REGULATOR DE VITEZĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulatorul de viteză este o funcţie care vă ajută să menţineţi viteza de rulare la o valoare constantă pe care o veţi alege, numită viteză de reglare.

Această viteză de reglare este modificabilă în mod continuu pornind de la 30 km/h.

Comenzi

1 Contactor general Pornit/Oprit.

2 Memento cu privire la viteza de croazieră memorată şi creşterea vitezei de croazieră (RES/+).

3 Activare, memorare şi variaţie descrescătoare a vitezei de reglare (SET/-).

4 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei de reglare) (0).

Funcţia regulator de viteză nu acţionează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Nu poate înlocui în nicio situaţie responsabilitatea şoferului de a respecta limitele de viteză sau vigilenţa acestuia.

Şoferul trebuie să menţină în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Regulatorul de viteză nu trebuie utilizat atunci când circulaţia este densă, pe drum sinuos sau alunecos (polei, acvaplanare, pietriş) şi atunci când condiţiile meteorologice sunt defavorabile (ceaţă, ploaie, vânt lateral…).

Risc de accident.

Activare

Apăsaţi pe butonul 1 în zona indicată .

Martorul luminos 6 apare în verde şi, în funcţie de vehicul, mesajul „Regulator viteză ON” sau „Regulator viteză --- km/h” apare pe tabloul de bord, însoţit de liniuţe pentru a indica faptul că funcţia regulator de viteză este în funcţiune şi aşteaptă memorarea unei viteze de croazieră.

Reglare viteză

La viteză stabilizată (mai mare de aproximativ 30 km/h), apăsaţi pe contactorul 3 (SET/-): funcţia este activată şi viteza curentă este memorată.

Viteza de croazieră înlocuieşte liniuţele şi funcţia regulator de viteză este confirmată prin apariţia, în funcţie de vehicul, a mesajului „Regulator viteză ON” sau „Regulator viteză XXX km/h” şi a martorului luminos 5 în verde, suplimentar la martorul luminos 6 .

Conducere

Atunci când o viteză de reglare este memorată şi reglarea este activată, piciorul dumneavoastră poate fi ridicat de pe pedala de acceleraţie.

Reţineţi că trebuie să ţineţi picioarele în apropierea pedalelor pentru a fi pregătit să interveniţi în caz de urgenţă.

Variaţie a vitezei de reglare

Puteţi varia viteza de reglare acţionând prin apăsări succesive pe:

- butonul 2 (RES/+) pentru a mări viteza,

- butonul 3 (SET/-) pentru a micşora viteza.

Funcţia regulator de viteză nu acţionează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Depăşire a vitezei de reglare

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza de reglare acţionând asupra pedalei de acceleraţie.

În timpul depăşirii, viteza reglată clipeşte pe tabloul de bord.

Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: după câteva secunde, vehiculul reia automat viteza de reglare iniţială.

Imposibilitate pentru funcţie de a menţine viteza de reglare

În caz de pantă abruptă, este posibil ca viteza de croazieră să nu poată fi menţinută de către sistem: viteza memorată clipeşte pe tabloul de bord pentru a vă informa în acest sens.

Dacă regulatorul de viteză nu mai este disponibil (după mai multe tentative de activare), contactaţi un reprezentant aprobat.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia este pusă în stare de veghe atunci când acţionaţi asupra:

- contactorului 4 (0) ;

- pedala de frână;

- pedala de ambreiaj.

În toate cele trei cazuri, viteza de croazieră rămâne memorată şi, în funcţie de vehicul, mesajul „Memorat XXX km/h” apare pe tabloul de bord.

Punerea în stare de veghe este confirmată prin stingerea martorului luminos .

Revenire la viteza de reglare

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi, după ce v-aţi asigurat că, condiţiile de circulaţie sunt adaptate (trafic, starea şoselei, condiţii meteorologice…). Apăsaţi butonul 2 (RES/+) dacă viteza vehiculului este mai mare de 30 km/h.

În momentul revenirii la viteza memorată, activarea regulatorului este confirmată de aprinderea martorului luminos .

Notă: dacă viteza înregistrată anterior este mult mai mare decât viteza curentă, vehiculul va accelera puternic până la acest prag.

Atunci când regulatorul de viteză este în stare de veghe, o apăsare pe butonul 3 (SET/-) reactivează funcţia regulatorului de viteză fără a ţine cont de viteza memorată: viteza la care rulează vehiculul este cea care este luată în calcul.

Oprire funcţie

Funcţia regulator de viteză este dezactivată dacă apăsaţi pe contactorul 1 . În acest caz, viteza nu mai este memorată. Stingerea martorilor luminoşi verzi şi pe tabloul de bord confirmă oprirea funcţiei.

Punerea în stare de veghe sau oprirea funcţiei regulator de viteză nu antrenează diminuarea rapidă a vitezei: trebuie să frânaţi prin apăsare pe pedala de frână.

REGULATORUL DE VITEZĂ