Înapoi la listă

PANĂ DE PNEU, ROATĂ DE REZERVĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În caz de pană de pneu

În funcţie de vehicul, dispuneţi de un kit de umflare a pneurilor sau de o roată de rezervă (consultaţi paginile următoare).

Vehicul echipat cu un avertizor de pierdere presiune pneuri

Dacă pneurile sunt insuficient umflate (pană de pneu, presiune mică etc.), se aprinde martorul luminos pe tabloul de bord. Consultaţi paragraful „Avertizor de pierdere presiune pneuri” din capitolul 2.

În caz de staţionare pe partea joasă a şoselei, trebuie să-i avertizaţi pe ceilalţi participanţi la trafic de prezenţa vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislaţia locală a ţării în care vă găsiţi.

Dacă roata de rezervă a fost păstrată timp de mai mulţi ani, verificaţi-o la atelierul dumneavoastră pentru a vedea dacă mai corespunde şi dacă poate fi utilizată fără riscuri.

Vehicul echipat cu o roată de rezervă diferită faţă de celelalte patru roţi:

- Nu montaţi niciodată mai mult de o roată de rezervă pe acelaşi vehicul.

- Roata în pană fiind mai lată decât roata de rezervă, înălţimea gărzii la sol a vehiculului este redusă.

- Înlocuiţi cât mai curând roata de rezervă cu o roată identică cu cea originală.

- În timpul utilizării, care trebuie să fie temporară, viteza de rulare nu trebuie să depăşească viteza indicată pe eticheta situată pe roată.

- Montarea acestei roţi poate modifica comportamentul obişnuit al vehiculului dumneavoastră. Evitaţi accelerările sau decelerările brutale şi reduceţi viteza în viraj.

- Dacă trebuie să utilizaţi lanţuri de zăpadă, montaţi roata de rezervă pe osia spate şi verificaţi presiunile de umflare.

Roată de rezervă

- Deschideţi hayonul;

- ridicaţi covorul;

- ridicaţi capacul 1 apoi scoateţi-l;

- scoateţi trusa de scule ridicând-o de mânerele sale;

Pentru vehiculele echipate cu aceasta, aveţi grijă să nu deterioraţi chesonul de joase 3 atunci când scoateţi capacul 1 şi trusa de scule. În caz contrar, acest lucru ar putea afecta funcţionarea corespunzătoare a chesonului de joase.

Eticheta 2 vă reaminteşte funcţionarea troliului roţii de rezervă.

- defiletaţi piuliţa 4 în sens invers acelor de ceasornic, până când se ridică complet, apoi puneţi palma mâinii pe zona A a mânerului 5 şi împingeţi spre partea din faţă a vehiculului. Roata coboară;

- aduceţi roata spre dumneavoastră;

- lăsând roata jos, declipsaţi cablul 6 din locaşul său 7.

Puteţi scoate roata din suportul său.

Atunci când împingeţi pe mânerul 5, roata cade sub vehicul, risc de răniri.

Aveţi grijă să ţineţi orice persoană departe de partea inferioară a vehiculului.

Nu atingeţi eşapamentul, risc de arsuri.

Pentru a reinstala roata

Pentru a efectua această operaţie, cablul trebuie să fie derulat.

În cazul în care cablul a fost rebobinat singur, pentru a-l derula din nou:

- trageţi de mâner pentru a derula cablul;

- apăsaţi pe butonul situat sub mânerul 5 pentru a menţine cablul derulat apoi ajutaţi-l să coboare;

- recuperaţi cablul de sub vehicul.

Puteţi ridica roata.

După schimbarea unei roţi, poziţionaţi roata demontată pe suportul 8, cu valva spre sol. Clipsaţi cablul 6 în locaşul său 7 apoi împingeţi roata sub portbagaj.

Aveţi grijă să plasaţi langheta 9 spre spatele vehiculului.

Plasaţi-vă în spatele vehiculului şi trageţi de mânerul 5 pentru a ridica roata până la agăţarea ei sub vehicul.

Nu se poate instala o roată de mărime mai mare de 15” pe vehicul.

Aveţi grijă ca nimeni să nu pună degetele în apropierea cablului atunci când acţionaţi mânerul: risc de răniri.

Pentru a bloca sistemul

- Apăsaţi pe piuliţa 4 reînfiletând-o complet până la declanşarea sa. Sunt necesare mai multe ture. Această operaţie este indispensabilă pentru a securiza menţinerea roţii ;

- repoziţionaţi mânerul 5 pe amplasamentul său;

- clipsaţi trusa de scule;

- puneţi la loc capacul 1, apoi coborâţi-l şi aşezaţi la loc covorul portbagajului.

Notă: dacă trusa de scule nu se blochează pe poziţie, verificaţi strângerea piuliţei 4 şi poziţionarea corespunzătoare a mânerului 5.

Particularităţi

Suportul roţii de rezervă trebuie să fie prezent permanent în rulare chiar dacă nu se află o roată: risc de intrare apă.

Dacă trebuie să-l eliberaţi atunci când nu se află o roată, apăsaţi pe centrul suportului roţii spre sol, în acelaşi timp în care apăsaţi mânerul 5.

Pentru vehiculele echipate cu aceasta, aveţi grijă să nu deterioraţi chesonul de joase 3 atunci când înlocuiţi trusa de scule şi capacul 1. În caz contrar, acest lucru ar putea afecta funcţionarea corespunzătoare a chesonului de joase.

Sistemul nu trebuie să fie utilizat decât cu roţile originale care echipează vehiculul sau cu roţi identice.

Respectaţi obligatoriu procedura de strângere a piuliţei pentru a securiza menţinerea roţii.