CENTURI DE SIGURANŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a asigura securitatea dumneavoastră, purtaţi centura de securitate în momentul oricăror deplasări. În plus, trebuie să vă conformaţi legislaţiei locale a ţării în care vă găsiţi.

Înainte de a porni, procedaţi mai întâi la reglarea poziţiei de conducere, apoi, pentru toţi pasagerii, la ajustarea centurii de siguranţă pentru a obţine cea mai bună protecţie.

Reglare poziţie de conducere

(în funcţie de vehicul)

- Aşezaţi-vă bine pe scaunul dumneavoastră (după ce v-aţi dezbrăcat de palton, bluzon…). Acest lucru este esenţial pentru poziţionarea corectă a spatelui;

- reglaţi avansarea scaunului în funcţie de pedalier. Scaunul dumneavoastră trebuie retras până la distanţa maximă compatibilă cu apăsarea completă a pedalei de ambreiaj. Spătarul trebuie să fie reglat astfel încât braţele să rămână uşor îndoite;

- reglaţi poziţia tetierei dumneavoastră. Pentru un maxim de securitate, distanţa dintre capul dumneavoastră şi tetieră trebuie să fie minimă;

- reglaţi înălţimea pernei. Acest reglaj permite să vă optimizaţi câmpul vizual de conducere;

- reglaţi poziţia volanului.

Ajustare centuri de securitate

Menţineţi-vă rezemat de spătar.

Chinga de torace 1 trebuie să fie apropiată cât mai mult posibil de baza gâtului, însă fără a fi purtată pe acesta.

Chinga de bazin 2 trebuie să fie purtată orizontal peste coapse şi bazin.

Centura de securitate trebuie purtată, pe cât posibil, cât mai aproape de corp şi evitaţi purtarea de haine prea groase, de obiectele voluminoase sub centuri etc.

Pentru buna funcţionare a centurilor spate, asiguraţi-vă de buna blocare a banchetei spate. BANCHETĂ SPATE: funcţii.

Centurile de securitate incorect ajustate sau răsucite riscă să cauzeze răniri în caz de accident.

Utilizaţi centura de securitate pentru o singură persoană, copil sau adult.

Chiar şi femeile însărcinate trebuie să poarte centura. În acest caz, aveţi grijă ca chinga de bazin să nu exercite o presiune prea mare în partea inferioară a abdomenului fără a crea joc suplimentar.

Blocare

Derulaţi chinga încet şi fără bruscări şi asiguraţi înclichetarea penei 3 în unitatea 5 (verificaţi blocarea trăgând de pana 3).

În caz de blocare, permiteți rularea centurii şi derulaţi din nou.

Dacă centura dumneavoastră este complet blocată, trageţi lent, dar cu putere chinga, pentru a o extrage aproximativ 3 cm. Lăsaţi-o să se rebobineze singură apoi derulaţi din nou.

Dacă problema persistă, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Deblocare

Apăsaţi butonul 4 de pe zăvorul 5 pentru ca centura de securitate să fie reînfăşurată de către rulor. Ghidați centura.

ß Martor luminos alertă nepurtare centură şofer şi, în funcţie de vehicul, a pasagerului faţă

Apare pe afişajul central, la pornirea motorului, dacă centura şoferului şi/sau a pasagerului din faţă (atât timp cât scaunul pasagerului este ocupat) nu este închisă. Dacă una dintre aceste centuri de siguranţă nu este închisă, atât timp cât vehiculul rulează la o viteză de peste 20 km/h, martorul clipeşte şi un semnal sonor este emis timp de 120 de secunde.

Alertă de nepurtare a centurii spate (în funcţie de vehicul)

Martorul luminos ß se aprinde pe afişajul central la pornirea motorului. În funcţie de vehicul, poate fi însoţit de imaginea 6 care indică starea de închidere a centurilor spate, după fiecare:

- pornire a vehiculului;

- deschidere a unei uşi;

- cuplare sau decuplare a unei centuri din spate.

Indiferent de situație, asiguraţi-vă că pasagerii din spate poartă centurile şi că numărul de centuri închise indicat corespunde numărului de locuri ocupate în spate.

Notă: în anumite situaţii, un obiect amplasat pe perna scaunului pasagerului din faţă sau pe una dintre pernele scaunelor din spate poate activa martorul luminos.

Reglare pe înălţime a centurilor de securitate faţă

Utilizaţi butonul 7 pentru a regla înălţimea centurii astfel încât chinga de torace 1 să treacă aşa cum a fost indicat mai sus:

Apăsaţi pe butonul 7 şi ridicaţi sau coborâţi centura. Odată reglajul efectuat, asiguraţi-vă că blocarea este corespunzătoare.

Odată reglajul efectuat, asiguraţi-vă că blocarea este corespunzătoare.

Centuri spate laterale 8

Blocarea şi deblocarea se efectuează în acelaşi mod ca pentru centurile faţă.

Pentru buna funcţionare a centurilor spate, asiguraţi-vă de buna blocare a banchetei spate. BANCHETĂ SPATE: funcţii.

Verificaţi poziţionarea şi funcţionarea corespunzătoare a centurilor de securitate spate după fiecare manipulare a banchetei spate.

Versiune cinci locuri

Centură de siguranţă loc central

Derulaţi lent chinga 14 din locaşul său 9.

Treceţi cele două pene şi chinga 14 prin ghidul chingii 10.

Înclichetaţi obligatoriu pana mai mică şi fixă în unitatea cu buton de blocare negru 11.

Înclichetaţi pana mai mare şi culisantă 13 în unitatea cu buton de deblocare roşu 12.

Versiune patru locuri:

Această versiune diferă prin faptul că are tetiere şi centuri de securitate spate numai la scaunele laterale spate.

Verificaţi poziţionarea şi funcţionarea corespunzătoare a centurilor de securitate spate după fiecare manipulare a banchetei spate.

- Nicio modificare nu trebuie adusă elementelor sistemului de reţinere montate original: centuri şi scaune precum şi fixările lor. Pentru cazuri particulare (ex: instalarea unui scaun pentru copil), consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Nu utilizaţi dispozitive care permit slăbirea centurilor (de exemplu: cârlige de rufe, agrafe etc.), deoarece o centură de securitate purtată prea larg poate provoca vătămări în caz de accident.

- Nu treceţi niciodată chinga de torace pe sub braţ sau pe la spate.

- Nu utilizaţi aceeaşi centură pentru mai mult de o persoană şi nu ataşaţi niciodată un bebeluş sau un copil pe genunchi folosind centura dumneavoastră.

- Centura nu trebuie să fie răsucită.

- În urma unui accident, verificaţi şi dacă este necesar înlocuiţi centurile. De asemenea, înlocuiţi centura dumneavoastră dacă aceasta prezintă o degradare.

- În momentul poziţionării banchetei spate, aveţi grijă să poziţionaţi corect centurile de siguranţă şi închizătoarele acestora, astfel încât să poată fi utilizate corespunzător.

- Introduceţi pana centurii în unitatea potrivită.

- Aveţi grijă să nu intercalaţi vreun obiect în zona unităţii de blocare a centurii, care ar putea împiedica buna sa funcţionare.

- Verificaţi poziţionarea corectă a unităţii de blocare (aceasta nu trebuie să fie acoperită, strivită, presată... de persoane sau obiecte).