Înapoi la listă

AER CONDIŢIONAT MANUAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

1 Reglare temperatură aer.

2 Reglare viteză de ventilare.

3 Aer condiţionat.

4 Repartizare aer în habitaclu.

5 Dezgheţare/dezaburire lunetă spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

6 Reciclare aer.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

(în funcţie de vehicul)

Tasta 3 permite să autorizaţi pornirea (indicator luminos aprins) sau să opriţi (indicator luminos stins) funcţionarea aerului condiţionat.

Pornirea nu poate fi efectuată dacă comanda 2 este poziţionată pe OFF.

Utilizarea aerului condiţionat permite:

- să scădeţi temperatura în interiorul habitaclului;

- să eliminaţi aburii mai rapid.

Repartizare aer în habitaclu

Există cinci posibilităţi de repartizare a aerului. Rotiţi comanda 4 pentru a alege repartizarea dumneavoastră.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

i Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, dezaburitoarele de geamuri laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi spre picioarele pasagerilor.

ó Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

G Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord, spre picioarele ocupanţilor pe locul din faţă şi, în funcţie de vehicul, ale ocupanţilor scaunelor din al doilea rând.

J Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Punere în funcţiune a reciclării aerului

Apăsaţi pe tasta 6: martorul luminos integrat se aprinde. În aceste condiţii, aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer exterior.

Reciclarea aerului permite:

- să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zonă poluată…) ;

- să răciţi mai rapid temperatura din habitaclu.

Reglare viteză de ventilare

Manevraţi comanda 2. Cu cât comanda este poziţionată spre dreapta, cu atât cantitatea de aer suflat este mai mare. Dacă doriţi să opriţi intrarea aerului, plasaţi comanda 2 pe „OFF”.

Sistemul este oprit: viteza de ventilare a aerului este nulă (vehicul oprit), puteţi resimţi un debit de aer slab atunci când vehiculul rulează.

Dezaburire rapidă

Aduceţi comenzile 12 şi 4 în poziţiile W:

- aer exterior;

- temperatură maximă;

- dezaburire.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 1 în funcţie de temperatura dorită. Cu cât indicatorul este mai spre roşu, cu atât temperatura este mai ridicată.

În timpul unei utilizări prelungite a aerului condiţionat, poate să apară o senzaţie de frig. Pentru a mări temperatura, rotiţi comanda 1 spre dreapta.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Cu motorul pornit, apăsaţi pe tasta 5. Martorul luminos de funcţionare se aprinde.

Această funcţie permite o dezaburire electrică rapidă a lunetei spate şi a retrovizoarelor electrice cu dezgheţare (pentru vehiculele echipate cu această funcţie).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 5.

Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Utilizarea prelungită a reciclării aerului poate antrena aburirea geamurilor laterale şi parbrizul şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat din habitaclu. Este deci recomandat să treceţi în funcţionare normală (aer exterior) apăsând din nou pe butonul 6, de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Utilizarea poziţiilor W şi i interzice pornirea reciclării aerului pentru a evita orice risc de aburire pe parbriz şi antrenează punerea în funcţiune a aerului condiţionat. Martorul luminos integrat în tasta 3 nu se aprinde.