Înapoi la listă

PARCAREA ASISTATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Este o funcţie care vă asistă la manevra de parcare.

Luaţi mâinile de pe volan. Puteţi controla doar pedalele şi schimbătorul de viteze.

Puteţi prelua controlul în orice moment, manevrând volanul.

Activare

Cu vehiculul oprit sau rulând cu mai puţin de aproximativ 30 km/h, apăsaţi pe contactorul 1. Martorul luminos integrat în contactorul 1 se aprinde, iar afişajul 2 apare pe ecranul multifuncţional.

Particularităţi

Asiguraţi-vă că detectoarele cu ultrasunete indicate de săgeţile 3 nu sunt obstrucţionate (de murdărie, noroi, zăpadă…).

Alegerea manevrei

Sistemul poate realiza patru tipuri de manevre:

- parcarea vehiculului într-un loc de parcare paralel cu carosabilul;

- parcarea vehiculului într-un loc de parcare perpendicular pe carosabil;

- parcarea vehiculului într-un loc de parcare oblic faţă de carosabil;

- ieşirea dintr-un loc de parcare paralel cu carosabilul.

De pe ecranul multifuncţional, selectaţi manevra de efectuat.

Notă: la pornirea vehiculului sau după o manevră de parcare laterală reuşită cu ajutorul sistemului, manevra implicită propusă de sistem este asistenţa la ieşirea din parcarea laterală (loc de parcare paralel cu carosabilul). În celelalte situaţii, manevra implicită poate fi configurată de pe ecranul multifuncţional.

Funcţionare

Staţionare

Cât timp vehiculul rulează cu mai puţin de 30 km/h aproximativ, sistemul va căuta locuri de parcare disponibile pe ambele părţi ale vehiculului.

Când se detectează un loc de parcare, acesta este afişat pe ecranul multifuncţional, fiind identificat cu litera mică „P”. Pentru ca vehiculul să poată detecta un spaţiu, rulaţi încet, cu indicatoarele activate pe aceeaşi parte cu spaţiul, până la apariţia mesajului „Parar”, însoţit de un semnal sonor.

Locul va fi identificat atunci pe ecranul multifuncţional cu litera mare „P”.

- Opriţi vehiculul;

- cuplaţi marşarierul.

Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord însoţit de un semnal sonor;

- eliberaţi volanul;

- urmaţi instrucţiunile sistemului care apar pe ecranul multifuncţional.

Viteza nu trebuie să depăşească aproximativ 7 km/h.

Stingerea martorului luminos pe tabloul de bord, însoţită de un semnal sonor, semnalează finalizarea manevrei.

Ieşirea din parcarea laterală (loc de parcare paralel cu carosabilul)

- Selectaţi modul „Ieşire din locul de parcare paralel cu carosabilul”;

- acţionaţi semnalizarea de direcţie pe partea spre care doriţi să scoateţi vehiculul;

- apăsaţi lung pe contactorul 1 (aproximativ 2 secunde).

Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord însoţit de un semnal sonor;

- eliberaţi volanul;

- efectuaţi manevre în faţă şi în spate, ajutându-vă de alertele emise de sistemul de asistenţă la parcare.

Viteza nu trebuie să depăşească aproximativ 7 km/h.

Odată ce vehiculul a ajuns în poziţia adecvată pentru a ieşi din parcare, sistemul va semnala finalizarea manevrei.

Stingerea martorului luminos pe tabloul de bord, însoţită de un semnal sonor, semnalează finalizarea manevrei.

Suspendarea manevrei

Manevra este întreruptă în următoarele cazuri:

- puneţi mâinile pe volan;

- se deschide o uşă sau portbagajul;

- vehiculul este oprit de prea mult timp;

- un obstacol de pe traiectoria vehiculului împiedică finalizarea manevrei;

- motorul se opreşte.

Stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord, însoţită de un semnal sonor, indică întreruperea manevrei. Pentru a relua manevra, apăsaţi lung pe contactorul de activare a sistemului.

În acest caz, motivul întreruperii este afişat pe ecranul multifuncţional.

Asiguraţi-vă de următoarele:

- aţi luat mâinile de pe volan şi;

- toate uşile şi portbagajul sunt închise şi;

- pe traiectoria vehiculului nu se află niciun obstacol şi;

- motorul este pornit.

Anularea manevrei

Manevra se întrerupe în următoarele cazuri:

- apăsând pe contactorul de activare a sistemului;

- la depăşirea vitezei de 7 km/h;

- aţi efectuat peste zece mişcări înainte/înapoi în cadrul manevrei;

- senzorii sistemului de asistenţă la parcare sunt murdari sau obstrucţionaţi;

- roţile vehiculului au patinat.

Stingerea martorului luminos pe tabloul de bord, însoţită de un semnal sonor, semnalează finalizarea manevrei.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Asiguraţi-vă că manevra este conformă cu regulile de circulaţie în vigoare pe drumurile pe care circulaţi.

- Şoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit pentru evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii: aveţi grijă întotdeauna să nu existe obstacole mobile, mici şi înguste (de exemplu, un copil, un animal, un cărucior de copil, o bicicletă, o piatră, un stâlp etc.) în punctul mort în timpul manevrelor.

- Este posibil ca sistemul să nu detecteze obiectele situate în unghiurile moarte ale senzorilor.

- Atunci când efectuaţi manevre, volanul se poate roti rapid: nu puneţi mâinile în interiorul său şi asiguraţi-vă că nimic nu este prins în interiorul acestuia.

- Efectuaţi întotdeauna un control vizual pentru a verifica dacă locul de parcare propus de către sistem este încă disponibil şi lipsit de obstacole.

- Sistemul trebuie să fie utilizat doar având cuplată o remorcă sau atunci când există un sistem de remorcare sau un sistem de transportare încărcături pe vehicul.