AFIŞAJE ŞI INDICATOARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Indicator nivel de carburant 1 sau 4

Numărul de pavele aprinse indică nivelul de carburant.

Dacă nivelul este minim, martorul luminos L de pe tabloul de bord se aprinde, asociat cu un semnal sonor. Faceţi plinul cât mai curând posibil.

Calculator de bord A sau B

COMPUTER DE BORD: generalităţi

Vitezometre 2 şi, în funcţie de vehicul, 3

(km sau mile pe oră)

Controlaţi viteza numai cu ajutorul vitezometrului aprobat 2.

Indicatorul 3 este oferit cu titlu indicativ.

Turometru 5 (rot/min x 1.000)