Înapoi la listă

AER CONDIŢIONAT AUTOMAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzi

(în funcţie de vehicul)

1 - Tastă „vedere clară” pentru dezaburirea şi dezgheţarea geamurilor.

2 - Oprire aer condiţionat.

3 şi 6 - Reglare temperatură aer.

4 - Afişaj.

5 - Activare mod automat.

7 şi 9 - Reglare a repartizării aerului în habitaclu.

8 şi 10 - Reglare a vitezei de ventilare.

11 - Dezgheţare lunetă spate şi retrovizoare cu dezgheţare.

12 - Comandă de reciclare aer.

Informaţii şi recomandări de utilizare

Consultaţi paragraful „Aer condiţionat: informaţii şi recomandări de utilizare”.

Mod automat

Apăsaţi pe tasta 5. Martorul luminos pentru funcţionare AUTO se aprinde.

Climatizarea automată este un sistem care garantează (cu excepţia cazurilor de utilizări extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui nivel bun de vizibilitate optimizând consumul.

Acesta este modul de utilizare recomandat.

Pentru a atinge şi a menţine nivelul de confort ales şi o bună vizibilitate, sistemul acţionează asupra:

- viteza de ventilare;

- repartizarea aerului;

- gestionarea reciclării aerului;

- pornirea sau oprirea aerului condiţionat;

- temperaturii aerului.

Numai temperatura şi simbolul AUTO se afişează

Funcţiile gestionate de modul automat nu se afişează.

- apăsaţi pe tasta 6 pentru a mări temperatura;

- apăsaţi pe tasta 3 pentru a scădea temperatura.

Notă: reglajele extreme „15°C” şi „27°C” permit sistemului să producă un maximum de frig sau un maximum de căldură oricare ar fi condiţiile ambiante.

În mod automat (martor luminos AUTO aprins pe afişaj), toate funcţiile climatizării sunt controlate de sistem.

Atunci când modificaţi anumite funcţii, indicatorul luminos AUTO se stinge. Doar funcţia modificată nu mai este controlată de sistem.

Valorile temperaturii afişate traduc un nivel de confort.

În momentul pornirii vehiculului, creşterea sau diminuarea valorii afişate nu permite în nici un caz atingerea mai rapidă a nivelului de confort. Sistemul optimizează întotdeauna scăderea sau creşterea temperaturii (ventilarea nu porneşte instantaneu în viteză maximă: ea creşte progresiv) aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

În general, exceptând un impediment particular, aeratoarele de pe planşa de bord trebuie să rămână constant deschise.

Modificare a modului automat

Funcţionarea normală a sistemului este modul automat, dar este posibil să modificaţi alegerea impusă de sistem (repartizare aer,…). Aceste posibilităţi sunt descrise în paginile următoare.

Modul automat este modul de utilizare recomandat

Într-adevăr, sistemul de climatizare automată garantează (cu excepţia cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui nivel bun de vizibilitate optimizând consumul.

Posibilităţile de modificări sunt descrise în paginile următoare.

Reveniţi în mod automat de îndată ce este posibil.

Repartizare aer în habitaclu

Există cinci combinaţii posibile de repartizare a aerului, obţinute prin apăsări succesive pe tastele 7 şi 9. Săgeţile situate în afişajul 4 vă informează asupra alegerii făcute:

õ Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi a geamurilor laterale.

÷ Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului, geamurilor laterale şi picioarele pasagerilor.

ô Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord. Această poziţie permite să reîncălziţi sau să răciţi mai rapid habitaclul.

ö Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele şi spre picioarele pasagerilor.

F Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele pasagerilor.

Alegerea manuală a repartizării stinge martorul luminos pentru funcţionare de pe afişajul 4 (mod automat) dar numai repartizarea aerului nu mai este controlată automat de către sistem.

Pentru a reveni la modul automat, apăsaţi pe tasta 5.

Modificare a vitezei de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Apăsând pe tastele 8 şi 10, ieşiţi din modul automat.

Aceste taste permit să creşteţi sau să diminuaţi viteza de ventilare.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Apăsând pe tasta 2, ieşiţi din modul automat: martorul luminos AUTO al afişajului 4 se stinge.

Notă: funcţia „vedere clară” antrenează automat funcţionarea aerului condiţionat. Pentru a reveni la modul automat, apăsaţi pe tasta 5.

În mod automat, ventilarea poate să nu pornească cu viteză maximă în funcţie de ambianţa exterioară: ea creşte până când temperatura motorului este suficientă pentru a permite să se reîncălzească aerul din habitaclu. Aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi pe tasta 11.

Această funcţie permite o dezaburire electrică rapidă a lunetei spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor electrice cu dezgheţare.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 11. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Funcţie „vedere clară”

Apăsaţi pe tasta 1.

Martorul luminos al tastei AUTO (situat în afişaj) se stinge.

Această funcţie permite o dezgheţare şi o dezaburire rapidă a parbrizului, a geamurilor laterale faţă şi a oglinzilor retrovizoare.

Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat, a dezgheţării lunetei spate şi suprimarea reciclării aerului.

Apăsaţi pe butonul 11, dacă nu doriţi pornirea lunetei spate cu dezgheţare.

Notă: dacă doriţi să reduceţi debitul de aer (care poate produce un anumit nivel sonor în habitaclu), acţionaţi asupra tastei 10.

Pentru a ieşi din această funcţie, puteţi apăsa:

- fie din nou pe tasta 1;

- fie pe tasta 5 (martorul luminos AUTO se aprinde pe afişaj).

Reciclare aer

O apăsare pe tasta 12 permite să obţineţi reciclarea aerului (simbolul se aprinde pe afişaj).

În timpul reciclării, aerul este reţinut în habitaclu şi reciclat fără admisie de aer exterior.

Reciclarea aerului permite să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zonă poluată…).

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Este deci recomandat să treceţi în funcţionare normală (aer exterior sau reciclare automată) apăsând din nou pe tasta 12 de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.