Înapoi la listă

CLIMATIZARE AUTOMATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

1 Oprirea sistemului sau, în funcţie de vehicul, degivrarea/dezaburirea parbrizului.

2 şi 10 Temperatură aer.

3 Funcţie „vedere clară”.

4 şi 5 Repartizare aer în habitaclu.

6 Viteza de ventilare şi, în funcţie de vehicul, oprirea sistemului.

7 Program automat.

8 Aer condiţionat.

9 Reciclare aer.

11 Dezgheţare/dezaburire a lunetei şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

12 Funcţie DUAL.

Indicatoarele

A Temperatura aerului pe partea stângă.

B Repartizarea aerului.

C Viteză de ventilare.

D Martor luminos pentru reciclarea automată a aerului.

E Temperatura aerului pe partea dreaptă.

Mod automat

Climatizarea automată este un sistem ce garantează (cu excepţia cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui bun nivel de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acţionează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

AUTO: optimizarea atingerii nivelului de confort ales în funcţie de condiţiile exterioare. Apăsaţi pe tasta 7. Martorul luminos integrat în tasta 7 se aprinde.

Modificare a vitezei de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Puteţi în continuare să ajustaţi viteza de ventilare apăsând pe tastele 6 pentru a creşte sau scădea viteza de ventilare.

În acest caz, martorul luminos integrat în butonul 7 se stinge şi viteza de ventilare selectată se afişează pe indicatorul C.

Reglare temperatură

Există 2 tipuri de reglaje:

- reglaj uniform în habitaclu;

- reglaj în funcţie DUAL pentru reglarea independentă pe partea stângă şi/sau pe partea dreaptă a habitaclului.

Reglaj uniform în habitaclu

Acţionaţi asupra comenzii 2.

Reglaj în funcţie DUAL

Apăsaţi tasta 12 pentru a-l activa.

Acţionaţi comanda 2 pentru a regla partea stângă şi comanda 10 pentru a regla partea dreaptă.

Valorile temperaturii afişate traduc un nivel de confort.

În momentul pornirii vehiculului, creşterea sau diminuarea valorii afişate nu permite în nici un caz atingerea mai rapidă a nivelului de confort. Sistemul optimizează întotdeauna scăderea sau creşterea temperaturii (ventilarea nu porneşte instantaneu în viteză maximă: ea creşte progresiv) aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

În general, exceptând un impediment particular, aeratoarele de pe planşa de bord trebuie să rămână constant deschise.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Apăsaţi tasta 8 pentru a forţa activarea (martorul luminos integrat se aprinde) sau dezactivarea (martorul luminos integrat se stinge) aerului condiţionat.

Utilizaţi de preferinţă modul automat.

În mod automat (martorul luminos al tastei 7 este aprins), toate funcţiile climatizării sunt controlate de sistem.

Puteţi totuşi să modificaţi alegerea sistemului, în acest caz martorul luminos al tastei 7 se stinge.

Pentru a reveni în mod automat, apăsaţi pe programul AUTO.

Vehicule echipate cu modul ECO (contactor 13): atunci când este acţionat, modul ECO poate să diminueze performanţele aerului condiţionat automat. Consultaţi paragraful „Cum să conduceţi economic” din capitolul 2.

Funcţie „vedere clară”

Această funcţie permite o dezgheţare şi dezaburire rapidă a parbrizului şi lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei spate.

Apăsaţi pe tasta 3, martorul luminos integrat se aprinde.

Pentru a opri funcţionarea lunetei, apăsaţi tasta 11 de degivrare. Martorul luminos integrat se stinge.

Puteţi modifica viteza de ventilare: apăsaţi pe tasta 6.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 3.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Există cinci posibilităţi de repartizare a aerului. Apăsaţi contactoarele 4 şi 5 pentru a derula posibilităţile. Săgeţile de pe indicatorul B se combină pentru a semnala repartizarea aleasă:

õ Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

÷ Fluxul de aer este repartizat între dezaburitoarele geamurilor laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi picioarele pasagerilor.

ó Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

G Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele de pe planşa de bord şi picioarele pasagerilor.

J Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Unele taste dispun de un martor luminos de funcţionare care indică starea funcţiei.

Dezgheţare/dezaburire parbriz

(în funcţie de vehicul)

Cu motorul pornit, apăsaţi tasta 1, martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie permite o dezgheţare şi o dezaburire electrică rapidă.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi pe tasta 11, martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite o dezaburire rapidă a lunetei şi a retrovizoarelor cu dezgheţare (pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 11. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Reciclare

Această funcţie este gestionată automat (punerea în funcţiune este confirmată de indicatorulD), dar puteţi, de asemenea, să o activaţi manual.

Notă

- în timpul reciclării, aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer exterior;

- reciclarea aerului permite să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zonă poluată…);

- să răciţi mai rapid temperatura din habitaclu.

Utilizare manuală

Apăsând pe tasta 9 veţi forţa reciclarea aerului; în acest caz, martorul luminos integrat se aprinde şi indicatorul D se stinge.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Este deci recomandat să treceţi în mod automat apăsând din nou pe tasta 9 de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Oprire sistem

Pentru a opri sistemul, apăsaţi tasta 1 OFF (martorul luminos integrat se aprinde) sau, în funcţie de vehicul, reduceţi ventilarea la minimum apăsând de câte ori este necesar pe tasta 6 reperată prin OFF.

Pentru a-l porni, apăsaţi pe contactorul 7.

Dezaburirea/dezgheţarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.

ÎNCĂLZIRE/VENTILARE