Înapoi la listă

AER CONDIŢIONAT AUTOMAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

1 Mod automat.

2 Reglare temperatură aer.

3 Funcţie „vedere clară”.

4 Reglare a repartizării aerului în habitaclu.

5 Comandă aer condiţionat.

6 Reglare viteză de ventilare.

7 Reciclare aer.

8 Dezgheţare/dezaburire a lunetei spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

Mod automat

Climatizarea automată este un sistem ce garantează (cu excepţia cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui bun nivel de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acţionează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

AUTO : optimizarea atingerii nivelului de confort ales în funcţie de condiţiile exterioare. Apăsaţi pe tasta 1.

Modificare a vitezei de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Puteţi în continuare să ajustaţi viteza de ventilare rotind comanda 6 pentru a creşte sau scădea viteza de ventilare.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 2 în funcţie de temperatura dorită.

Cu cât comanda este poziţionată spre dreapta, cu atât temperatura este mai ridicată.

Funcţie „vedere clară”

Apăsaţi pe tasta 3, martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie permite o dezgheţare şi dezaburire rapidă a parbrizului şi a lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei spate.

Apăsaţi pe tasta 8 pentru a opri funcţionarea lunetei spate cu dezgheţare, martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi pe tasta 3 sau 1.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Apăsaţi pe una dintre tastele 4. Martorul luminos integrat în tasta selectată se aprinde.

Este posibil să combinaţi două poziţii simultan, apăsaţi pe două dintre tastele 4.

Ø Fluxul de aer este repartizat în principal între toate aeratoarele, dezaburitoarele geamurilor laterale faţă şi frizele de dezaburire a parbrizului.

½ Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

¿ Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Unele taste dispun de un martor luminos de funcţionare care indică starea funcţiei.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi pe tasta 8, martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite o dezaburire rapidă a lunetei spate şi a retrovizoarelor cu dezgheţare (pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 8. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Apăsaţi pe tasta 5 pentru a forţa oprirea aerului condiţionat, martorul luminos integrat se aprinde.

Vehicule echipate cu modul ECO (contactor 9): atunci când este acţionat, modul ECO poate să diminueze performanţele aerului condiţionat automat. Consultaţi paragraful „Recomandări pentru condus, cum să conduceţi economic” din capitolul 2.

Reciclare aer (izolare habitaclu) K

Această funcţie este gestionată automat dar puteţi de asemenea să o activaţi manual, în acest caz punerea în funcţiune este confirmată prin aprinderea martorului luminos integrat în tasta 7.

Sistemul determină dacă se utilizează sau nu reciclarea în funcţie de calitatea aerului exterior.

Utilizare manuală

Apăsaţi pe tasta 7, martorul luminos integrat se aprinde.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Este deci recomandat să treceţi în mod automat apăsând din nou pe tasta 7 de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 7.

Oprire sistem

Rotiţi comanda 6 pe „OFF” pentru a opri sistemul. Pentru a-l porni, rotiţi din nou comanda 6 pentru a regla viteza de ventilare sau apăsaţi pe tasta 1.

Dezaburirea/dezgheţarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.