Înapoi la listă

CLIMATIZARE COMANDATĂ AUTOMAT: comanda B

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

1 Reglare temperaturii aerului pentru şofer.

2 Funcţia „Vedere clară”.

3 Reglare viteză de ventilare.

4 Repartizare aer în habitaclu.

5 Comandă aer condiţionat.

6 Reglarea temperaturii aerului pentru pasager.

7 Sincronizarea temperaturilor pentru şofer şi pasagerul faţă.

8 Reciclare aer.

9 Dezgheţare/dezaburire a lunetei spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

10 Punere în funcţiune a modului automat.

Mod automat

Climatizarea automată este un sistem ce garantează (cu excepţia cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui bun nivel de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acţionează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

AUTO: permite optimizarea atingerii nivelului de confort ales, în funcţie de condiţiile exterioare. Apăsaţi butonul 10.

Modificare a vitezei de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Puteţi în continuare să ajustaţi viteza de ventilare rotind comanda 3 pentru a creşte sau scădea viteza de ventilare.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 1 pentru a creşte sau reduce temperatura pe partea stângă.

Rotiţi comanda 6 pentru a creşte sau reduce temperatura pe partea dreaptă.

O apăsare pe butonul 7 reglează temperatura pentru pasager la temperatura pentru şofer.

Funcţie „vedere clară”

Apăsaţi butonul 2: martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie asigură dezaburirea şi dezgheţarea rapidă a parbrizului, lunetei, geamurilor laterale faţă, retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul) şi parbrizului cu încălzire (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei spate.

Apăsaţi pe tasta 9 pentru a opri funcţionarea dezgheţării lunetei spate, martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a părăsi această funcţie, apăsaţi butonul 2 sau rotiţi comanda 3.

Unele taste dispun de un martor luminos de funcţionare care indică starea funcţiei.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Apăsaţi pe butonul 4.

õ Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

÷ Fluxul de aer este repartizat între dezaburitoarele geamurilor laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi picioarele pasagerilor.

ö Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord, spre picioarele ocupanţilor pe locul din faţă şi, în funcţie de vehicul, ale ocupanţilor scaunelor din al doilea rând.

ô Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

ó Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi butonul 9: martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite dezaburirea sau dezgheţarea rapidă a lunetei spate şi dezgheţarea retrovizoarelor (pe vehiculele astfel echipate).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 9. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Apăsaţi pe butonul 5 pentru a forţa oprirea climatizării. Martorul luminos integrat se stinge.

Vehicule echipate cu modul ECO (contactorul 11 sau, în funcţie de vehicul, de pe ecranul multimedia): după activare, modul, ECO poate reduce performanţele climatizării comandate automat. Consultaţi paragraful „Conducere eco” din capitolul 2.

Punere în funcţiune a reciclării aerului (izolare habitaclu)

Această funcţie este gestionată automat dar puteţi de asemenea să o activaţi manual, în acest caz punerea în funcţiune este confirmată prin aprinderea martorului luminos integrat în tasta 8.

Utilizare manuală

Apăsaţi butonul 8: martorul luminos integrat se aprinde.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Este deci recomandat să treceţi în mod automat apăsând din nou pe tasta 8 de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Oprire sistem

Rotiţi comanda 3 la „OFF” pentru a opri sistemul. Pentru a-l porni, rotiţi comanda 6 pentru a regla viteza de ventilare.

Dezaburirea/dezgheţarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.

Funcţionarea aerului condiţionat antrenează o creştere a consumului de carburant (opriţil atunci când nu vă mai este util).

ÎNCĂLZIRE/VENTILARE

Deşi acest clip video nu este destinat în mod specific vehiculului dumneavoastră, principiul descris este identic