SISTEM VEHICUL E-TECH HYBRID: funcţionare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistemul E-Tech hybrid selectează motorul cu ardere internă şi/sau motorul electric în funcţie de stilul de conducere (lin, sportiv etc.), de condiţiile de trafic şi de modul de conducere selectat (consultaţi paragraful „MULTI-SENSE” din capitolul 3 din manualul de utilizare al vehiculului).

Intemperii, drumuri inundate:

Nu rulaţi pe o şosea inundată dacă nivelul apei depăşeşte marginea inferioară a jantelor.

Indicator de flux de energie 1

În funcţie de modul de conducere selectat, indicatorul 1 afişează fluxurile de energie utilizate de:

- ansamblul electric (bateria de tracţiune şi motorul electric);

- Ä motorul cu ardere internă.

Culoarea fluxurilor variază:

- albastru: energie electrică;

- alb: energia generată de motorul cu ardere internă.

Flux A „Tracţiune electrică”

Ansamblul electric este utilizat pentru a antrena deplasarea vehiculului.

Flux B „Tracţiune motor cu ardere”

Motorul de ardere internă este utilizat pentru a antrena deplasarea vehiculului.

Flux C „Recuperare energie”

Atunci când ridicaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie sau apăsaţi pedala de frână, motorul electric şi/sau sistemul de frânare regenerativă converteşte în energie electrică energia generată prin decelerarea vehiculului.

Aceasta se utilizează pentru încetinirea vehiculului şi pentru reîncărcarea bateriei de tracţiune.

Flux D „Generare de energie”

Motorul cu ardere internă reîncarcă bateria de tracţiune.

Notă: este posibilă o combinaţie de diferite fluxuri (de exemplu, prin asocierea fluxului A cu fluxul B, atât motorul cu ardere, cât şi motorul electric antrenează deplasarea vehiculului).

Caz particular

Atunci când bateria de tracţiune atinge nivelul maxim de încărcare, frâna de motor este redusă temporar.

Adaptaţi în mod corespunzător stilul dumneavoastră de conducere.

Frâna de motor nu poate în nici un caz să înlocuiască apăsarea pe pedala de frână.

Mod de conducere integral electric

Indicatorul 2 este afişat pe tabloul de bord pentru a vă informa că sistemul E-Tech hybrid utilizează numai ansamblul electric pentru a antrena deplasarea vehiculului.

Atunci când sistemul E-Tech hybrid utilizează motorul cu ardere şi/sau motorul electric pentru a antrena deplasarea vehiculului, este posibilă comutarea manuală la modul integral electric.

Acest mod poate fi accesat dacă:

- bateria de tracţiune este suficient de încărcată;

- viteza vehiculului este mai mică de aproximativ 50 km/h.

Apăsaţi pe butonul 3.

Martorul luminos de pe contactorul 3 este aprins şi martorul luminos 2 este afişat pe tabloul de bord.

În caz contrar, mesajul „EV indisponibil” este afişat pe tabloul de bord.

Apăsaţi din nou pe contactorul 3 pentru a dezactiva modul integral electric.

Martorul luminos al contactorului 3 se stinge.

Martorul luminos 2 nu mai este afişat pe tabloul de bord atunci când vehiculul comută la modul hibrid, iar motorul cu ardere porneşte.

Notă: atunci când nivelul de încărcare al bateriei de tracţiune este scăzut, vehiculul comută automat la modul hibrid şi motorul cu ardere porneşte: martorul luminos 2 dispare de pe tabloul de bord şi martorul luminos de pe contactorul 3 se stinge pentru a confirma acest lucru.

Aerator 4

Asiguraţi-vă că nu pătrund obiecte sau lichide în aeratorul 4.

Dacă în aerator pătrunde un obiect sau există o scurgere de lichid, contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Notă: de pe locurile din spate, puteţi auzi zgomote de ventilare în timpul funcţionării sistemului de răcire al bateriei de tracţiune.

Aveţi grijă să nu blocaţi aeratorul 4.

Dacă aeratorul este blocat (de exemplu, din cauza unui obiect aşezat deasupra), bateria de tracţiune se poate supraîncălzi şi poate perturba performanţa motorului electric.

Vehiculul dvs. E-Tech hybrid este foarte silenţios. Atunci când părăsiţi vehiculul, asiguraţi-vă întotdeauna că selectorul de viteze se află în poziţia P, aplicaţi frâna de parcare şi întrerupeţi contactul.

RISC DE RĂNIRI GRAVE.