuteiaj, oprire la semafor...).

Condiţii de punere în stare de veghe

Vehiculul a rulat de la ultima sa oprire.

- Cutia de viteze este în poziţia neutră;

şi

- pedala de ambreiaj este eliberată. Dacă martorul luminos clipeşte, aceasta indică faptul că pedala de ambreiaj nu este suficient eliberată;

şi

- viteza vehiculului este mai mică de aproximativ 5 km/h.

Martorul luminos rămâne aprins pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la punerea în stare de veghe a motorului. Echipamentele vehiculului rămân în funcţiune pe parcursul duratei opririi motorului.

Atunci când motorul trece în starea de veghe, este posibil ca direcţia asistată să nu mai fie funcţională.

În acest caz, aceasta intră din nou în funcţiune atunci când motorul nu se mai află în starea de veghe sau când viteza depăşeşte aproximativ 1 km/h (la vale, în pantă etc.).

Înainte de a părăsi vehiculul, motorul trebuie oprit şi nu plasat în stare de veghe (consultaţi informaţiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

Nu lăsaţi vehiculul să ruleze dacă motorul se află în stare de veghe (martorul luminos este aprins pe tabloul de bord).

În cazul punerii în stare de veghe a motorului, frâna de parcare asistată (în funcţie de vehicul) nu se strânge automat.

Împiedicarea punerii în stare de veghe a motorului

În anumite situaţii, cum ar fi intrarea într-o intersecţie, dacă sistemul este activat, puteţi să menţineţi motorul pornit pentru o pornire rapidă.

Menţineţi pedala de ambreiaj apăsată.

Ieşirea din starea de veghe a motorului

- Cutia de viteze este în poziţia neutră şi pedala de ambreiaj este apăsată uşor;

sau

- viteza cuplată şi pedala de ambreiaj apăsată complet.

Particularitate: în funcţie de vehicul, dacă întrerupeţi contactul atunci când motorul este în starea de veghe, martorul luminos Ä se afişează timp de câteva secunde pe tabloul de bord.

În caz de oprire bruscă a motorului, dacă sistemul este în funcţiune, apăsarea până la capăt a pedalei de ambreiaj reporneşte motorul.

Repornirea poate fi întreruptă dacă pedala de ambreiaj este eliberată prea rapid în timp ce un raport este cuplat.

Pentru alimentarea cu carburant, motorul trebuie să fie oprit (şi nu în standby): luaţi contactul (consultaţi paragraful „Pornirea/oprirea motorului” din capitolul 2).

Condiţii de ne-punere în stare de veghe a motorului

Anumite condiţii nu permit sistemului punerea în stare de veghe a motorului, în special:

- marşarierul a fost cuplat;

- nu este blocată capota motorului;

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- diferenţa dintre temperatura interioară a vehiculului şi de cea stabilită a climatizării automate este extrem de importantă;

- asistenţa la parcare este în curs de funcţionare;

- altitudinea este prea mare;

- panta este prea abruptă pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată;

- funcţia „Vedere clară” este activată (consultaţi paragraful „Climatizare automată” din capitolul 3);

- temperatura motorului este insuficientă;

- sistemul de depoluare este în curs de regenerare;

-...

Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord, semnalând faptul că motorul nu poate fi adus în stare de veghe.

Caz particular

Cu motorul în stare de veghe (ambuteiaj, semafoare etc.), dacă părăsiţi vehiculul, un semnal sonor vă avertizează că motorul este în stare de veghe şi nu a fost oprit.

Dezactivaţi funcţia Stop and Start pentru orice intervenţie în compartimentul motorului.

Particularitate de repornire automată a motorului

În anumite condiţii, motorul poate reporni fără intervenţie pentru a garanta securitatea şi confortul dumneavoastră.

Acest lucru se poate întâmpla în special atunci când:

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- funcţia „Vedere clară” este activată (consultaţi paragraful „Climatizare automată” din capitolul 3);

- bateria nu este suficient de încărcată;

- viteza vehiculului este mai mare de 5 km/h (la coborâre...);

- apăsarea repetată a pedalei de frână sau necesitatea sistemului de frânare;

-...

Dezactivare, activare funcţie

Apăsaţi pe contactorul 1 pentru a dezactiva funcţia. Martorul luminos integrat 2 în contactor se aprinde.

O nouă apăsare reactivează sistemul. Martorul luminos integrat 2 în contactor 1 se stinge.

Sistemul se reactivează automat la fiecare pornire voluntară a vehiculului (consultaţi paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).

Anomalii de funcţionare

Dacă martorul luminos 2 se aprinde fără apăsare pe contactorul 1, sistemul este dezactivat.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Înainte de a părăsi vehiculul, contactul trebuie decuplat (consultaţi informaţiile de la paragraful „Pornire, oprire motor” din capitolul 2).