Înapoi la listă

ŞTERGĂTOR, SPĂLĂTOR LUNETĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Ştergător geam spate

Cu contactul pus, rotiţi inelul 3 manetei 1 până când simbolul ajunge în faţa punctului de reper 2

- oprit;

- baleiaj intermitent.

Între două baleiaje, lamelele se opresc timp de mai multe secunde. Frecvenţa de baleiaj variază în funcţie de viteza vehiculului;

- baleiaj continuu lent.

Pentru a opri funcţionarea, rotiţi din nou inelul 3.

Notă: la spălarea vehiculului sub o instalaţie de spălare, readuceţi inelul 3 de pe maneta 1 în poziţia oprit, pentru a dezactiva ştergerea automată.

Respectaţi recomandările de utilizare.

Nu vă serviţi de braţul ştergătorului de geam pentru a deschide sau a închide uşa portbagajului.

Înainte de orice acţiune asupra geamului spate (spălare vehicul, degivrare, curăţare...) readuceţi maneta 1 în poziţia oprit.

Risc de rănire şi/sau de deteriorări.

Eficacitatea unei lamele a ştergătorului de geam

Supravegheaţi starea lamelelor ştergătorului de geamuri. Durata sa de viaţă depinde de dumneavoastră:

- aceasta trebuie să rămână curate: curăţaţi periodic lamela şi geamul cu apă cu săpun;

- nu o utilizaţi atunci când geamul este uscat;

- îndepărtaţi-o de geam atunci când nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.

În toate cazurile, înlocuiţi-le de îndată ce încep să-şi piardă eficacitatea: aproximativ în fiecare an (consultaţi paragraful „Lamele ştergătoare de geam: înlocuire” din capitolul 5).

Precauţii pentru utilizarea ştergătoarelor de geam

- Pe timp de ninsoare sau de îngheţ, ştergeţi geamul înainte de a pune în funcţiune ştergătoarele de geamuri (risc de supraîncălzire a motorului);

- asiguraţi-vă că nu există obiecte care să împiedice cursa lamelei.

Activare/dezactivare ştergător geam spate

(în funcţie de vehicul)

Trecerea în marşarier declanşează ştergerea spate în baleiaj intermitent (dacă ştergătoarele geamuri faţă funcţionează). Dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu un meniu de personalizare a reglajelor, puteţi alege să activaţi sau să dezactivaţi funcţia. Pentru aceasta, consultaţi paragraful „Meniu de personalizare a reglajelor vehiculului” din capitolul 1, funcţie „Ştergere spate în marşarier”.

Dacă pe geamul spate există anumite obstacole (murdărie, zăpadă...), ştergătorul de geam încearcă să înlăture toate obstacolele. Dacă un obstacol împiedică mişcarea lamelei, aceasta poate să se oprească. Îndepărtaţi obstacolul, aşteptaţi aproximativ 30 de secunde şi reactivaţi ştergătorul de geam cu maneta de ştergere.

Precauţii

- În caz de îngheţ, înainte de acţionarea ştergătoarelor de geam, asiguraţi-vă că lamelele nu sunt lipite de parbriz. Dacă acţionaţi ştergătorul de geam atunci când lamela este blocată din cauza îngheţului, riscaţi să deterioraţi atât lamela, cât şi motorul sistemului ştergătorului de geam.

- Nu acţionaţi ştergătoarele pe geamul uscat. Acest lucru va duce la uzarea sau la deteriorarea prematură a lamelelor.

p Ştergător/spălător lunetă spate

Cu contactul pus, împingeţi lung maneta 1, apoi eliberaţi-o.

Această acţiune prelungită declanşează, pe lângă spălătorul de lunetă, şi trei mişcări dus-întors ale ştergătorului de lunetă, urmate, după câteva secunde, de o a patra.