Înapoi la listă

MACARALE ELECTRICE GEAMURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Responsabilitate şofer

Nu părăsiţi niciodată vehiculul lăsând cheia înăuntru şi nu lăsaţi niciodată în interiorul vehiculului un copil, un adult fără discernământ sau un animal de companie, chiar şi pentru o perioadă scurtă de timp.

Acesta ar putea să se pună în pericol sau să pună în pericol alte persoane prin pornirea motorului, acţionând echipamente cum ar fi de exemplu macaralele geamuri sau poate bloca uşile.

În caz de imobilizare a unei părţi a corpului, inversaţi imediat sensul cursei geamului apăsând pe contactorul aferent.

Riscuri de rănire gravă.

Macarale electrice geamuri

Apăsaţi sau trageţi de contactorul unui geam pentru a-l coborî sau a-l ridica până la înălţimea dorită.

De pe locul şofer acţionaţi asupra contactorului:

1 pentru partea şofer;

2 pentru partea pasager faţă.

Din locul pasagerului faţă, acţionaţi asupra contactorului 3.

Evitaţi să puneţi un obiect rezemat de un geam întredeschis: risc de deteriorare a macaralei geamului.

La închiderea geamurilor, asiguraţi-vă că nicio parte a corpului (braţ, mână etc.) nu iese afară din vehicul.

Riscuri de rănire gravă.

Macarale electrice geamuri cu impulsuri

Atunci când vehiculul este echipat cu acestea, modul de funcţionare cu impulsuri se adaugă la funcţionarea macaralelor electrice geamuri descrisă anterior.

El echipează numai geamul faţă şofer.

- Apăsaţi până la capăt şi scurt pe contactorul respectiv: geamul coboară complet.

- Ridicaţi până la capăt şi scurt contactorul respectiv: geamul se ridică complet.

O acţiune asupra contactorului în timpul funcţionării opreşte cursa geamului.

Notă: dacă geamul întâlneşte o rezistenţă la închidere (de exemplu: o creangă de copac), acesta se opreşte, apoi coboară din nou cu câţiva centimetri.

Dacă manipulaţi contactorul în timp ce geamul este în mişcare, acesta încetează să mai funcţioneze.

Anomalii de funcţionare

În caz de nefuncţionare a închiderii unui geam, sistemul basculează în mod de funcţionare fără impulsuri: trageţi de câte ori este necesar de contactorul vizat până la închiderea completă a geamului (geamul urcă pas cu pas), menţineţi contactorul (tot pe partea de închidere) timp de o secundă, apoi coborâţi şi ridicaţi complet geamul pentru a reiniţializa sistemul.

Dacă este nevoie, adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Geam cu întredeschidere

Pentru a întredeschide geamul, manevraţi mânerul 4 (mişcare A) apoi blocaţi-l apăsând pe mâner spre dreapta.

La închidere asiguraţi-vă de blocarea sa.

Evitaţi să puneţi un obiect rezemat pe un geam întredeschis: risc de deteriorare a macaralei geamului.