Înapoi la listă

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levier de selectare 1

P: parcare

R: marşarier

N: punct mort

D: mod automat

L: modul „Low” (în funcţie de vehicul)

Afişajul 4 situat pe tabloul de bord indică faptul că poziţia manetei de selectare a vitezei este cuplată 1.

Notă: apăsaţi butonul 2 pentru:

- ieşirea de pe poziţia P;

- trecerea de la poziţia D, L sau N la R sau P;

- trecerea de la poziţia D la L.

Pornire

Cu levierul de viteze 1 în poziţia P, porniţi motorul.

Pentru a părăsi poziţia P, este obligatoriu să apăsaţi pe pedala de frână înainte de a apăsa butonul de deblocare 2.

Cu piciorul pe pedala de frână (martorul luminos 3 dispare de pe afişaj), părăsiţi poziţia P, eliberaţi butonul de blocare 2 şi cuplaţi poziţia D.

Cuplarea levierului în poziţia D sau R nu trebuie făcută decât la oprire, cu piciorul pe frână şi cu pedala de acceleraţie ridicată.

Palete de schimbare a vitezei 5 şi 6

În funcţie de vehicul, puteţi să utilizaţi paletele 5 și 6 pentru a schimba viteza atunci când levierul este în poziţia D.

5: Schimbare la o treaptă de viteză inferioară.

6: Schimbare la o treaptă de viteză superioară.

Poziţiile P, N, L şi R nu poate fi accesate cu paletele.

Conducere în mod automat

Cuplaţi levierul 1 în poziţia D.

În majoritatea condiţiilor de circulaţie întâlnite, nu trebuie să mai acţionaţi levierul: vitezele se schimbă automat, la momentul oportun, la turaţie corespunzătoare a motorului deoarece „automatismul” ţine cont de sarcina vehiculului, de profilul şoselei şi de stilul de conducere ales.

Conducere economică

Pe drum, lăsaţi întotdeauna levierul în poziţia D, pedala de acceleraţie fiind menţinută puţin apăsată, raporturile vor trece automat la o turaţie motor mai mică.

Accelerări şi depăşiri

Apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (până ce depăşiţi punctul dur al pedalei).

Aceasta vă va permite, în funcţie de posibilităţile motorului, să treceţi într-un raport optim inferior.

Conducere în mod manual

Atunci când vehiculul rulează pe poziţia D puteţi trece în modul manual de conducere utilizând paletele 5 şi 6 de pe volan. În funcţie de vehicul, sunt disponibile două moduri de conducere manuale:

- un mod manual „temporar” care poate fi folosit pentru a forţa schimbarea raportului printr-o apăsare scurtă pe una dintre palete. Modul de conducere D şi raportul cuplat va apărea pe tabloul de bord.

Notă: cutia de viteze revine automat la modul D dacă treapta de viteză cuplată nu este optimă sau dacă paletele nu au fost utilizate o anumită perioadă de timp.

- un mod manual permanent activat prin apăsarea lungă a uneia dintre palete. Modul de conducere M şi raportul cuplat va apărea pe ecranul 7 de pe tabloul de bord.

Notă: reveniţi la modul automat prin apăsarea lungă a paletei din dreapta. Modul automat D este afişat pe tabloul de bord.

În toate cazurile :

- pentru a trece în rapoartele inferioare, apăsaţi paleta din stânga;

- pentru a trece în rapoartele de viteză superioare, apăsaţi pe paleta din dreapta.

Notă: în funcţie de afişaj, indicatoarele + şi - sau şi vor sugera nevoia de schimbare la o treaptă de viteză inferioară sau superioară.

Cazuri particulare

În anumite cazuri de rulare (ce conduc, de exemplu, la protecţia motorului, activarea programului de control dinamic de conducere: ESC etc.), sistemul automat poate schimba treapta de viteză în mod automat.

De asemenea, pentru a evita „manevrele greşite”, schimbarea raportului poate fi refuzată de „automatism”: în acest caz afişajul raportului clipeşte câteva secunde pentru a vă avertiza de aceasta.

La urcare, pentru a rămâne oprit, nu lăsaţi piciorul pe pedala de acceleraţie.

Risc de supraîncălzire a cutiei de viteze automate.

Verificaţi dacă martorul luminos P de pe tabloul de bord se activează înainte de a părăsi vehiculul.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului.

Situaţii excepţionale

Dacă tipul sau starea carosabilului (pante ascendente abrupte, pante descendente bruşte, zăpadă adâncă, nisip sau noroi) îngreunează menţinerea modului automat, în funcţie de vehicul, este recomandat:

- la vehiculele echipate cu padele la volan: comutaţi la modul manual cu ajutorul padelelor. Aceasta pentru a evita schimbările de viteză succesive solicitate de „ automatism „ la urcare, şi pentru a obţine o frânare motor în caz de coborâri prelungite.

- la vehiculele care nu sunt echipate cu padele la volan: utilizaţi modul „Low” pentru a permite, la viteză mai mică 50 km/h, rulajul pe suprafeţe cu aderenţă redusă (zăpadă, noroi etc.), urcarea unei pante sau frânarea motorului în timpul coborârii unei pante. Pentru aceasta, poziţionaţi maneta în poziţia L.

Notă: în modul „Low”, variaţiile turaţiei motorului sunt continue, iar acceleraţiile sunt mai liniare.

Pentru a evita oprirea bruscă a motorului în condiţii de vreme foarte rece, așteptați câteva secunde înainte de a decupla poziția P sau N și de a cupla maneta în poziția D, R sau L.

Staţionare vehicul

Atunci când vehiculul este imobilizat, ţinând piciorul pe pedala de frână, plasaţi levierul în poziţia P: cutia de viteze se află în punct mort iar roţile motoare sunt blocate mecanic de către transmisie.

Asiguraţi-vă că frâna de parcare asistată este cuplată.

Perioadă de întreţinere

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului sau consultaţi un reprezentant al mărcii pentru a verifica dacă este necesară întreţinere planificată pentru cutia de viteze automată.

Dacă aceasta nu necesită întreţinere, nu este necesar să completaţi nivelul de ulei.

Anomalie de funcţionare

- în timpul rulării, dacă mesajul „Verifică cutia de viteze” apare pe tabloul de bord, indică o defecţiune.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;

- în timpul rulării, dacă mesajul „Supraîncălzire cutie de viteze” apare pe tabloul de bord, opriţi-vă de îndată ce este posibil pentru a lăsa cutia de viteze să se răcească şi aşteptaţi până dispare mesajul;

- Depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automată REMORCARE: depanare.

La pornire, în cazul în care levierul este blocat pe poziţia P atunci când apăsaţi pedala de frână (de exemplu, pană de baterie), este posibil să eliberaţi manual levierul pentru a debloca roţile motoare. Pentru a face acest lucru, declipsaţi baza burdufului şi apăsaţi butonul 9 în timp ce apăsaţi simultan butonul 8 de pe levier, pentru a debloca levierul și a comuta pe poziția N.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

Din motive de securitate, nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului.

În caz de şoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului în timpul unei manevrări (de exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban) puteţi deteriora vehiculul (de exemplu: deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.