Înapoi la listă

ÎMBRĂCĂMINTE SCAUNE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, este posibilă scoaterea îmbrăcămintei scaunelor dumneavoastră (întreţinere, personalizare...).

Principiu de dezbrăcare a unui scaun

Indiferent dacă este vorba de spătar sau pernă, respectaţi întotdeauna mişcarea de dezbrăcare A : nu smulgeţi benzile cu arici.

Precauţii de utilizare

Atunci când îmbrăcămintea este scoasă:

- nu utilizaţi scaunele;

- aveţi grijă de benzile cu arici.

Instrucţiuni de spălare

Respectaţi instrucţiunile de spălare indicate pe îmbrăcăminte (etichete) în special;

- spălaţi îmbrăcămintea separat de restul textilelor;

- stoarceţi la o viteză de maximum 800 rot./min.;

- nu spălaţi îmbrăcămintea de mai mult de 5 ori.

După uscare, nu împăturiţi îmbrăcămintea şi nu o mototoliţi (pot rămâne urme).

Risc important de degradare.

În funcţie de vehicul, anumite tipuri de îmbrăcăminte posedă un marcaj pentru a semnala că scaunul pasager faţă dispune de fixare ISOFIX. În momentul remontării sau înlocuirii asiguraţi-vă că îmbrăcămintea dispune de un marcaj identic cu cel original.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste operaţiuni cu vehiculul oprit.

La remontarea îmbrăcămintei scaunelor, asiguraţi-vă că închizătoarele de centură şi fixările ISOFIX sunt eliberate

Scaun faţă

Scoaterea îmbrăcămintei spătarului

- Înclinaţi spătarul spre înapoi;

- deschideţi închiderile cu glisieră 1 şi 3 ale spătarului;

- detaşaţi benzile cu arici 5 dintre spătar şi pernă;

- scoateţi îmbrăcămintea respectând principiul de dezbrăcare (mişcare A).

Remontarea îmbrăcămintei spătarului

- Înclinaţi spătarul spre înapoi;

- poziţionaţi îmbrăcămintea pe spătar;

- cuplaţi şi închideţi închiderile cu glisieră 1 şi 3;

- asamblaţi benzile cu arici 2;

- asamblaţi benzile cu arici 5 dintre spătar şi pernă;

Scoaterea îmbrăcămintei pernei

- Deschideţi închiderea cu glisieră 4 a pernei;

- scoateţi îmbrăcămintea respectând principiul de dezbrăcare (mişcare A).

Remontarea îmbrăcămintei pernei

- Poziţionaţi îmbrăcămintea pe pernă;

- reînchideţi închiderea cu glisieră 4 a pernei;

- asamblaţi benzile cu arici 6.

Banchetă spate

- Avansaţi scaunul faţă;

- remontaţi tetierele banchetei spate;

- scoateţi centurile de siguranţă.

Scoaterea îmbrăcămintei pernei B

- Deschideţi închiderile cu glisieră 7 şi 8 ale pernei B;

- scoateţi îmbrăcămintea respectând principiul de dezbrăcare (mişcare A).

Remontarea îmbrăcămintei pernei B

- Poziţionaţi îmbrăcămintea pe perna B;

- cuplaţi închiderile cu glisieră 7 şi 8 şi închideţi-le;

- asamblaţi benzile cu arici 9.

În momentul manevrărilor scaunelor spate, asiguraţi-vă ca nimic să nu incomodeze ancorările (părţi ale corpului, animal, pietriş, lavetă, jucării…).

Scoaterea îmbrăcămintei spătarului C

- rabataţi spătarul C pe pernă cu ajutorul manetei 11;

- detaşaţi benzile cu arici 15 dintre spătar şi pernă;

- remontaţi spătarul C şi asiguraţi-vă de blocarea sa corespunzătoare;

- deschideţi închiderile cu glisieră 12 şi 14 ale spătarului C;

- scoateţi îmbrăcămintea respectând principiul de dezbrăcare (mişcare A).

Remontarea îmbrăcămintei spătarului C

- Poziţionaţi îmbrăcămintea spătarului C;

- distanţaţi centura spate centrală pentru a poziţiona husa;

- reînchideţi închiderile cu glisieră 12 şi 14 ale spătarului C;

- asamblaţi benzile cu arici;

- aveţi grijă să poziţionaţi corect îmbrăcămintea spătarului C sub ghidul centurii centrale 10;

- asamblaţi benzile cu arici 13;

- glisaţi îmbrăcămintea inferioară dintre spătarul C şi perna B;

- rabataţi spătarul C pe pernă cu ajutorul manetei 11;

- asamblaţi benzile cu arici 15 dintre spătarul C şi perna B;

- remontaţi spătarul C şi asiguraţi-vă de blocarea sa corespunzătoare;

În momentul repunerii la loc a spătarului, asiguraţi-vă că spătarul este blocat corespunzător.

În cazul utilizării huselor de scaun, aveţi grijă ca ele să nu împiedice blocarea spătarului.

Aveţi grijă să poziţionaţi bine centurile.

Repoziţionaţi tetierele.

Scoaterea îmbrăcămintei spătarului D

- Rabataţi spătarul D pe pernă cu ajutorul manetei 16;

- detaşaţi benzile cu arici 17 dintre spătar şi pernă;

- deschideţi închiderea cu glisieră 18 a spătarului D;

- remontaţi spătarul D şi asiguraţi-vă de blocarea sa corespunzătoare;

- deschideţi închiderea cu glisieră 20 a spătarului D;

- scoateţi îmbrăcămintea respectând principiul de dezbrăcare (mişcare A).

Remontarea îmbrăcămintei spătarului D

- Poziţionaţi îmbrăcămintea spătarului D;

- reînchideţi închiderea cu glisieră 20;

- asamblaţi benzile cu arici 19;

- glisaţi îmbrăcămintea inferioară dintre spătarul D şi pernă;

- basculaţi spătarul D pe pernă cu ajutorul manetei 16;

- reînchideţi închiderea cu glisieră 18 a spătarului D;

- asamblaţi benzile cu arici 17 dintre spătar şi pernă;

- remontaţi complet spătarul D şi asiguraţivă de blocarea sa corespunzătoare.