Înapoi la listă

AVERTIZOR DE PIERDERE A PRESIUNII ÎN PNEURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dacă vehiculul este echipat cu un astfel de avertizor, acest sistem vă avertizează asupra pierderii de presiune în unul sau mai multe pneuri.

Vehiculul este echipat cu acest sistem dacă prezintă eticheta A.

Pentru a verifica prezenţa, deschideţi uşa şoferului.

Principiu de funcţionare

Acest sistem detectează o pierdere de presiune într-unul dintre pneuri, măsurând viteza roţilor în timpul mersului.

Martorul luminos  1 se aprinde continuu pentru a avertiza şoferul în caz de presiune insuficientă (roată dezumflată, roată în pană...).

Condiţii de funcţionare

Sistemul trebuie să fie reiniţializat cu o presiune de umflare egală cu cea înscrisă pe eticheta presiunii de umflare a pneurilor; în caz contrar, este posibil ca sistemul să nu semnaleze corect pierderile semnificative de presiune. Consultaţi paragraful „Presiuni de umflare pneuri” din capitolul 4.

În următoarele situaţii sistemul riscă să intervină cu întârziere sau să nu funcţioneze corect:

- sistem nereiniţializat după o reumflare sau orice operaţiune efectuată asupra roţilor;

- sistem reiniţializat necorespunzător: presiuni de umflare diferite faţă de presiunile recomandate;

- modificare semnificativă a încărcării sau repartizare a încărcăturii pe o latură a vehiculului;

- conducere sportivă cu accelerare puternică;

- circulaţie pe o şosea înzăpezită sau alunecoasă;

- circularea cu lanţuri de zăpadă;

- montarea unui singur pneu nou;

- utilizarea unor pneuri neomologate de reţeaua mărcii.

-...

Reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- după fiecare reumflare sau reajustare a presiunii unuia dintre pneuri;

- în cazul în care presiunea de referinţă a pneurilor trebuie modificată pentru a se adapta la condiţiile de utilizare (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...);

- după o schimbare a unei roţi;

- după utilizarea kitului de umflare pneuri;

- după o permutare a roţilor (această practică este totuşi nerecomandată).

Aceasta trebuie întotdeauna realizată după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor patru pneuri.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Totuşi, funcţia nu intervine în locul şoferului. Ea nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului.

Verificaţi presiunea pneurilor, inclusiv a roţii de rezervă, o dată pe lună.

Procedură de reiniţializare

Cu contactul pus

- apăsaţi în mod repetat unul din butoanele 3 sau 4 pentru a selecta funcţia „TIRES SET TPW” de pe afişaj 2;

- apăsaţi lung (aproximativ 3 secunde) butonul 3 sau 4 pentru a lansa iniţializarea. Afişarea mesajului „SET TPW LAUNCHED” timp de aproximativ cinci secunde indică faptul că solicitarea de reiniţializare a valorii de referinţă a presiunii în pneuri a fost luată în considerare.

Reiniţializarea se efectuează după câteva minute de rulare.

Afişare

Afişajul 2 de pe tabloul de bord vă informează asupra eventualelor defecte ale pneurilor (roată dezumflată, roată fisurată...).

„INFLATE TIRES AND SET TPW”

Martorul luminos se aprinde continuu însoţit de mesajul „INFLATE TIRES AND SET TPW”. Acestea indică faptul că cel puţin una dintre roţi este dezumflată sau fisurată.

În caz de dezumflare, umflaţi la loc pneul respectiv.

În caz de pană de pneu, înlocuiţi-l sau apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Controlaţi şi reajustaţi la rece presiunea celor patru pneuri şi lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor. Martorul luminos se stinge după lansarea reiniţializării valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Este posibil ca sistemul să nu detecteze pierderea bruscă a presiunii unui pneu (explozia unui pneu...).

„RECALIBRATE SET TPW

Martorul luminos clipeşte timp de câteva secunde, apoi rămâne aprins, fiind însoţit de mesajul „RECALIBRATE SET TPW”.

Acestea indică faptul că solicitarea de reiniţializare a valorii de referinţă a presiunii în pneuri trebuie relansată.

„TPW NOT AVAILABLE

Martorul luminos clipeşte timp de câteva secunde, apoi rămâne aprins, fiind însoţit de mesajul „TPW NOT AVAILABLE”.

Acestea indică faptul că vehiculul este echipat cu o roată de rezervă de dimensiune diferită faţă de celelalte patru roţi şi că aceasta este montată pe vehicul.

„CHECK TPW

Martorul luminos clipeşte timp de câteva secunde, apoi rămâne aprins, fiind însoţit de mesajul „CHECK TPW”.

Acest mesaj este însoţit de martorul luminos ©.

Acestea indică o defecţiune a sistemului, consultaţi un reprezentant al mărcii.

Reajustare presiune pneuri

Presiunile trebuie să fie ajustate la rece (consultaţi eticheta situată pe cantul uşii şofer).

În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuată asupra pneurilor reci, trebuie să majoraţi presiunile recomandate cu 0,2 până la 0,3 bari (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflaţi un pneu cald.

După fiecare reumflare sau reajustare a presiunii pneurilor, lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Înlocuire roţi/pneuri

Nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţeaua mărcii, în caz contrar sistemul riscă să intervină cu întârziere sau să nu funcţioneze corect. Consultaţi paragraful „Pneuri” din capitolul 5.

După fiecare schimbare a unei roţi/unui pneu, reajustaţi presiunea pneurilor şi lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Roată de rezervă

Dacă vehiculul este echipat cu aceasta şi este montată pe vehicul, reajustaţi presiunea pneurilor şi lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Spray-uri de reparare pneu şi kit de umflare

Nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţeaua mărcii, în caz contrar sistemul riscă să intervină cu întârziere sau să nu funcţioneze corect. Consultaţi paragraful „Kit de umflare pneuri” din capitolul 5.

După utilizarea kit-ului de umflare a pneurilor, reajustaţi presiunea pneurilor şi lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.