Înapoi la listă

NIVEL DE ULEI MOTOR: generalităţi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Un motor consumă ulei pentru ungerea şi răcirea pieselor în mişcare şi de aceea este normal să completaţi cu ulei între două schimburi.

Totuşi, dacă după perioada de rodaj, consumul a fost mai mare de 0,5 litri la fiecare 1.000 km, consultaţi un reprezentant al mărcii.

Periodicitate schimb de ulei: verificaţi periodic nivelul de ulei şi, obligatoriu, înaintea fiecărei călătorii pe distanţe mari, pentru a evita riscul de a deteriora motorul.

Înainte de orice intervenţie în compartimentul motor, contactul trebuie decuplat (consultaţi informaţiile din paragraful „RODAJ, PORNIRE, OPRIRE MOTOR” din capitolul 2).

Adăugare ulei de motor

Utilizaţi o pâlnie sau protejaţi zona gurii de umplere pentru a evita curgerea uleiului de motor pe un element fierbinte din compartimentul motor sau pe un element sensibil (de exemplu: elemente electrice).

Risc de incendiu.

Citire nivel de ulei

Citirea trebuie făcută pe sol orizontal şi după o oprire îndelungată a motorului.

Pentru a cunoaşte nivelul de ulei exact şi a vă asigura că nivelul maxim nu este depăşit (risc de spargere motor), este obligatoriu să utilizaţi joja. Consultaţi paginile următoare.

Afişajul de pe tabloul de bord alertează numai atunci când nivelul de ulei este la minim.

- scoateţi joja şi ştergeţi-o cu o lavetă uscată şi nescămoşată ;

- apăsaţi joja până la tampon, (pentru vehiculele echipate cu „buşon-jojă” C, înfiletaţi complet buşonul);

- scoateţi din nou joja;

- citiţi nivelul: acesta nu trebuie să coboare niciodată sub marcajul „minimum” A sau să depăşească marcajul „maximum” B.

După finalizarea operaţiei, asiguraţi-vă că împingeţi joja până la capăt sau că înfiletaţi complet „buşonul-jojă”.

Depăşire a nivelului maxim de ulei motor

Nu trebuie în niciun caz să se depăşească nivelul maxim de umplere B: risc de deteriorare a motorului şi a catalizatorului.

Dacă nivelul maxim este depăşit nu porniţi vehiculul şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.