Înapoi la listă

LIMITATOR DE VITEZĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Limitatorul de viteză este o funcţie care vă ajută să nu depăşiţi o viteză de rulare pe care o veţi fi ales, numită viteză limitată.

Comenzi

1 Contactor general Pornit/Oprit.

2 Memento cu privire la limita de viteză memorată şi creşterea limitei de viteză (RES/+).

3 Contactor de activare, memorare şi reducere a vitezei limitate (SET/-).

4 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei limitate) (0).

Activare

Apăsaţi pe butonul 1 în zona indicată . Martorul luminos 5 se aprinde portocaliu şi, în funcţie de vehicul, mesajul „Limitator viteză ON” sau „Limitator viteză XXX km/h” apare pe tabloul de bord, însoţit de liniuţe pentru a indica faptul că funcţia limitator de viteză este activată şi aşteaptă introducerea unei viteze limită.

Pentru a memora viteza curentă, apăsaţi pe contactorul 3 (SET/-): viteza limitată înlocuieşte liniuţele.

Viteza minimă înregistrată va fi de 30 km/h.

Conducere

Atunci când este memorată o viteză limitată, cu condiţia ca această viteză să nu fie atinsă, conducerea este similară celei a unui vehicul neechipat cu funcţia limitator de viteză.

De îndată ce atingeţi viteza înregistrată, orice acţiune asupra pedalei de acceleraţie nu va permite depăşirea vitezei programate decât în caz de necesitate (consultaţi paragraful „Depăşire viteză limitată”).

Variaţie a vitezei limitate

Puteţi varia viteza limitată acţionând prin apăsări succesive pe:

- butonul 2 (RES/+) pentru a mări viteza,

- butonul 3 (SET/-) pentru a micşora viteza.

Funcţia limitator de viteză nu acţionează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Dacă limitatorul de viteză nu este disponibil (după mai multe tentative de activare), contactaţi un reprezentant aprobat.

Depăşire viteză limitată

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza limitată, pentru aceasta: apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (dincolo de „punctul dur”).

În timpul depăşirii, viteza limitată clipeşte pe tabloul de bord.

Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: funcţia limitator de viteză revine de îndată ce atingeţi o viteză mai mică decât viteza memorată.

Imposibilitate pentru funcţie de a menţine viteza limitată

În caz de pantă abruptă, este posibil ca sistemul să nu poată menţine viteza limitată: viteza limitată clipeşte pe tabloul de bord şi, în funcţie de vehicul, un semnal sonor se aude la intervale regulate, pentru a vă informa în legătură cu această situaţie.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia limitator de viteză este suspendată atunci când apăsaţi contactorul 4 (0). Viteza limită rămâne memorată şi, în funcţie de vehicul, mesajul „Memorat XXX km/h” apare pe tabloul de bord, însoţit de viteza memorată.

Revenire la viteza limitată

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi prin apăsarea contactorului 2 (RES/+).

Atunci când limitatorul este trecut în stare de veghe, o apăsare pe contactorul 3 (SET/-) reactivează funcţia fără a ţine cont de viteza memorată: viteza la care rulează vehiculul este cea care este luată în calcul.

Oprire funcţie

Funcţia limitator de viteză este întreruptă atunci când acţionaţi asupra contactorului 1, în acest caz nu mai există viteză memorată. Stingerea martorului luminos oranj pe tabloul de bord confirmă oprirea funcţiei.

LIMITATORUL DE VITEZĂ