Înapoi la listă

FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funcţionare asistată

Frâna de parcare asistată asigură imobilizarea vehiculului la oprirea motorului (şi nu la punerea în stare de veghe a motorului în cazul vehiculelor echipate cu funcţia Stop and Start). Consultaţi paragrafele „Pornire, oprire motor” şi „Funcţia Stop and Start” din capitolul 2.

În toate celelalte cazuri, oprirea bruscă a motorului de exemplu, frâna de parcare asistată nu se strânge automat. Modul manual trebuie atunci să fie utilizat.

Pentru anumite ţări, funcţia strângere a frânei de parcare nu este activată. Consultaţi paragraful „Funcţionare manuală”.

Strângerea frânei de parcare asistată este confirmată de mesajul „Frână de parcare activată” şi martorul luminos } de pe tabloul de bord şi prin aprinderea martorului luminos 2 pe contactorul 1.

În urma opririi motorului, martorul luminos 2 se stinge câteva minute după strângerea frânei de parcare asistate şi martorul luminos } se stinge la blocarea vehiculului.

Notă

Pentru a semnala faptul că frâna de parcare asistată este eliberată, se aude un semnal sonor, iar pe tabloul de bord se afişează mesajul „Acţioneazăfrâna de parcare”:

- motor pornit: la deschiderea uşii şoferului ;

- motor oprit (în caz de oprire bruscă a motorului de exemplu): la deschiderea unei uşi faţă.

În acest caz, trageţi apoi eliberaţi contactorul 1 pentru a strânge frâna de parcare asistată.

Eliberare asistată a frânei de parcare

Slăbirea se face din momentul pornirii vehiculului accelerând.

Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Strângerea este vizualizată prin aprinderea martorului luminos 2 pe contactorul 1 şi a martorului luminos } pe tabloul de bord până la blocarea uşilor.

Funcţionare manuală

Puteţi comanda manual frâna de parcare asistată.

Strângere frână de parcare asistată

Trageţi contactorul 1. Martorul luminos 2 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind.

Slăbire a frânei de parcare asistată

Cu contactul pus, apăsaţi pe pedala de frână apoi apăsaţi pe contactorul 1: martorul luminos 2 şi martorul luminos } se sting.

Oprire punctuală

Pentru a acţiona manual frâna de parcare asistată (oprire la lumina roşie a semaforului, oprire cu motorul pornit…): trageţi şi eliberaţi contactorul 1. Slăbirea este automată din momentul repornirii vehiculului.

Cazuri particulare

Pentru a staţiona pe plan înclinat sau cu o remorcă de exemplu, trageţi de contactorul 1 timp de câteva secunde pentru a obţine frânarea maximă.

Pentru a staţiona cu frâna de parcare asistată slăbită (risc de îngheţ de exemplu):

- cu motorul pornit, ţinând simultan apăsate pedala de frână şi contactorul 1, opriţi motorul (nu se face punerea motorului în stare de veghe la vehiculele echipate cu funcţia Stop and Start);

- cu o treaptă de viteză angrenată sau cu poziţia P cuplată, eliberaţi pedala de frână şi contactorul 1.

Pentru vehiculele echipate cu funcţia Stop and Start, cu motorul în stare de veghe, frâna de parcare asistată este acţionată automat dacă şoferul îşi decuplează centura şi deschide uşa de pe partea sa ori se ridică de pe scaun.

Particularitate legată de funcţia Stop and Start: în cazul deschiderii centurii de siguranţă a şoferului înainte ca motorul să intre în stare de veghe prin funcţia Stop and Start, asiguraţi-vă că frâna de parcare este bine trasă: aprinderea martorului luminos } pe tabloul de bord confirmă acest lucru. Risc de pierdere a imobilizării.

În cazul afişării mesajului „Avarie electrică PERICOL” sau „Verifică baterie”, acţionaţi manual frâna de parcare asistată, trăgând de contactorul 1 (sau aduceţi maneta de viteze la P pentru cutiile de viteze automate) înainte de a opri motorul.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Absenţa de retur vizual sau sonor indică o defecţiune a tabloului de bord. Aceasta că impune o oprire imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Asiguraţi-vă de imobilizarea corespunzătoare a vehiculului şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Versiuni cu cutie de viteze automată

Cu uşa şofer deschisă sau închisă necorespunzător şi cu motorul pornit, din motive de securitate, slăbirea automată este dezactivată (aceasta pentru a evita ca vehiculul să ruleze singur, fără şofer). Mesajul „Eliberaţi manual frâna de parcare” apare pe tabloul de bord atunci când şoferul apasă pe pedala de acceleraţie.

Nu ieşiţi niciodată din vehicul fără a deplasa maneta de selectare în poziţia P. De fapt, cu vehiculul oprit, motorul pornit cu o viteză cuplată, dacă acceleraţi, vehiculul se poate pune în mişcare.

Risc de accident.

Anomalii de funcţionare

- În caz de anomalie, martorul luminos © se aprinde pe tabloul de bord însoţit de mesajul „Verifică frâna de parcare” şi, în unele cazuri, de martorul luminos }.

Consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

- În caz de defecţiune a frânei de parcare asistate, martorul luminos ® se aprinde însoţit de mesajul „Avarie sistem de frânare”, de un semnal sonor şi în unele cazuri de martorul luminos }.

Aceasta impune o oprire imediată şi compatibilă cu circulaţia.

Este atunci obligatoriu să imobilizaţi vehiculul cuplând prima viteză (cutii de viteze mecanice) sau poziţia P (cutii de viteze automate). Dacă panta o justifică, puneţi cale vehiculului.

FRÂNARE DE URGENŢĂ ACTIVĂ

ASISTENŢĂ LA PORNIREA ÎN PANTĂ