Înapoi la listă

ÎNCĂLZIRE, AER CONDIŢIONAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzi

Prezenţa comenzilor depinde de echiparea vehiculului.

1 Repartizare aer în habitaclu.

2 Dezgheţare/dezaburire lunetă şi/sau, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor exterioare.

3 Reglare viteză de ventilare.

5 Reglare temperatură aer.

6 Punere în funcţiune a modului de izolare a habitaclului/reciclare a aerului (în funcţie de vehicul).

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

Climatizarea este pornită (martor luminos aprins) sau oprită (martor luminos stins) cu ajutorul comenzii 4.

Punerea în funcţiune nu poate fi efectuată în cazul în care comanda 3 este poziţionată pe 0.

Informaţii şi recomandări de utilizare: consultaţi paragraful „Aer condiţionat: informaţii şi recomandări de utilizare”.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 5 în funcţie de temperatura dorită. Cu cât indicatorul este mai spre roşu, cu atât temperatura este mai ridicată.

Reglare viteză de ventilare

Deplasaţi comanda 3 de la 0 la 4. Cu cât comanda este poziţionată spre dreapta, cu atât cantitatea de aer suflat este mai mare. Dacă doriţi să opriţi complet debitul de aer şi să opriţi sistemul, treceţi comanda 3 la 0.

Sistemul este oprit: viteza de ventilare a aerului din habitaclu este nulă (vehicul oprit), puteţi resimţi totuşi un debit de aer slab atunci când vehiculul rulează.

Utilizarea prelungită a acestei comenzi în poziţia 0 poate antrena aburirea geamurilor laterale şi a parbrizului şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat din habitaclu.

Pornire a modului izolare habitaclu/reciclare aer

(în funcţie de vehicul)

Aduceţi comanda 6 în poziţia â.

În aceste condiţii, aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer exterior.

Reciclarea aerului permite:

- să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zone poluate...);

- să atingeţi cu mai multă eficacitate temperatura dorită în habitaclu.

Utilizarea prelungită a reciclării aerului poate antrena aburirea geamurilor laterale şi parbrizul şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat din habitaclu.

Este deci recomandat să treceţi din nou în funcţionare normală (aer exterior) aducând comanda 6 spre dreapta de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Dezaburire rapidă

Aduceţi comenzile 13 şi 6 în poziţiile:

- dezaburire W;

- viteză de ventilare 3 sau 4;

- aer exterior.

Utilizarea aerului condiţionat permite să se accelereze dezaburirea.

Dezgheţare/dezaburire lunetă şi/sau retrovizoare exterioare

Cu motorul pornit, apăsaţi pe tasta 2. Martorul luminos de funcţionare se aprinde.

În funcţie de vehicul, această funcţie asigură o dezaburire rapidă a lunetei şi/sau a retrovizoarelor electrice cu încălzire (la vehiculele astfel echipate).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 2. Martorul luminos se stinge.

Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Repartizare aer în habitaclu

Rotiţi comanda 1 pentru a alege repartizarea dumneavoastră.

J Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

G Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord şi picioarele pasagerilor.

F Fluxul de aer este în principal dirijat spre picioarele pasagerilor şi aeratoarele planşei de bord.

Pentru a dirija fluxul de aer numai spre picioare, închideţi aeratoarele de pe planşa de bord.

i Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, dezaburitoarele geamurilor laterale faţă, frizele de dezaburire a parbrizului şi picioarele pasagerilor.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

Funcţionarea aerului condiţionat antrenează o creştere a consumului de carburant (opriţil atunci când nu vă mai este util).

SCAUNE ÎNCĂLZITE