Înapoi la listă

FRÂNARE ACTIVĂ DE URGENŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cu ajutorul radarului 1, sistemul determină distanţa până la vehiculul din faţă şi avertizează şoferul dacă există risc de coliziune frontală. Acesta poate frâna vehiculul pentru a limita avariile produse de o coliziune.

Amplasarea senzorului

Asiguraţi-vă că radarul 1 nu este acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă etc. sau prin montarea de accesorii, cum ar fi barele de protecţie).

Funcţionare

În timpul rulării (la viteze cuprinse între 30 şi 140 km/h), dacă există un risc de coliziune cu vehiculul din faţă, martorul luminos 2 se aprinde în culoarea roşie pe tabloul de bord, însoţit de un semnal sonor.

Dacă şoferul apasă pedala de frână şi sistemul detectează în continuare un risc de coliziune, forţa de frânare este accentuată.

Dacă şoferul nu reacţionează în urma alertei şi coliziunea devine iminentă, sistemul acţionează frânarea.

Sistemul nu detectează decât vehiculele care rulează în acelaşi sens de mers. Este posibil ca sistemul să nu detecteze în special motocicliştii din cauza dificultăţii de a le prevedea traiectoria.

Activarea, dezactivarea sistemului

La vehiculele echipate cu sistem de navigare

De pe ecranul multimedia 3, selectaţi meniul „Vehicul”, „Asistenţă la conducere”, „Frânare activă”, apoi alegeţi „ON” sau „OFF”.

Puteţi intra direct în meniul „Asistenţă la conducere” folosind butonul 4 .

La vehiculele care nu sunt echipate cu sistem de navigare

- cu vehiculul oprit, apăsaţi lung pe contactorul 5 OK pentru a accesa meniul de reglare;

- apăsaţi de mai multe ori pe comanda 6 în sus sau în jos până ajungeţi la meniul „Asistenţă la conducere”. Apăsaţi contactorul 5 OK;

- apăsaţi în mod repetat comanda 6 sus sau jos până când ajungeţi în meniul „Frânare activă”, apoi apăsaţi contactorul 5 OK.

Apăsaţi din nou pe butonul 5 OK pentru a activa sau dezactiva funcţia:

= funcţie activată

< funcţie dezactivată

La dezactivarea sistemului, pe tabloul de bord se aprinde martorul luminos . Sistemul se reactivează la fiecare repunere sub contact a vehiculului.

Condiţii de inhibare a sistemului

Sistemul nu se activează:

- dacă maneta cutiei de viteze este în poziţie neutră (în punctul mort);

- dacă frâna de parcare este aplicată;

- într-un viraj;

- pentru vehicule cu 4 roţi motrice, atunci când sistemul de control electronic al stabilităţii (ESC) ESC cu subvirare şi antipatinare este dezactivat (consultaţi paragraful „Controlul electronic al stabilităţii (ESC) ESC cu subvirare şi antipatinare” din paginile anterioare). Martorul luminos se aprinde.

Temporar nedisponibil

Dacă sistemul detectează o anomalie temporară, martorul luminos apare pe tabloul de bord.

Cauzele posibile sunt:

- sistemul este întrerupt temporar (de exemplu: radar acoperit de murdărie, noroi, zăpadă etc.). În acest caz, parcaţi vehiculul şi opriţi motorul. Curăţaţi zona de detectare a radarului. La următoarea pornire a motorului, martorul luminos şi mesajul se sting;

- dacă nu este cazul, acest lucru poate apărea din altă cauză; contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Anomalie de funcţionare

© şi afişate pe tabloul de bord: acestea indică un defect de funcţionare. Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Frânare activă de urgenţă

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Totuşi, această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea radarului poate fi modificată, funcţionarea acestuia putând fi astfel afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află radarul (reparaţii, înlocuiri, retuşuri de vopsea) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

- Este interzisă montarea de accesorii care ar putea să acopere radarul (bare paraşoc etc.).

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Situaţii de perturbare a sistemului

Funcţionarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiţii precum:

- un mediu complex (pod metalic...);

- condiţii meteo nefavorabile (ninsoare, grindină, polei...).

În aceste condiţii, este posibil ca sistemul să nu reacţioneze, poate să avertizeze şoferul sau să frâneze accidental.

Frânare activă de urgenţă

Limitarea funcţionării sistemului

- Sistemul nu reacţionează decât în cazul vehiculelor mobile sau care au fost considerate mobile.

- Un vehicul care circulă din sens invers nu declanşează nicio alertă şi nicio acţiune asupra funcţionării sistemului.

- Zona radarului trebuie să rămână curată şi nemodificată pentru a garanta buna funcţionare a sistemului.

- În cazul vehiculelor de gabarit mic, precum motociclete sau biciclete, este posibil ca sistemul să nu reacţioneze la fel de eficient precum în cazul celorlalte vehicule.

În aceste condiţii, este posibil ca sistemul să nu reacţioneze, poate să avertizeze şoferul sau să frâneze accidental.

Dezactivare funcţie

Funcţia trebuie dezactivată dacă:

- nu funcţionează stopurile;

- partea din faţă a vehiculului a suferit un impact sau a fost deteriorată;

- vehiculul este remorcat (depanare).

Întreruperea funcţiei

Puteţi opri funcţia de frânare activă în orice moment apăsând pe pedala de acceleraţie.

Dacă şoferul remarcă un comportament anormal al sistemului, consultaţi un Reprezentant al mărcii.