Înapoi la listă

DISPOZITIVE DE CORECTARE ŞI DE ASISTENŢĂ LA CONDUS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, ele pot fi constituite din:

- ABS (antiblocare roţi);

- ESC (control electronic al stabilităţii) cu control subviraj şi sistem antipatinare;

- asistenţă la frânarea de urgenţă;

- antipatinare avansată;

- frânare activă de urgenţă;

- asistenţă la pornire în pantă.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Funcţiile nu intervin în locul şoferului. Acestea nu măresc limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

ABS (antiblocare roţi)

În timpul unei frânări intense, ABS-ul permite să evitaţi blocarea roţilor, deci să ţineţi sub control distanţa de oprire şi să păstraţi controlul vehiculului.

În aceste condiţii, sunt atunci posibile manevre de evitare prin frânare. În plus, acest sistem permite optimizarea distanţelor de oprire în special pe sol cu aderenţă scăzută (sol umed...).

Fiecare punere în funcţiune a dispozitivului se manifestă printr-o trepidaţie a pedalei de frână. ABS-ul nu permite în nici un caz ameliorarea performanţelor „fizice” legate de aderenţa pneuri-sol. Regulile de prudenţă trebuie deci să fie obligatoriu respectate (distanţe între vehicule...).

În caz de urgenţă, este recomandat să aplicaţi asupra pedalei o presiune puternică şi continuă. Nu este necesar să acţionaţi prin apăsări succesive (pompare). ABS-ul va modula efortul aplicat în sistemul de frânare.

Anomalii de funcţionare :

- © şi x aprinşi pe tabloul de bord însoţiţi de mesajele „Verifică ABS”, „Verifică sistem frânare” şi „Verifică ESC”: aceasta indică faptul că ABS-ul, ESC-ul şi asistenţa la frânarea de urgenţă sunt dezactivate. Frânarea este asigurată în continuare;

- x, D, © şi ® aprinşi pe tabloul de bord însoţiţi de mesajul „Avarie sistem de frânare ”: aceasta indică o defecţiune a dispozitivelor de frânare.

În ambele cazuri consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Opriţi motorul şi nu îl mai porniţi. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Frânarea este parţial asigurată. Cu toate acestea, este periculos să frânaţi brusc şi aceasta vă impune o oprire obligatorie şi imediată compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Control dinamic traiectorie ESC cu un control subviraj şi sistem antipatinare

Control dinamic traiectorie ESC

Acest sistem ajută să se păstreze controlul vehiculului în situaţiile „critice” de conducere (evitare a unui obstacol, pierdere a aderenţei într-un viraj...).

Principiu de funcţionare

Un senzor de pe volan permite să se cunoască traiectoria de conducere dorită de şofer.

Alţi senzori repartizaţi în vehicul măsoară traiectoria sa reală.

Sistemul compară voinţa şoferului cu traiectoria reală a vehiculului şi o corectează pe aceasta din urmă, dacă este necesar, acţionând asupra frânării anumitor roţi şi/sau asupra puterii motorului, în caz de declanşare a sistemului martorul luminos clipeşte pe tabloul de bord.

Control subviraj

Acest sistem optimizează acţiunea ESC în cazul unui subviraj pronunţat (pierdere de aderenţă a trenului faţă).

Sistem antipatinare

Acest sistem ajută să limitaţi patinarea roţilor motoare şi să controlaţi vehiculul în situaţiile de porniri, de accelerări sau de decelerări.

Principiu de funcţionare

Cu ajutorul senzorilor de roţi, sistemul măsoară şi compară, în fiecare moment, viteza roţilor motoare şi detectează ambalarea lor. Dacă o roată tinde să patineze, sistemul o frânează până când motricitatea redevine compatibilă cu nivelul de aderenţă sub roată.

Sistemul acţionează de asemenea asupra turaţiei motor în funcţie de aderenţa disponibilă sub roţi, independent de acţiunea exercitată pe pedala de acceleraţie.

Anomalie de funcţionare

Când sistemul detectează o eroare de funcţionare, pe tabloul de bord apare mesajul „Verifică ESC”, martorul luminos © şi martorul luminos .

În acest caz, ESC-ul şi sistemul antipatinare sunt dezactivate. Apelaţi la un Reprezentant al Mărcii.

Inhibare funcţie

(în funcţie de vehicul)

În anumite situaţii (conducere pe sol foarte moale: zăpadă, noroi... sau conducerea cu lanţuri pe roţi), sistemul poate reduce puterea motorului pentru a limita patinarea. Dacă acest efect nu este dorit, este posibil să dezactivaţi funcţia prin apăsare pe contactorul 1.

Mesajul „TRACTION CONTROL OFF” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la aceasta.

Deoarece sistemul antipatinare aduce o securitate suplimentară, este nerecomandat să rulaţi cu funcţia inhibată. Ieşiţi din această situaţie de îndată ce este posibil printr-o nouă apăsare pe contactorul 1.

Notă: funcţia este automat reactivată la punerea contactului vehiculului sau la depăşirea unei viteze de aproximativ 40 km/h.

Asistenţă la frânarea de urgenţă

Acesta este un sistem complementar la ABS care ajută la reducerea distanţelor de oprire a vehiculului.

Principiu de funcţionare

Sistemul permite să se detecteze o situaţie de frânare de urgenţă. În acest caz, asistenţa de frânare dezvoltă instantaneu puterea sa maximă şi poate declanşa reglarea ABS. Frânarea ABS este menţinută atât timp cât pedala de frână nu este eliberată.

Aprindere lumini de avarie

În funcţie de vehicul, acestea se pot aprinde în caz de decelerare puternică.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Funcţiile nu intervin în locul şoferului. Acestea nu măresc limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

Antipatinare avansată (controlul aderenţei)

Dacă vehiculul este echipat cu acesta, controlul aderenţei permite facilitarea controlului vehiculului pe drumuri în condiţii de aderenţă redusă (sol moale...).

Pentru siguranţa dumneavoastră şi respectarea legislaţiei în vigoare.

Când este necesar să le înlocuiţi, nu trebuie să montaţi pe vehiculul dumneavoastră decât pneuri de aceeaşi marcă, dimensiune, tip şi structură pe aceeaşi osie.

Acestea trebuie fie să aibă o capacitate de încărcare şi o capacitate de viteză cel puţin egale cu cele ale pneurilor originale, fie să corespundă celor recomandate de un Reprezentant al mărcii.

Nerespectarea acestor instrucţiuni poate pune în pericol siguranţa dumneavoastră şi poate invalida conformitatea autovehiculului dumneavoastră.

Risc de pierdere a controlului vehiculului.

Mod „Drum”

La pornirea vehiculului, se aprinde martorul luminos integrat în selectorul 2, însoţit de mesajul „Mod automat activat” pe tabloul de bord.

Această poziţie permite o utilizare optimă în condiţii de drum normale (uscat, umed, ninsoare uşoară...).

Modul „Drum” utilizează funcţiile antipatinare.

Mod „Sol moale”

Rotiţi selectorul 2: martorul luminos integrat se aprinde, însoţit de un mesaj pe tabloul de bord „Mod drumalunecos activat”. Această poziţie permite o utilizare optimă în condiţii de sol moale (noroi, nisip, frunze moarte...). Modul „Sol moale” utilizează funcţiile antipatinare. La depăşirea vitezei de aproximativ 40 km/h, sistemul trece automat în modul „Drum”, iar martorul luminos integrat în selectorul 2 se aprinde.

Mod „Expert”

Rotiţi selectorul 2: martorul luminos integrat se aprinde, însoţit de un mesaj pe tabloul de bord „Mod expert activat”. Această poziţie permite o utilizare optimă în condiţii extreme (drumuri cu strat gros de zăpadă sau pline de noroi). Regimul motorului este lăsat la latitudinea şoferului.

La depăşirea vitezei de aproximativ 40 km/h, sistemul trece automat în modul „Drum”, iar martorul luminos integrat în selectorul 2 se aprinde.

Frânare activă de urgenţă

Cu ajutorul radarului 3, sistemul determină distanţa până la vehiculul din faţă şi avertizează şoferul dacă există risc de coliziune frontală. Acesta poate frâna vehiculul pentru a limita avariile produse de o coliziune.

Notă: asiguraţi-vă că radarul 3 nu este acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă etc. sau prin montarea de accesorii, cum ar fi barele paraşoc).

Funcţionare

În mers (viteză între 30 şi 140 km/h), dacă există un risc de coliziune cu vehiculul din faţă, indicatorul 4 luminează roşu pe tabloul de bord, fiind însoţit de un semnal sonor.

Dacă şoferul apasă pedala de frână şi sistemul detectează în continuare un risc de coliziune, forţa de frânare este accentuată.

Dacă şoferul nu reacţionează în urma alertei şi coliziunea devine iminentă, sistemul acţionează frânarea.

Sistemul nu detectează decât vehiculele care rulează în acelaşi sens de mers. Este posibil ca sistemul să nu detecteze în special motocicliştii din cauza dificultăţii de a le prevedea traiectoria.

Activarea, dezactivarea sistemului

La vehiculele echipate cu sistem de navigare

De pe ecranul multifuncţional 5, selectaţi meniul „Vehicul”, „Asistenţă la conducere”, „Frânare activă” apoi alegeţi „ON” sau „OFF”.

Puteţi intra direct în meniul „Asistenţă la conducere” de la tasta 6 .

La vehiculele care nu sunt echipate cu sistem de navigare

- cu vehiculul oprit, apăsaţi lung pe contactorul 7 OK pentru a accesa meniul de reglare;

- apăsaţi de mai multe ori succesiv pe comanda 8 în sus sau în jos până ajungeţi la meniul „Asistenţă la conducere”. Apăsaţi pe contactorul 7 OK;

- apăsaţi de mai multe ori succesiv pe comanda 8 în sus sau în jos până ajungeţi la meniul „Frânare activă” şi apoi pe contactorul 7 OK.

Apăsaţi din nou pe contactorul 7 OK pentru a activa sau dezactiva funcţia:

= funcţie activată

< funcţie dezactivată

La dezactivarea sistemului, pe tabloul de bord se aprinde martorul luminos . Sistemul se reactivează la fiecare repunere sub contact a vehiculului.

Condiţii de inhibare a sistemului

Sistemul nu se activează:

- dacă maneta cutiei de viteze este în poziţie neutră (în punctul mort);

- dacă frâna de parcare este aplicată;

- într-un viraj;

- pentru vehicule cu 4 roţi motoare, atunci când controlul electronic al stabilităţii (ESC) cu control al subvirării şi sistemul antipatinare sunt dezactivate (consultaţi paragraful „Controlul electronic al stabilităţii (ESC) cu control al subvirării şi sistemul antipatinare” din paginile anterioare). Martorul luminos se aprinde.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord, însoţit de mesajul „Frânare activă deconectată”.

Există două posibilităţi:

- sistemul este întrerupt temporar (de exemplu: radar acoperit de murdărie, noroi, zăpadă etc.). În acest caz, parcaţi vehiculul şi opriţi motorul. Curăţaţi zona de detectare a radarului. La următoarea pornire a motorului, martorul luminos şi mesajul se sting

- dacă nu este cazul, acest lucru poate apărea din altă cauză; contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Asistenţă la pornire în pantă

În funcţie de înclinarea pantei, acest sistem asistă şoferul în momentul unei porniri în pantă. El împiedică vehiculul să meargă înapoi, intervenind asupra strângerii automate a frânelor, atunci când şoferul ridică piciorul de pe pedala de frână pentru a acţiona pedala de acceleraţie.

Funcţionare sistem

Acesta funcţionează numai atunci când levierul de viteze este într-o altă poziţie decât punctul mort (o altă poziţie decât N sau P pentru cutiile de viteze automate) şi când vehiculul este în poziţia de oprire completă (apăsare pe pedala de frână)

Sistemul reţine vehiculul aproximativ 2 secunde. Apoi, frânele se slăbesc (vehiculul rulează în funcţie de pantă).

Frânare activă de urgenţă

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la condus. Totuşi, această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea radarului poate fi modificată, funcţionarea acestuia putând fi astfel afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află radarul (reparaţii, înlocuiri, retuşuri de vopsea) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

- Este interzisă montarea de accesorii care ar putea să acopere radarul (bare paraşoc etc.).

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Situaţii de perturbare a sistemului

Funcţionarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiţii precum:

- un mediu complex (pod metalic...);

- condiţii meteo nefavorabile (ninsoare, grindină, polei...).

Risc de frânare intempestivă.

Frânare activă de urgenţă

Limitarea funcţionării sistemului

- Sistemul nu reacţionează decât în cazul vehiculelor mobile sau care au fost considerate mobile.

- Un vehicul care circulă din sens invers nu declanşează nicio alertă şi nicio acţiune asupra funcţionării sistemului.

- Zona radarului trebuie să rămână curată şi nemodificată pentru a garanta buna funcţionare a sistemului.

- În cazul vehiculelor de gabarit mic, precum motociclete sau biciclete, este posibil ca sistemul să nu reacţioneze la fel de eficient precum în cazul celorlalte vehicule.

Dezactivare funcţie

Funcţia trebuie dezactivată dacă:

- nu funcţionează stopurile;

- partea din faţă a vehiculului a suferit un impact sau a fost deteriorată;

- vehiculul este remorcat (depanare).

Întreruperea funcţiei

Puteţi opri funcţia de frânare activă în orice moment apăsând pe pedala de acceleraţie.

Dacă şoferul remarcă un comportament anormal al sistemului, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Sistemul de asistenţă la pornire în pantă nu poate împiedica în totalitate vehiculul să meargă înapoi în toate cazurile (pante foarte puternice…).

Şoferul poate în toate cazurile să acţioneze pedala de frână şi să împiedice astfel vehiculul să meargă înapoi.

Asistenţa la pornire în pantă nu trebuie utilizată pentru o oprire prelungită: utilizaţi pedala de frână.

Această funcţie nu este concepută pentru a imobiliza vehiculul în mod permanent.

Dacă este necesar, utilizaţi pedala de frână pentru a opri vehiculul.

Şoferul trebuie să rămână extrem de vigilent la rularea pe suprafeţe alunecoase sau cu aderenţă redusă.

Riscuri de rănire gravă.

ASISTENŢĂ LA CONDUS

FRÂNARE DE URGENŢĂ ACTIVĂ

ASISTENŢĂ LA PORNIREA ÎN PANTĂ

Transmisia cu tracţiune pe două roţi