Înapoi la listă

DISPOZITIVE DE CORECTARE ŞI DE ASISTENŢĂ LA CONDUCERE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, ele pot fi constituite din:

- ABS (antiblocare roţi);

- control dinamic traiectorie (ESC) cu control subviraj şi sistem antipatinare;

- asistenţă la frânarea de urgenţă;

- control aderenţă;

- asistenţă la pornire în pantă.

ABS (antiblocare roţi)

În timpul unei frânări intense, ABS-ul permite să evitaţi blocarea roţilor, deci să ţineţi sub control distanţa de oprire şi să păstraţi controlul vehiculului.

În aceste condiţii, sunt atunci posibile manevre de evitare prin frânare. În plus, acest sistem permite optimizarea distanţelor de oprire în special pe sol cu aderenţă scăzută (sol umed...).

Fiecare punere în funcţiune a dispozitivului se manifestă printr-o trepidaţie a pedalei de frână. ABS-ul nu permite în niciun caz ameliorarea performanţelor „fizice” legate de aderenţa pneuri-sol. Regulile de prudenţă trebuie deci să fie obligatoriu respectate (distanţe între vehicule...).

Anomalii de funcţionare:

- Dacă în rulare martorul luminos x se afişează pe tabloul de bord, frânarea este în continuare asigurată;

- Dacă martorii luminoşi x şi D se afişează pe tabloul de bord, aceasta indică o defecţiune a dispozitivelor de frânare.

În aceste cazuri, ABS, ESC şi asistenţa la frânarea de urgenţă sunt, de asemenea, dezactivate şi, în funcţie de vehicul, mesajele „Verifică ABS” şi „Verifică ESC” apar pe tabloul de bord.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Funcţiile nu intervin în locul şoferului. Ele nu restrâng limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

În caz de urgenţă, este recomandat să aplicaţi asupra pedalei o presiune puternică şi continuă. Nu sunt necesare apăsări succesive ale pedalei (pompare). ABS-ul va modula efortul aplicat în sistemul de frânare.

Frânarea este parţial asigurată. Cu toate acestea, este periculos să frânaţi brusc şi aceasta vă impune o oprire obligatorie şi imediată compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Control dinamic traiectorie ESC cu un control subviraj şi sistem antipatinare

Control dinamic traiectorie ESC

Acest sistem ajută să se păstreze controlul vehiculului în situaţiile „ critice ” de conducere (evitare a unui obstacol, pierdere a aderenţei într-un viraj...).

Principiu de funcţionare

Un senzor de pe volan permite să se cunoască traiectoria de conducere dorită de şofer.

Alţi senzori repartizaţi în vehicul măsoară traiectoria sa reală.

Sistemul compară voinţa şoferului cu traiectoria reală a vehiculului şi o corectează pe aceasta din urmă, dacă este necesar, acţionând asupra frânării anumitor roţi şi/sau asupra puterii motorului, în caz de declanşare a sistemului martorul luminos clipeşte pe tabloul de bord.

Control subviraj

Acest sistem optimizează acţiunea ESC în cazul unui subviraj pronunţat (pierdere de aderenţă a trenului faţă).

Sistem antipatinare

Acest sistem ajută să limitaţi patinarea roţilor motoare şi să controlaţi vehiculul în situaţiile de porniri, de accelerări sau de decelerări.

Principiu de funcţionare

Cu ajutorul senzorilor de roţi, sistemul măsoară şi compară, în fiecare moment, viteza roţilor motoare şi detectează ambalarea lor. Dacă o roată tinde să patineze, sistemul o frânează până când motricitatea redevine compatibilă cu nivelul de aderenţă sub roată.

Sistemul acţionează de asemenea asupra turaţiei motor în funcţie de aderenţa disponibilă sub roţi, independent de acţiunea exercitată pe pedala de acceleraţie.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, mesajul „Verifică ESC” şi martorul luminos © se afişează pe tabloul de bord. În acest caz, ESC-ul şi sistemul antipatinare sunt dezactivate.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Inhibarea funcţionării sistemului antipatinare

(în funcţie de vehicul)

În anumite situaţii (conducere pe sol foarte moale: zăpadă, noroi... sau conducerea cu lanţuri pe roţi), sistemul poate reduce puterea motorului pentru a limita patinarea. Dacă acest efect nu este dorit, este posibil să dezactivaţi funcţia prin apăsare pe contactorul 1.

Mesajul „Contr. tracţiune dezactivat” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la aceasta.

Deoarece sistemul antipatinare aduce o securitate suplimentară, este nerecomandat să rulaţi cu funcţia inhibată. Ieşiţi din această situaţie de îndată ce este posibil printr-o nouă apăsare pe contactorul 1.

Notă: funcţia este automat reactivată la punerea contactului vehiculului sau la depăşirea unei viteze de aproximativ 40 km/h.

Asistenţă la frânarea de urgenţă

Este un sistem complementar ABS-ului care ajută să se reducă distanţele de oprire a vehiculului.

Principiu de funcţionare

Sistemul permite să se detecteze o situaţie de frânare de urgenţă. În acest caz, asistenţa de frânare dezvoltă instantaneu puterea sa maximă şi poate declanşa reglarea ABS.

Frânarea ABS este menţinută atât timp cât pedala de frână nu este eliberată.

Aprindere lumini de avarie

În funcţie de vehicul, acestea se pot aprinde în caz de decelerare puternică.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, mesajul „BRAKING FAULT” se afişează pe tabloul de bord însoţit de martorul luminos ©.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Anticipare frânare

În funcţie de vehicul, atunci când eliberaţi rapid pedala de acceleraţie, sistemul anticipează frânarea pentru a micşora distanţele de oprire.

Cazuri particulare

În momentul utilizării regulatorului de viteză:

- dacă utilizaţi pedala de acceleraţie, atunci când o eliberaţi, sistemul poate să se declanşeze;

- dacă nu utilizaţi pedala de acceleraţie, sistemul nu se va declanşa.

Control aderenţă

Dacă vehiculul este echipat cu acesta, controlul aderenţei permite facilitarea controlului vehiculului pe drumuri în condiţii de aderenţă redusă (sol moale...).

Pneuri

Când este necesar să le înlocuiţi, nu trebuie să montaţi pe vehiculul dumneavoastră decât pneuri de aceeaşi marcă, dimensiune, tip şi structură.

Acestea trebuie: fie să fie identice cu cele originale, fie să corespundă celor recomandate de un Reprezentant al mărcii.

Mod „Drum”

La pornirea vehiculului, mesajul „STANDARD HIGHWAY MODE” se aprinde pe tabloul de bord. Martorul luminos de pe tabloul de bord este stins

Această poziţie permite o utilizare optimă în condiţii de drum normale (uscat, umed, ninsoare uşoară...).

Modul „Drum” utilizează funcţiile sistemului antipatinare.

Mod „Sol moale”

Apăsaţi butonul 1: martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord însoţit de mesajul „VARIABLE HIGHWAY MODE”.

Această poziţie permite o utilizare optimă în condiţii de sol moale (noroi, nisip, frunze moarte...). În această poziţie, regimul motorului este lăsat în controlul şoferului. Sistemul trece automat în modul „Drum” la viteze de peste 50 km/h şi martorul luminos de pe tabloul de bord se stinge.

Asistenţă la pornire în pantă

Acest dispozitiv vă asistă în momentul unei porniri în pantă. El împiedică vehiculul să meargă înapoi, în funcţie de înclinare intervenind asupra strângerii automate a frânelor, atunci când şoferul ridică piciorul de pe pedala de frână pentru a acţiona pedala de acceleraţie.

Funcţionare sistem

Acesta funcţionează numai atunci când maneta de viteze este într-o altă poziţie decât punctul mort şi când vehiculul este în poziţia de oprire completă (apăsare pe pedala de frână).

Sistemul reţine vehiculul aproximativ 2 secunde. Apoi, frânele se slăbesc progresiv (vehiculul rulează în funcţie de pantă).

Sistemul de asistenţă la pornire în pantă nu poate împiedica în totalitate vehiculul să meargă înapoi în toate cazurile (pante foarte abrupte etc.).

Şoferul poate în toate cazurile să acţioneze pedala de frână şi să împiedice astfel vehiculul să meargă înapoi.

Asistenţa la pornire în pantă nu trebuie utilizată pentru o oprire prelungită: utilizaţi pedala de frână.

Această funcţie nu este concepută pentru a imobiliza vehiculul în mod permanent.

Dacă este necesar, utilizaţi pedala de frână pentru a opri vehiculul.

Şoferul trebuie să rămână extrem de vigilent la rularea pe suprafeţe alunecoase sau cu aderenţă redusă.

Riscuri de rănire gravă.