Înapoi la listă

AER CONDIŢIONAT MANUAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

1 Reglare temperatură aer.

2 Reciclare aer.

3 Funcţie „vedere clară”.

4 Reglare viteză de ventilare.

5 Oprire sistem.

6 Dezgheţare/dezaburire a lunetei şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

7 Aer condiţionat.

8 Reglare repartizare aer în habitaclu.

Indicatoarele

A Temperatură aer.

B Reciclare aer.

C Viteză de ventilare.

D Repartizare aer în habitaclu.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

Tasta 7 permite să autorizaţi pornirea (indicator luminos aprins) sau să opriţi (indicator luminos stins) funcţionarea aerului condiţionat.

Utilizarea aerului condiţionat permite:

- să scădeţi temperatura în interiorul habitaclului;

- să eliminaţi aburii mai rapid.

Funcţie „vedere clară”

Apăsaţi pe tasta 3, martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie permite o dezgheţare şi dezaburire rapidă a parbrizului şi lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei spate.

Apăsaţi pe tasta 6 pentru a opri funcţionarea lunetei cu dezgheţare. Martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 3.

Repartizare aer în habitaclu

Există cinci posibilităţi de repartizare a aerului. Rotiţi comanda 8 pentru a alege repartizarea dumneavoastră.

Repartizarea aerului se afişează pe indicatorul D.

õ Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

÷ Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, dezaburitoarele de geamuri laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi spre picioarele pasagerilor.

ó Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

G Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord, spre picioarele ocupanţilor pe locul din faţă şi, în funcţie de vehicul, ale ocupanţilor scaunelor din al doilea rând.

J Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Punere în funcţiune a reciclării aerului

Apăsaţi pe tasta 2: se aprinde martorul luminos B. În aceste condiţii, aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer exterior.

Reciclarea aerului permite:

- să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zonă poluată…) ;

- să răciţi mai rapid temperatura din habitaclu.

Utilizarea prelungită a reciclării aerului poate antrena aburirea geamurilor laterale şi parbrizul şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat din habitaclu. Este deci recomandat să treceţi în funcţionare normală (aer exterior) apăsând din nou pe butonul 6, de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Modificare a vitezei de ventilare

Puteţi mări sau reduce viteza de ventilare de la tastele 4.

Viteza de ventilare se afişează pe indicatorul C.

Sistemul este oprit (OFF): viteza de ventilare a aerului este nulă (vehicul oprit), puteţi resimţi un debit de aer slab atunci când vehiculul rulează.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 1 în funcţie de temperatura dorită. Cu cât este mai mare numărul de bare de pe afişajul A, cu atât mai ridicată este temperatura.

În timpul unei utilizări prelungite a aerului condiţionat, poate să apară o senzaţie de frig. Pentru a mări temperatura, rotiţi comanda 1 spre dreapta.

Temperatura aerului se afişează pe indicatorul A.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Cu motorul pornit, apăsaţi pe tasta 6. Martorul luminos de funcţionare se aprinde.

Această funcţie permite o dezaburire electrică rapidă a lunetei spate şi a retrovizoarelor electrice cu dezgheţare (pentru vehiculele echipate cu această funcţie).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 6.

Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Oprire sistem

Pentru a opri sistemul, apăsaţi tasta 5 OFF (se aprinde martorul luminos integrat).

Utilizarea degivrării blochează pornirea reciclării aerului pentru a evita orice risc de aburire a parbrizului şi antrenează punerea în funcţiune a aerului condiţionat. Martorul luminos integrat în tasta 7 nu se aprinde.

ÎNCĂLZIRE/VENTILARE