Înapoi la listă

SCAUNE FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a avansa sau a retrage scaunul

Ridicaţi mânerul 1 pentru a debloca. În poziţia aleasă, eliberaţi-o şi asiguraţi-vă de blocarea corespunzătoare a scaunului.

Pentru a ridica sau a coborî perna scaunului

Manevraţi levierul 2 de câte ori este necesar în sus sau în jos.

Pentru a înclina spătarul

Rotiţi moleta 3 şi înclinaţi spătarul până la poziţia dorită.

Scaune cu încălzire

Cu contactul pus, apăsaţi pe contactorul 4 al scaunului dorit. Martorul luminos integrat în contactor se aprinde.

Sistemul, care este cu termostat, reglează încălzirea şi o dezactivează dacă este necesar.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planşeu (partea din faţa şoferului): în cazul unei frânări bruşte, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de securitate, vă recomandăm să nu înclinaţi prea mult spătarele scaunelor în spate.

Cotieră centrală 5

Pentru a regla cotiera spre în sus

Ridicaţi cotiera până la poziţia dorită.

Pentru a regla cotiera spre în jos

Ridicaţi cotiera până la poziţia de strângere de-a lungul spătarului, apoi coborâţi-o.

Pentru a strânge cotiera

Ridicaţi cotiera până la poziţia de strângere A. Asiguraţi-vă că blocarea sa este bună.