Înapoi la listă

LIMITATOR DE VITEZĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Limitatorul de viteză este o funcţie care vă ajută să nu depăşiţi o viteză de rulare pe care o veţi fi ales, numită viteză limitată.

Comenzi

1 Contactor general Pornit/Oprit.

2 Activare, memorare şi variaţie crescătoare a vitezei limitate (+).

3 Variaţie descrescătoare a vitezei limitate (-).

4 Activare cu revenire la viteza limitată memorată (R).

5 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei limitate) (O).

Activare

Apăsaţi pe butonul 1 în zona indicată . Martorul luminos 6 se aprinde în culoarea portocaliu şi mesajul „LIMITATOR” apare pe tabloul de bord însoţit de liniuţe, pentru a indica faptul că funcţia limitator de viteză este activată şi în aşteptarea înregistrării unei viteze de limitare.

Pentru a înregistra viteza curentă, apăsaţi contactorul 2 (+): viteza limitată înlocuieşte liniuţele.

Viteza minimă înregistrată va fi de 30 km/h.

Conducere

Când este memorată o viteză limitată, atât timp cât această viteză nu este atinsă, conducerea este similară celei a unui vehicul neechipat cu limitator de viteză.

De îndată ce atingeţi viteza înregistrată, orice acţiune asupra pedalei de acceleraţie nu va permite depăşirea vitezei programate decât în caz de necesitate (consultaţi paragraful „Depăşire viteză limitată”).

Variaţie a vitezei limitate

Puteţi varia viteza limitată acţionând prin apăsări succesive pe:

- contactorul 2 (+) pentru a mări viteza;

- contactorul 3 (-) pentru a micşora viteza.

Depăşire viteză limitată

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza limitată, pentru aceasta: apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (dincolo de „punctul dur”).

În timpul depăşirii, viteza limitată clipeşte pe tabloul de bord şi, în funcţie de vehicul, este însoţită de un semnal sonor.

Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: funcţia limitator de viteză revine de îndată ce atingeţi o viteză mai mică decât viteza memorată.

Imposibilitate pentru funcţie de a menţine viteza limitată

În caz de pantă abruptă, viteza limitată nu poate fi menţinută de sistem: viteza memorată clipeşte pe tabloul de bord şi un semnal sonor răsună la intervale regulate pentru a vă informa.

Funcţia limitator de viteză nu acţionează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia limitator de viteză este suspendată atunci când apăsaţi pe contactorul 5 (O). În acest caz, viteza limitată rămâne memorată şi, în funcţie de vehicul:

- mesajul „Memorat” şi viteza memorată sunt afişate pe tabloul de bord.

- viteza memorată se afişează între reperele <xxx> de pe tabloul de bord.

Revenire la viteza limitată

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi prin apăsare pe contactorul 4 (R).

Oprire funcţie

Funcţia limitator de viteză este întreruptă atunci când acţionaţi asupra contactorului 1, în acest caz nu mai există viteză memorată. Stingerea martorului luminos oranj pe tabloul de bord confirmă oprirea funcţiei.

Atunci când limitatorul este pus în stare de veghe, o apăsare pe contactorul 2 (+) reactivează funcţia fără a ţine cont de viteza memorată: viteza la care rulează vehiculul este cea care este luată în calcul.