Înapoi la listă

MENIU DE PERSONALIZARE A REGLAJELOR VEHICULULUI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Această funcţie permite, în funcţie de echiparea vehiculului, activarea/dezactivarea şi reglarea anumitor funcţii ale vehiculului.

Vehicule echipate cu sistem de navigare

Acces la meniul de reglare

Cu vehiculul oprit, de pe ecranul multifuncţional 1, selectaţi meniul „Vehicul”, „Setări utilizator” pentru a avea acces la diferitele reglaje.

Selectare reglaje

Selectaţi funcţia de modificat:

a) deblocarea uşii şoferului;

b) blocare automată a uşilor în timpul mersului;

c) funcţie mâini libere;

d) volumul semnalului sonor al semnalizatoarelor;

e) sunet de întâmpinare interior;

f) întâmpinare la exterior;

g) spot de lectură în mod automat ;

h) ştergere spate în marşarier;

i) stabilirea parametrilor pentru indicatorul stilului de condus;

j) control activ de zgomot.

Selectaţi „ON” sau „OFF” pentru a activa sau dezactiva funcţia.

Alegeţi intensitatea funcţiei „Intensitatea luminoasă a indicatorilor luminoşi”, apăsând pe „+” sau pe „-”.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Vehicule care nu sunt echipate cu sistem de navigare

Acces la meniul de reglare pe afişajul 2

Cu vehiculul oprit, apăsaţi lung pe contactorul 3 OK pentru a intra în meniul de reglare.

Selectare reglaje

Navigaţi cu ajutorul comenzii 4 pentru a selecta funcţia de modificat:

a) Blocare uşi în timpul rulării;

b) Deblocare doar uşă şofer;

c) Auto rear wipe with reverse gear;

d) ASIST. PARCARE;

e) Faruri automate fază lungă;

f) Lane depart warn volume;

g) Lane depart warn sensitivity;

h) ASIST. PARCARE;

i) ASIST. PARCARE Volum;

j) LIMBĂ;

k) CULOARE.

= funcţie activată

< funcţie dezactivată

Odată selectat rândul, apăsaţi pe contactorul 3 OK pentru a modifica funcţia.

Dacă selectaţi una dintre opţiunile „ASIST. PARCARE VOLUM” sau „LIMBA”, veţi avea din nou o selecţie (volumul sonor al asistenţei la parcare sau limba folosită de tabloul de bord). În acest caz, faceţi o alegere şi validaţi-o apăsând contactorul 3 OK; valoarea selectată este reprezentată de ~ în faţa rândului.

Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi comanda 4 în sus sau în jos. Poate fi necesar să efectuaţi această operaţie de mai multe ori.

Meniul de personalizare a reglajelor vehiculului nu poate fi utilizat în timpul rulării. La peste 20 km/h, afişajul de bord trece automat în mod calculator de bord.