Înapoi la listă

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Atunci când vehiculul este echipat, acest sistem supraveghează presiunea de umflare a pneurilor.

Principiu de funcţionare

Fiecare roată (exceptând roata de rezervă) conţine un senzor în valva de umflare care măsoară periodic presiunea pneului.

Sistemul afişează pe tabloul de bord 1 presiunile curente şi alertează şoferul în caz de presiune insuficientă.

Reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- în cazul în care presiunea de referinţă a pneurilor trebuie modificată pentru a se adapta la condiţiile de utilizare (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...);

- după o permutare a roţilor (această practică este totuşi nerecomandată);

- după o schimbare a unei roţi.

Aceasta trebuie întotdeauna realizată după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor patru pneuri.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

Procedură de reiniţializare

Cu contactul pus

- apăsaţi scurt şi în mod repetat pe comanda 2 pentru a selecta afişarea presiunii pneurilor şi funcţia „Presiune pneuri”;

- ţineţi apăsat (aproximativ 3 secunde) butonul 2 pentru a lansa iniţializarea. Afişarea intermitentă a pneurilor urmată de mesajele „Memo. presiune pneuri iniţiată”, apoi „„Localizare pneuri în curs”” indică faptul că solicitarea de reiniţializare a valorii de referinţă a presiunii pneurilor a fost recunoscută.

Reiniţializarea poate avea nevoie de câteva minute de conducere.

Dacă reiniţializarea este urmată de trasee scurte, mesajul „„Localizare pneuri în curs”” poate rămâne afişat după mai multe porniri succesive.

Remarcă

Valoarea presiunii de referinţă nu poate fi mai mică decât cea recomandată şi indicată pe cantul uşii.

În cazul în care vehiculul este echipat cu sistem de navigare, reiniţializarea se poate realiza şi de la ecranul multifuncţional 3. Selectaţi meniul „Vehicul”, „Presiune pneuri”.

Afişaj

Afişajul 1 şi martorul luminos 4 de pe tabloul de bord semnalează eventualele defecte ale pneurilor (roată dezumflată, roată spartă, sistem scos din funcţiune…).

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie.

„Ajusteazăpresiune pneuri”

O roată B apare în portocaliu, martorul luminos 4 se aprinde şi apare mesajul „Ajusteazăpresiune pneuri”.

Acestea indică faptul că o roată este dezumflată.

Controlaţi şi, dacă este necesar, reajustaţi la rece presiunile celor patru roţi.

Martorul luminos 4 se stinge după câteva minute de rulare.

„Pneu perforat”

O roată Bapare în roşu, martorul luminos 4 se aprinde, apare mesajul „Pneu perforat” şi se aude un semnal sonor.

Acest mesaj este însoţit de indicatorul luminos ®.

Acestea indică faptul că roata vizată este fisurată sau puternic subumflată. Înlocuiţio sau apelaţi la un Reprezentant al mărcii dacă ea este fisurată. Refaceţi presiunea pneurilor dacă roata este dezumflată.

„Verifică senzori presiune pneuri”

O roată A dispare, martorul luminos 4 clipeşte timp de câteva secunde apoi se aprinde continuu şi apare mesajul „Verifică senzori presiune pneuri”.

Acest mesaj este însoţit de indicatorul luminos ©. Acestea indică faptul că cel puţin o roată nu este echipată cu senzori (de e. roata de rezervă). În celelalte situaţii, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

„Localizare pneuri nereuşită”

Acest mesaj „Localizare pneuri nereuşită” apare în timpul condusului dacă una sau mai multe roţi au fost echipate cu senzori nerecomandaţi de Renault.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Reajustare presiune pneuri

Presiunile trebuie să fie ajustate la rece (consultaţi eticheta de pe cantul uşii şoferului). Dacă presiunea din pneuri nu se poate verifica la rece, trebuie să măriţi presiunile recomandate cu 0,2-0,3 bar (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflaţi un pneu cald.

Este posibil ca sistemul să nu detecteze pierderea bruscă a presiunii unui pneu (explozia unui pneu...).

Înlocuire roţi/pneuri

Acest sistem necesită echipamente specifice (roţi, pneuri, ornamente...). Consultaţi paragraful „Pneuri” din capitolul 5.

Contactaţi un Reprezentant al mărcii pentru înlocuirea pneurilor şi pentru a afla care sunt accesoriile compatibile cu sistemul şi disponibile în reţeaua mărcii: utilizarea oricărui alt accesoriu ar putea afecta buna funcţionare a sistemului.

Roată de rezervă

Atunci când vehiculul este echipat cu aceasta, roata de rezervă nu posedă senzor.

Spray-uri de reparare pneu şi kit de umflare

Din cauza specificităţii valvelor, nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţeaua mărcii. Consultaţi paragraful „Kit de umflare pneuri” din capitolul 5.

Schimbare roată

sistemul putând să aibă nevoie de mai multe minute în funcţie de rulaj, pentru o înregistrare corectă a poziţiilor roţilor şi a presiunilor, verificaţi presiunea pneurilor după orice intervenţie.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Totuşi, funcţia nu intervine în locul şoferului. Aceasta nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului. Verificaţi presiunea pneurilor, inclusiv a roţii de rezervă, o dată pe lună.

MONITORIZAREA PRESIUNII PNEURILOR