Înapoi la listă

FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funcţionare asistată

Strângere frână de parcare asistată

Cu vehiculul staţionat, frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului:

- prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului 1 sau prin rotirea cheii de contact la poziţia 2 ON”;

sau

- atunci când centura de securitate a şoferului este decuplată;

sau

- atunci când uşa şoferului este deschisă;

sau

- pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, atunci când este cuplată poziţia P;

sau

- atunci când şoferul se ridică de pe perna scaunului (de exemplu: atunci când îşi schimbă poziţia pentru a ridica un obiect de pe planşeul spate etc.).

În toate celelalte cazuri, de exemplu oprirea bruscă a motorului sau plasarea motorului în stare de veghe cu funcţia Stop and Start (consultaţi paragraful despre funcţia „Stop and Start” din capitolul 2), frâna de parcare asistată nu se cuplează automat. Modul manual trebuie atunci să fie utilizat.

Frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului. Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Martorul luminos 4 al contactorului 3 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind pentru a indica aplicarea frânei de mână, dar se sting după blocarea uşilor. În funcţie de vehicul, în partea superioară a parbrizului este amplasat un autocolant pentru a vă aminti acest lucru.

Funcţionare asistată (continuare)

Pentru anumite ţări, funcţia strângere a frânei de parcare nu este activată. Consultaţi paragraful „Funcţionare manuală”.

Strângerea frânei de parcare asistată este confirmată prin apariţia mesajului „Frână de parcare activată” şi aprinderea martorului luminos } pe tabloul de bord şi prin aprinderea martorului luminos 4 pe contactorul 3.

În urma opririi motorului, martorul luminos 4 se stinge câteva minute după strângerea frânei de parcare asistate şi martorul luminos } se stinge la blocarea vehiculului.

Notă: în anumite situaţii (defecţiune la frâna de parcare asistată, eliberare manuală a frânei de parcare etc.) este emis un semnal sonor şi mesajul „Acţionează frâna de parcare” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza în legătură cu eliberarea frânei de parcare asistată.

- cu motorul pornit: la deschiderea uşii şoferului;

- cu motorul oprit (de exemplu atunci când motorul se opreşte brusc): la deschiderea unei uşi din faţă.

În acest caz, trageţi apoi eliberaţi contactorul 3 pentru a strânge frâna de parcare asistată.

Eliberare asistată a frânei de parcare

Slăbirea se face din momentul pornirii vehiculului accelerând.

Frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului. Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Martorul luminos 4 al contactorului 3 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind pentru a indica aplicarea frânei de mână, dar se sting după blocarea uşilor. În funcţie de vehicul, în partea superioară a parbrizului este amplasat un autocolant pentru a vă aminti acest lucru.

Funcţionare manuală

Puteţi cupla manual frâna de parcare asistată.

Aplicarea manuală a frânei de parcare asistată

Trageţi contactorul 3. Martorul luminos 4 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind.

Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată

Apăsaţi contactorul 1 fără a apăsa pedalele de frână sau rotiţi cheia 2 la poziţia „ON” pentru a pune contactul. Apăsaţi pedala de frână, apoi apăsaţi contactorul 3: martorul luminos 4 de pe contactor şi martorul luminos } afişat pe tabloul de bord se sting.

Oprire punctuală

Pentru a strânge manual frâna de parcare asistată (oprire la lumina roşie a semaforului, oprire cu motorul pornit etc.): trageţi şi eliberaţi contactorul 3. Slăbirea este automată din momentul repornirii vehiculului.

Cazuri particulare

Pentru a staţiona pe plan înclinat sau cu o remorcă de exemplu, trageţi de contactorul 3 timp de câteva secunde pentru a obţine frânarea maximă.

Pentru a staţiona cu frâna de parcare asistată slăbită (risc de îngheţ de exemplu):

- cuplaţi orice raport sau poziţia P: roţile motoare vor fi blocate mecanic de către arborele de transmisie;

- opriţi motorul prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului 1 sau prin rotirea cheii de contact 2;

- decuplaţi centura de securitate a şoferului;

- deschideţi uşa şoferului;

- eliberaţi manual frâna de parcare asistată (consultaţi informaţiile din paragraful anterior „Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată”).

Pentru vehiculele echipate cu funcţia Stop and Start, cu motorul în stare de veghe, frâna de parcare asistată este acţionată automat dacă şoferul îşi decuplează centura de securitate şi deschide uşa de pe partea sa ori se ridică de pe scaun.

Particularitate referitoare la funcţia Stop and Start : dacă scaunul şoferului nu este fixat înainte ca motorul să intre în starea de veghe din cauza funcţiei Stop and Start, asiguraţi-vă că frâna de parcare este cuplată: martorul luminos de pe tabloul de bord confirmă acest lucru.

Risc de pierdere a imobilizării.

Versiuni cu cutie de viteze automată

Cu uşa şofer deschisă sau închisă necorespunzător şi cu motorul pornit, din motive de securitate, slăbirea automată este dezactivată (aceasta pentru a evita ca vehiculul să ruleze singur, fără şofer). Mesajul „Eliberaţi manual frâna de parcare” apare pe tabloul de bord atunci când şoferul apasă pe pedala de acceleraţie.

Anomalie de funcţionare

- În cazul unui defect, martorul luminos © se aprinde pe tabloul de bord, însoţit de mesajul „Verifică frâna de parcare” şi, în unele cazuri, de martorul luminos .

Consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

- În caz de defecţiune la frâna de parcare asistată, martorul luminos ® se aprinde însoţit de mesajul „Avarie sistem de frânare”, de un semnal sonor şi, în unele cazuri, de martorul luminos .

Aceasta impune o oprire imediată şi com- patibilă cu circulaţia.

În cazul afişării mesajului „Avarie electrică PERICOL” sau „Check battery”, acţionaţi manual frâna de parcare asistată, trăgând de contactorul 3 (sau aduceţi maneta de viteze la P pentru cutiile de viteze automate) înainte de a opri motorul.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Absenţa de retur vizual sau sonor indică o defecţiune a ta-bloului de bord. Aceasta impune o oprire imediată şi compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Asiguraţi-vă de buna imobilizare a vehiculului şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Nu ieşiţi niciodată din vehicul fără a deplasa maneta de selectare în poziţia P. De fapt, cu vehiculul oprit, motorul pornit cu o viteză cuplată, dacă acceleraţi, vehiculul se poate pune în mişcare.

Risc de accident.

În consecință, este obligatoriu să imobilizaţi vehiculul cuplând prima viteză (cutii mecanice) sau poziţia P (cutii automate). Dacă panta o justifică, puneţi cale vehiculului.

FRÂNARE DE URGENŢĂ ACTIVĂ

Deşi acest clip video nu este destinat în mod specific vehiculului dumneavoastră, principiul descris este identic

ASISTENŢĂ LA PORNIREA ÎN PANTĂ

Deşi acest clip video nu este destinat în mod specific vehiculului dumneavoastră, principiul descris este identic