Înapoi la listă

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levier de selectare 1

P: parcare

R: marşarier

N: punct mort

D: mod automat

M: mod manual

+: raport crescător

-: raport descrescător

4: afişare a raportului de cutie cuplat în mod manual.

Notă: apăsaţi pe butonul 2 pentru a trece din poziţia D sau N în R sau P.

Pornire

Cu levierul de selectare 1 în poziţia P, puneţi contactul.

Pentru a părăsi poziţia P, este obligatoriu să apăsaţi pe pedala de frână înainte de a apăsa butonul de deblocare 2.

Cu piciorul pe pedala de frână (martorul luminos 3 de pe afişajul se stinge), părăsiţi poziţia P.

Cuplarea levierului în poziţia D sau R nu trebuie făcută decât la oprire, cu piciorul pe frână şi cu pedala de acceleraţie ridicată.

Palete de schimbare a vitezei 5

Paletele 5 permit să schimbaţi raportul atunci când levierul este în poziţia „mod manual” sau, dacă vehiculul rulează, în poziţia „mod automat”.

Poziţiile P, N şi R nu sunt accesibile cu paletele.

Afişajul 4 vă informează asupra modului şi raportului cuplat.

Conducere în mod automat

Cuplaţi levierul 1 în poziţia D.

În majoritatea condiţiilor de circulaţie întâlnite, nu trebuie să mai acţionaţi levierul: vitezele se schimbă automat, la momentul oportun, la turaţie corespunzătoare a motorului deoarece „automatismul” ţine cont de sarcina vehiculului, de profilul şoselei şi de stilul de conducere ales.

Conducere economică

Pe drum, lăsaţi întotdeauna levierul în poziţia D, pedala de acceleraţie fiind menţinută puţin apăsată, raporturile vor trece automat la o turaţie motor mai mică.

Accelerări şi depăşiri

Apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (până ce depăşiţi punctul dur al pedalei).

Aceasta vă va permite, în funcţie de posibilităţile motorului, să treceţi într-un raport optim inferior.

Conducere în mod manual

Cu levierul de selectare în poziţia D, aduceţi levierul spre stânga până în poziţia M. Impulsuri succesive pe levier sau pe palete vă permit să schimbaţi raporturile de viteză manual:

- pentru a trece în raporturi de viteză inferioare, împingeţi spre înainte sau apăsaţi pe paleta din stânga;

- pentru a trece în raporturile de viteză superioare, împingeţi spre înapoi sau apăsaţi pe paleta din dreapta.

Raportul de viteză cuplat apare pe afişajul de pe tabloul de bord.

Cazuri particulare

În anumite cazuri de rulare (ce conduc, de exemplu, la protecţia motorului, activarea programului de control dinamic de conducere: ESC etc.), sistemul automat poate schimba treapta de viteză în mod automat. De asemenea, pentru a evita „manevrele greşite”, schimbarea raportului poate fi refuzată de „automatism”: în acest caz afişajul raportului clipeşte câteva secunde pentru a vă avertiza de aceasta.

Situaţii excepţionale

- Dacă profilul drumului şi sinuozitatea sa nu permit menţinerea în mod automat (de exemplu: la munte), este recomandat să treceţi în mod manual. Aceasta pentru a evita schimbările de viteză succesive solicitate de „automatism” la urcare, şi pentru a obţine o frânare motor în caz de coborâri prelungite.

Staţionare vehicul

Atunci când vehiculul este imobilizat, ţinând piciorul pe pedala de frână, plasaţi levierul în poziţia P: cutia de viteze se află în punct mort iar roţile motoare sunt blocate mecanic de către transmisie.

Strângeţi frâna de mână.

Perioadă de întreţinere

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului sau consultaţi un reprezentant al mărcii pentru a verifica dacă este necesară întreţinere planificată pentru cutia de viteze automată.

Dacă aceasta nu necesită întreţinere, nu este necesar să completaţi nivelul de ulei.

Anomalie de funcţionare

- în rulare, dacă mesajul „CHECK AUTO GEARBOX ” apare pe tabloul de bord, el indică o defecţiune.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;

- în timpul rulării, dacă mesajul „GEARBOX OVERHEATING” apare pe tabloul de bord, opriţi-vă de îndată ce este posibil pentru a lăsa cutia de viteze să se răcească şi aşteptaţi până dispare mesajul;

- depanare a unui vehicul cu cutie automată, consultaţi paragraful „Remorcare” din capitolul 5.

La pornire, în cazul în care levierul este blocat în poziţia P în timp ce apăsaţi pe pedala de frână, există posibilitatea să eliberaţi manual levierul. Pentru aceasta, declipsaţi baza levierului, apoi introduceţi o sculă (tijă rigidă) în fanta 6 şi apăsaţi simultan pe butonul 7 pentru a debloca levierul.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

La urcare, pentru a rămâne oprit, nu lăsaţi piciorul pe pedala de acceleraţie.

Risc de supraîncălzire a cutiei de viteze automate.

În cazul unui şoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului, cauzat în timpul unei manevre (de exemplu: contact cu o bornă, cu un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban), puteţi deteriora vehiculul (de exemplu: deformarea unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.

Din motive de securitate, nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului.