REZERVOR DE CARBURANT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Capacitate utilizabilă a rezervorului:

- Aproximativ 42 litri pentru versiunea pe benzină;

- aproximativ 39 de litri pentru versiunea diesel;

- aproximativ 48 de litri pentru versiunea hybrid.

Cu vehiculul deblocat, pentru a deschide capacul 1, apăsaţi pe zona A apoi eliberaţi. Capacul 1 se deschide puţin. În timpul umplerii, utilizaţi portbuşonul 2 de pe uşiţa 1 pentru a suspenda buşonul 3.

Pentru detalii despre umplerea rezervorului de carburant, consultaţi paragraful „Umplere cu carburant”. Pentru a închide, reîmpingeţi uşiţa cu mâna până la tampon.

Buşon de umplere : este specific.

Dacă trebuie să-l înlocuiţi, asiguraţi-vă că este identic cu buşonul original.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Nu manevraţi buşonul în apropierea unei flăcări sau a unei surse de căldură.

Nu spălaţi zona de umplere cu curăţitorul de înaltă presiune.

Calitate carburant

Utilizaţi un carburant de bună calitate care respectă normele în vigoare specifice fiecărei ţări şi obligatoriu conform cu indicaţiile aflate pe eticheta situată pe uşiţa 1 SPECIFICAŢII MOTOR.

Tipurile de carburant conforme normelor europene cu care sunt compatibile motoarele vehiculelor comercializate în Europa: consultaţi tabelul SPECIFICAŢII MOTOR.

Nu amestecaţi benzină (fără plumb sau E85) cu motorină, chiar şi în cantitate mică.

Nu utilizaţi carburant pe bază de etanol dacă vehiculul dumneavoastră nu este adaptat.

Nu adăugaţi reactiv la carburant - în caz contrar, riscaţi deteriorarea motorului .

Dacă doriţi să adăugaţi un aditiv la carburant, utilizaţi un produs aprobat de departamentul nostru tehnic.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Versiune diesel

Utilizaţi obligatoriu motorină conform indicaţiilor aflate pe eticheta situată în interiorul uşiţei 1.

Versiune pe benzină

Utilizaţi obligatoriu benzină fără plumb.

Cifra Octanică (RON) trebuie să fie conformă cu indicaţiile aflate pe eticheta situată pe uşiţa 1 SPECIFICAŢII MOTOR.

Umplere cu carburant

Cu contactul întrerupt, introduceţi pistoletul şi aduceţi-l până la tampon înainte de a-l declanşa pentru a umple rezervorul (risc de împroşcări). Menţineţi-l în această poziţie pe întreaga perioadă a operaţiei de umplere.

Ca urmare a primei opriri automate la sfârşitul umplerii, este posibil să faceţi maxim alte două declanşări pentru a păstra un volum de expansiune.

În momentul umplerii, aveţi grijă să nu pătrundă apă. Uşiţa 1 şi conturul său trebuie să rămână curate.

Caz particular

Atunci când vehiculul a fost oprit timp de aproximativ trei luni, trebuie să adăugaţi carburant pentru a preveni deteriorarea pompei de carburant.

Pentru a face acest lucru, cu contactul întrerupt, alimentaţi cu cel puţin 5 litri, apoi porniţi motorul pentru a acţiona pompa şi reînnoi carburantul din circuit.

Dacă nu este posibil să adăugaţi cel puţin 5 litri de carburant din cauza nivelului de carburant din rezervor, rulaţi vehiculul până când rezervorul ajunge la capacitatea necesară.

Versiune pe benzină

Utilizarea benzinei cu plumb ar deteriora dispozitivele de depoluare şi ar putea duce la pierderea garanţiei.

Pentru a împiedica umplerea rezervorului cu benzină cu plumb, gura de umplere a rezervorului de carburant are o porţiune îngustă prevăzută cu sistem de securitate, care permite doar utilizarea unui pistolet care distribuie benzină fără plumb (la pompă).

După umplere, verificaţi închiderea buşonului şi a uşiţei.

Pentru a completa nivelul de carburant, motorul trebuie oprit (şi nu numai în stare de veghe în cazul vehiculelor echipate cu funcţia STOP and START): trebuie să întrerupeţi contactul PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie, PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Risc de incendiu.

Pană de carburant versiune Diesel

Vehicule cu cheie/telecomandă

- Treceţi cheia de contact la poziţia „Pornit” M CONTACTOR DEMARAJ: vehicul cu cheie şi aşteptaţi câteva minute înainte de a permite amorsarea circuitului de carburant;

- rotiţi cheia în poziţia D. Dacă motorul nu porneşte, repetaţi procedura;

- dacă, după mai multe încercări, motorul tot nu porneşte, contactaţi un reprezentant autorizat.

Vehicule cu cartelă

Cu cartela în habitaclu, apăsaţi butonul de pornire 4 fără a acţiona pedalele.

Aşteptaţi câteva minute înainte de a porni.

Aceasta permite reamorsarea circuitului de carburant.

Dacă motorul nu porneşte, repetaţi procedura.

Dacă, după mai multe încercări, motorul tot nu porneşte, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Orice intervenţie sau modificare asupra sistemului de alimentare cu carburant (unităţi de control electronic, cablaje, circuit de carburant, injectoare, capote de protecţie…) este strict interzisă datorită riscurilor la care poate fi supusă securitatea dumneavoastră (excepţie face personalul calificat din Reţeaua mărcii).

Miros persistent de carburant

În cazul apariţiei unui miros persistent de carburant, aveţi grijă să:

- procedaţi la oprirea vehiculului compatibilă cu condiţiile de circulaţie şi întrerupeţi contactul ;

- anclanşaţi semnalul de avarie, evacuaţi toţi pasagerii din vehicul şi ţineţii departe de zona de circulaţie ;

- apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Capacitate utilizabila a rezervorului de GPL: aproximativ 32 litri.

Umplere cu carburant GPL

Acţionaţi frâna de mână, opriţi motorul, întrerupeţi contactul şi stingeţi farurile.

În toate cazurile, respectaţi instrucţiunile de siguranţă indicate în staţiile de alimentare.

În funcţie de ţară, înainte de reumplere, trebuie să înşurubaţi adaptorul de umplere 5 pe capul de alimentare cu GPL.

Este recomandat să umpleţi întotdeauna complet rezervorul.

Nivelul maxim de GPL este atins atunci când pompa întrerupe alimentarea cu GPL sau atunci când debitul pompei se reduce semnificativ.

În acest caz, nu trebuie să încercaţi să continuaţi alimentarea.

Staţie de alimentare fără autoservire

Dacă personalul staţiei de service efectuează procedura de umplere cu GPL, trebuie să furnizaţi adaptorul 5.

IMPORTANT: adaptor de umplere cu GPL 5

În funcţie de ţară, este necesară utilizarea unui adaptor specific pentru umplerea cu GPL.

Adaptorul de umplere 5 se găseşte într-un buzunăraş în compartimentul de depozitare. Disponibilitatea acesteia în vehicul depinde de ţara de comercializare a vehiculului.

Înainte de a circula cu vehiculul în altă ţară, este obligatoriu să consultaţi un reprezentant al mărcii pentru a afla tipul de adaptor de utilizat, dacă este necesar.

Staţiile de alimentare cu autoservire

Vă recomandăm să purtaţi mănuşi atunci când manevraţi pistoletul de alimentare cu GPL.

Deschideţi uşiţa rezervorului vehiculului dumneavoastră şi deşurubaţi buşonul 6 al capului de alimentare cu GPL 7.

Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile de pe distribuitoarele de GPL.

Acestea explică modul de umplere adecvată.

În funcţie de tipul de staţie, poate fi necesar să efectuaţi o apăsare lungă pe butonul staţiei înainte ca umplerea să înceapă.

Nivelul maxim al rezervorului este atins atunci când pompa întrerupe alimentarea cu GPL sau atunci când debitul pompei se reduce semnificativ.

Alimentarea se opreşte de îndată ce eliberaţi butonul.

Deblocaţi levierul de oprire (este posibil să fie eliberată o cantitate mică de gaz), scoateţi pistoletul şi aşezaţi-l pe distribuitor.

După umplere, remontaţi buşonul 6 pentru a împiedica pătrunderea apei sau a corpurilor străine în sistem.

Pentru a completa nivelul de carburant, motorul trebuie oprit (şi nu numai în stare de veghe în cazul vehiculelor echipate cu funcţia STOP and START): trebuie să întrerupeţi contactul PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie, PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Risc de incendiu.