Înapoi la listă

SCAUNE FAŢĂ PASAGER FUNCŢII

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, scaunul din faţă al pasagerului poate fi pus în poziţia tabletă sau rabatat pentru a permite transportul obiectelor voluminoase.

Poziţie tabletă

- Retrageţi scaunul la maximum SCAUNE FAŢĂ;

- coborâţi tetiera 3 la maximum TETIERE FAŢĂ;

- ţineţi spătarul de partea superioară 2 pentru a începe coborârea acestuia;

- trageţi levierul 1 în sus şi rabataţi spătarul 2 spre partea din faţă a vehiculului;

- apăsaţi spătarul până când se blochează în poziţie;

- asiguraţi-vă că niciun obiect nu împiedică deplasarea scaunului.

Înainte de a readuce scaunul în poziţia de confort, asiguraţi-vă că niciun obiect nu va împiedica deplasarea scaunului.

- Trageţi levierul 1 în sus;

- ridicaţi spătarul 2;

- asiguraţi-vă că acesta este blocat corespunzător;

- repoziţionaţi tetiera 3;

- nu uitaţi să reactivaţi airbagul pasagerului faţă înainte ca un pasager să ocupe scaunul SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Tetiera fiind un element de securitate, aveţi grijă de prezenţa sa şi de buna sa poziţionare: Distanţa dintre capul dvs. şi secţiunea A trebuie să fie cât mai mică posibil. partea superioară a tetierei trebuie să se situeze cât mai aproape posibil de creştetul capului.

Atunci când spătarul scaunului faţă este în poziţia tabletă sau rabatat, în funcţie de vehicul, trebuie să dezactivaţi airbagul pasagerului faţă SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă.

Risc de răniri grave în caz de declanşare a airbag-ului, cauzate de proiectarea obiectelor aşezate pe spătarul rabatat.

Rabatare scaun

- Retrageţi scaunul la maximum SCAUNE FAŢĂ;

- scoateţi tetiera 3 de pe scaun TETIERE FAŢĂ;

- poziţionaţi tetiera 3 pe bază 4 (poziţia B);

- aşezaţi scaunul în poziţia tabletă (consultaţi pagina anterioară) şi asiguraţi-vă că tetiera 3 este poziţionată corect între baza scaunului 4 şi spătar 2;

- deplasaţi comanda 5 în sus;

- ridicaţi baza scaunului până la blocarea în poziţie;

- asiguraţi-vă că scaunul este blocat corespunzător.

Înainte de a readuce scaunul în poziţia de confort, asiguraţi-vă că niciun obiect nu va împiedica deplasarea scaunului.

- Activaţi controlul 5;

- coborâţi perna până la blocare;

- ridicaţi spătarul;

- asiguraţi-vă că scaunul este blocat corespunzător;

- repoziţionaţi tetiera;

- nu uitaţi să reactivaţi airbagul pasagerului faţă înainte ca un pasager să ocupe scaunul SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă.

Pentru a evita orice risc de rănire, verificaţi ca nimeni să nu fie în apropierea părţilor în mişcare. În timpul manipulării scaunului, aveţi grijă ca nimic să nu incomodeze părţile în mişcare şi blocarea lor.

SCAUN REGLABIL PENTRU PASAGER