Înapoi la listă

PANĂ DE PNEU, ROATĂ DE REZERVĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În caz de pană de pneu

În funcţie de vehicul, dispuneţi de o roată de rezervă sau de un kit de umflare a pneurilor (consultaţi paginile următoare).

Vehicul echipat cu un avertizor de pierdere presiune pneuri

Dacă pneurile sunt insuficient umflate (pană de pneu, presiune mică etc.), se aprinde martorul luminos pe tabloul de bord. Consultaţi paragraful „Avertizor de pierdere presiune pneuri” din capitolul 2.

În caz de staţionare pe partea joasă a şoselei, trebuie să-i avertizaţi pe ceilalţi participanţi la trafic de prezenţa vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislaţia locală a ţării în care vă găsiţi.

Dacă roata de rezervă a fost păstrată timp de mai mulţi ani, verificaţi-o la atelierul dumneavoastră pentru a vedea dacă mai corespunde şi dacă poate fi utilizată fără riscuri.

Vehicul echipat cu o roată de rezervă diferită faţă de celelalte patru roţi:

- Nu montaţi niciodată mai mult de o roată de rezervă pe acelaşi vehicul.

- Înlocuiţi cât mai curând roata de rezervă cu o roată identică cu cea originală.

- În timpul utilizării, care trebuie să fie temporară, viteza de rulare nu trebuie să depăşească viteza indicată pe eticheta situată pe roată.

- Montarea acestei roţi poate modifica comportamentul obişnuit al vehiculului dumneavoastră. Evitaţi accelerările sau decelerările brutale şi reduceţi viteza în viraj.

- Dacă trebuie să utilizaţi lanţuri de zăpadă, montaţi roata de rezervă pe osia spate şi verificaţi presiunile de umflare.

- Pe afişajul tabloului de bord apare martorul luminos care clipeşte timp de câteva secunde, apoi se aprinde continuu.

Vehicul neechipat cu un subwoofer

- Deschideţi hayonul;

- plasaţi planşeul mobil în poziţie intermediară (consultaţi paragraful „Amenajări portbagaj” din capitolul 3);

- ridicaţi covorul portbagajului 2;

- deşurubaţi elementul de fixare central situat sub cric;

- scoateţi trusa de scule 3;

- îndepărtaţi roata de rezervă 1.

Vehicul echipat cu un subwoofer

- Deschideţi hayonul;

- plasaţi planşeul mobil în poziţie intermediară (consultaţi paragraful „Amenajări portbagaj” din capitolul 3);

- ridicaţi covorul portbagajului 2;

- slăbiţi suportul central 4, decuplaţi cablul de alimentare 5 de la chesonul de joase 6 şi demontaţi chesonul de joase (consultaţi eticheta A lipită pe chesonul de joase);

- îndepărtaţi roata de rezervă 1.

Nu se recomandă înlocuirea şi reconectarea chesonului de joase în cazul unei pene de pneu: acest lucru poate deteriora chesonul de joase.

Scoateţi subwooferul 6, remontaţi-l şi rebranşaţi-l în aceeaşi poziţie. Manevraţi-l cu grijă. În caz contrar, acest lucru ar putea afecta funcţionarea corespunzătoare a chesonului de joase.