Înapoi la listă

REGULATOR DE VITEZĂ ADAPTIV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Atunci când condiţiile de trafic o permit (drum sau autostradă lată liberă), regulatorul de viteză adaptiv vă oferă posibilitatea de a menţine o viteză selectată, cunoscută sub denumirea de viteză de croazieră, care poate fi stabilită de la 50 km/h la 140 km/h sau 150 km/h, în funcţie de vehicul, menţinând, în acelaşi timp, o anumită distanţă faţă de vehiculul aflat în faţă pe aceeaşi bandă.

Senzorul are o rază de acţiune de 120 metri.

Notă: Şoferul trebuie să ţină cont de limita de viteză maximă în ţara în care conduce.

Notă: regulatorul de viteză adaptiv poate frâna vehiculul până la o treime din capacitatea de frânare. În funcţie de situaţie, şoferul poate fi nevoit să frâneze mai tare.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu intervine în locul şoferului.

Ea nu poate deci, în nici un caz, să înlocuiască respectarea limitărilor de viteză, nici vigilenţa (fiţi permanent pregătit să frânaţi în toate circumstanţele), nici responsabilitatea şoferului.

Regulatorul de viteză adaptiv nu trebuie utilizat în condiţii de trafic aglomerat, pe drumuri sinuoase sau alunecoase (polei, acvaplanare, pietriş) şi când condiţiile meteorologice sunt nefavorabile (ceaţă, ploaie, vânt lateral etc.).

Risc de accident.

Amplasarea senzorului

aveţi grijă ca radarul 1 să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă…).

Comenzi

5 Contactor general Pornit/Oprit.

2 Comandă pentru:

- a activare, memorare şi variaţie crescătoare a vitezei de reglare (+);

- b variaţie descrescătoare a vitezei de reglare (-).

3 Activare cu revenire a vitezei de reglare memorată (R).

4 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei de reglare) (O).

6 Reglarea distanţei faţă de vehiculul din faţă.

Activare

Acţionaţi contactorul 5. Martorul luminos se aprinde în verde şi mesajul „Tempomat adaptiv” apare pe tabloul de bord, însoţit de liniuţe pentru a indica faptul că funcţia regulator este activată şi în aşteptarea unei viteze de reglare.

Reglare viteză

La viteză stabilizată (mai mare de aproximativ 50 km/h), apăsaţi pe contactorul 2 de pe partea a (+): funcţia este activată şi viteza curentă este memorată.

Viteza de croazieră înlocuieşte liniuţele şi regulatorul de viteză este confirmat prin apariţia mesajului „Tempomat adaptiv” şi aprinderea martorului luminos . Dacă încercaţi să activaţi funcţia în rulare cu mai puţin de 50 km/h sau cu mai mult de 140 km/h sau 150 km/h, la anumite vehicule, se afişează mesajul „Viteză invalidă” şi funcţia va rămâne inactivă.

Reglarea distanţei faţă de vehiculul din faţă

Apăsând contactorul 6 de mai multe ori, se reglează distanţa faţă de vehiculul din faţă.

Conducere

Atunci când o viteză de reglare este memorată şi reglarea este activată, piciorul dumneavoastră poate fi ridicat de pe pedala de acceleraţie.

Dacă se memorează o distanţă faţă de un vehicul din faţă şi sistemul detectează pe aceeaşi bandă un vehicul care rulează mai încet decât dvs., vehiculul va frână (cu luminile de stop aprinse) şi îşi va adapta viteza în funcţie de cea a vehiculului din faţă, respectând distanţa faţă de vehiculul din faţă selectată anterior.

Depăşirea

Dacă viteza cu care vă deplasaţi este mai mică decât regulatorul de viteză şi doriţi să efectuaţi o manevră de depăşire, activarea semnalizatorului va asigura accelerarea, permiţând manevra de depăşire.

Reţineţi că trebuie să ţineţi picioarele în apropierea pedalelor pentru a fi pregătit să interveniţi în caz de urgenţă.

Variaţie a vitezei de reglare

Puteţi schimba viteza de reglare, apăsând succesiv pe contactorul 2:

- de pe partea a (+) pentru a mări viteza;

- de pe partea b (-) pentru a scădea viteza.

Modificarea distanţei faţă de vehiculul din faţă

Puteţi modifica distanţa faţă de vehiculul din faţă în orice moment, apăsând pe contactorul 6 în mod repetat.

Se vor afişa bare orizontale pe tabloul de bord, care indică distanţa selectată faţă de vehiculul din faţă:

- o bară pentru distanţă mică (corespunde unui interval de timp până la vehiculul din faţă de aproximativ o secundă);

- două bare pentru o distanţă medie;

- trei bare pentru o distanţă mare (corespunde unui interval de timp până la vehiculul din faţă de aproximativ două secunde).

Distanţa trebuie aleasă în funcţie de trafic, de legile din ţara dumneavoastră şi de condiţii meteorologice.

Dacă sistemul detectează un vehicul pe banda dvs., apare un contur A al vehiculului deasupra barelor.

Depăşire a vitezei reglate

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza de reglare acţionând asupra pedalei de acceleraţie.

Atunci când se depăşeşte această viteză, viteza de reglare şi următoarele barele apar în roşu şi viteza de reglare clipeşte pe tabloul de bord: funcţia de control al distanţei nu mai este activă.

Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: regulatorul de viteză şi controlul distanţei se reiau automat dacă funcţia nu a fost setată la starea de veghe.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia este setată la starea de veghe dacă:

- apăsaţi contactorul 4 (O);

- apăsaţi pedala de frână;

- apăsaţi pedala de ambreiaj;

- utilizaţi schimbătorul de viteze;

- viteza vehiculului este mai mică de 40 km/h sau mai mare de 160 km/h);

- se activează anumite dispozitive de corectare şi de asistenţă la conducere (ABS, ESC etc.)

În ultimele două cazuri, mesajul „Adaptive cruise ct disconnected” se afişează pe tabloul de bord atunci când funcţia este setată la starea de veghe.

Punerea în stare de veghe este confirmată prin afişarea în gri a vitezei de reglare şi apariţia mesajului „Tempomat adaptiv”.

Revenire la viteza de reglare

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi, după ce v-aţi asigurat că, condiţiile de circulaţie sunt adaptate (trafic, starea şoselei, condiţii meteorologice…). Apăsaţi pe contactorul 3 (R) dacă viteza vehiculului este mai mare de circa 50 km/h.

În momentul revenirii la viteza memorată, activarea regulatorului este confirmată prin afişarea în verde a vitezei de reglare şi apariţia mesajului „Tempomat adaptiv”.

Atunci când regulatorul de viteză este setat la starea de veghe, o apăsare pe contactorul 2, pe partea a (+), reactivează funcţia regulatorului de viteză fără a ţine cont de viteza memorată - aceasta este viteza de deplasare a vehiculului luată în considerare.

Notă: Dacă viteza memorată anterior este mult mai mare decât viteza curentă, vehiculul va accelera până la acest prag.

În anumite condiţii (sosirea în spatele unui vehicul care se deplasează mai încet, schimbarea rapidă a benzii de către vehiculele din faţă etc.), este posibil ca sistemul să nu aibă timp să răspundă şi să emită un semnal sonor, pe lângă alerta B, atunci când situaţia necesită atenţia şoferului sau alerta C, atunci când situaţia necesită o acţiune imediată din partea şoferului.

Reacţionaţi în consecinţă şi efectuaţi manevrele corespunzătoare.

Reţineţi că trebuie să ţineţi picioarele în apropierea pedalelor pentru a fi pregătit să interveniţi în caz de urgenţă.

Punerea în stare de veghe sau oprirea funcţiei regulator de viteză nu antrenează diminuarea rapidă a vitezei: trebuie să frânaţi prin apăsare pe pedala de frână.

Oprire funcţie

Funcţia regulator de viteză este întreruptă atunci când acţionaţi asupra contactorului 5, în acest caz nu mai există viteză memorată. Martorul luminos verde şi mesajul „Tempomat adaptiv” de pe tabloul de bord dispar pentru a confirma dezactivarea funcţiei.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord, însoţit de mesajul „Verifică tempomatul”.

Există două posibilităţi:

- sistemul este întrerupt temporar (de exemplu: radar acoperit de murdărie, noroi, zăpadă etc.). În acest caz, parcaţi vehiculul şi opriţi motorul. Curăţaţi zona de detectare a radarului. La următoarea pornire a motorului, martorul luminos şi mesajul se sting;

- în caz contrar, aceasta poate fi cauzată de altă defecţiune. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Şoferul trebuie să adapteze întotdeauna viteza la condiţiile de drum, indiferent de indicaţiile sistemului.

Sistemul nu trebuie să fie considerat sub nicio formă detector de obstacole sau sistem anticoliziune.

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea radarului poate fi modificată, funcţionarea acestuia putând fi astfel afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află radarul (reparaţii, înlocuiri, retuşuri de vopsea) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Perturbarea sistemului

Într-un mediu complex (pod metalic etc.), sistemul poate fi perturbat.

Risc de frânare intempestivă.

Limitarea funcţionării sistemului

- Un vehicul care circulă din sens invers nu declanşează nicio alertă şi nicio acţiune asupra funcţionării sistemului.

- Zona radarului trebuie să rămână curată şi nemodificată pentru a garanta buna funcţionare a sistemului.

- Obstacolele fixe (vehicule staţionare, ambuteiaj în trafic, cabine de taxare etc.) sau obiectele cu viteză mică sau de dimensiuni mici (motociclete, biciclete, pietoni etc.) nu pot fi detectate de sistem.

- Un vehicul care intră pe aceeaşi bandă va fi detectat doar după ce intră în zona de detectare. Apoi, se poate frâna brusc sau cu întârziere.

- În momentul intrării într-un viraj sau într-o curbă, se poate întâmpla ca senzorul să nu mai detecteze temporar vehiculul din faţă, iar acest lucru poate conduce la accelerare.

- Atunci când se iese dintr-o curbă, detectarea vehiculului din faţă poate fi afectată sau întârziată. Apoi, se poate frâna brusc sau cu întârziere.

- Un vehicul care se deplasează mai încet pe o bandă alăturată poate fi detectat şi poate cauza o încetinire, dacă unul din vehicule rulează prea aproape de banda pe care se află celălalt vehicul.

- Sistemul se dezactivează la o viteză mai mică de aproximativ 40 km/h. Şoferii trebuie să reacţioneze în mod corespunzător.

- Schimbările bruşte de situaţie nu sunt luate instantaneu în calcul de sistem. Şoferii trebuie să rămână vigilenţi în permanenţă şi în toate situaţiile.

Dezactivare funcţie

Trebuie să dezactivaţi funcţia dacă:

- nu funcţionează stopurile;

- partea din faţă a vehiculului a suferit un impact sau a fost deteriorată;

- vehiculul este remorcat (depanare);

- traficul este aglomerat;

- vehiculului rulează într-un tunel;

- vehiculul rulează pe un drum cu multe curbe;

- vehiculul rulează pe un drum alunecos sau în condiţii meteorologice nefavorabile (ceaţă, zăpadă, ploaie, vânt lateral etc.).

În cazul în care sistemul funcţionează anormal, dezactivaţi-l şi consultaţi un reprezentant al mărcii.