Înapoi la listă

DISPOZITIVE DE CORECTARE ŞI DE ASISTENŢĂ LA CONDUCERE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, ele pot fi constituite din:

- antiblocare roţi (ABS);

- control dinamic traiectorie (ESC) cu control subviraj şi sistem antipatinare;

- asistenţă la conducere cu o remorcă;

- asistenţă la frânarea de urgenţă;

- control aderenţă;

- asistenţă la pornire în pantă.

Antiblocare roţi (ABS)

În timpul unei frânări intense, ABS-ul permite să evitaţi blocarea roţilor, deci să ţineţi sub control distanţa de oprire şi să păstraţi controlul vehiculului.

În aceste condiţii, sunt atunci posibile manevre de evitare prin frânare. În plus, acest sistem permite optimizarea distanţelor de oprire în special pe sol cu aderenţă scăzută (sol umed…).

Fiecare punere în funcţiune a dispozitivului se manifestă printr-o trepidaţie a pedalei de frână. ABS-ul nu permite în niciun caz ameliorarea performanţelor „fizice” legate de aderenţa pneuri-sol. Regulile de prudenţă trebuie deci să fie obligatoriu respectate (distanţe între vehicule…).

Anomalii de funcţionare:

- © şi x se aprind, iar mesajele „Verifică ABS”, „CHECK BRAKING SYSTEM” şi, în funcţie de vehicul, „Verifică ESC” apar pe tabloul de bord: ABS, ESC şi asistenţa la frânarea de urgenţă sunt dezactivate. Frânarea este asigurată în continuare;

- x, D, © şi ® se aprind, iar mesajul „BRAKING SYSTEM FAULT” se afişează pe tabloul de bord: aceasta indică o defecţiune la sistemul de frânare.

În ambele cazuri consultaţi un Reprezentant al mărcii.

În caz de urgenţă, este recomandat să aplicaţi asupra pedalei o presiune puternică şi continuă. Nu este necesar să acţionaţi prin apăsări succesive (pompare). ABS-ul va modula efortul aplicat în sistemul de frânare.

Frânarea este parţial asigurată. Cu toate acestea, este periculos să frânaţi brusc şi aceasta vă impune o oprire obligatorie şi imediată compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Control dinamic traiectorie (ESC) cu control al subvirajului şi sistem antipatinare

Control dinamic traiectorie ESC

Acest sistem ajută să se păstreze controlul vehiculului în situaţiile „ critice ” de conducere (evitare a unui obstacol, pierdere a aderenţei într-un viraj...).

Principiu de funcţionare

Un senzor de pe volan permite să se cunoască traiectoria de conducere dorită de şofer.

Alţi senzori repartizaţi în vehicul măsoară traiectoria sa reală.

Sistemul compară voinţa şoferului cu traiectoria reală a vehiculului şi o corectează pe aceasta din urmă, dacă este necesar, acţionând asupra frânării anumitor roţi şi/sau asupra puterii motorului, în caz de declanşare a sistemului martorul luminos clipeşte pe tabloul de bord.

Control subviraj

Acest sistem optimizează acţiunea ESC în cazul unui subviraj pronunţat (pierdere de aderenţă a trenului faţă).

Sistem antipatinare

Acest sistem ajută să limitaţi patinarea roţilor motoare şi să controlaţi vehiculul în situaţiile de porniri, de accelerări sau de decelerări.

Principiu de funcţionare

Cu ajutorul senzorilor de roţi, sistemul măsoară şi compară, în fiecare moment, viteza roţilor motoare şi detectează ambalarea lor. Dacă o roată tinde să patineze, sistemul o frânează până când motricitatea redevine compatibilă cu nivelul de aderenţă sub roată.

Sistemul acţionează de asemenea asupra turaţiei motor în funcţie de aderenţa disponibilă sub roţi, independent de acţiunea exercitată pe pedala de acceleraţie.

Anomalie de funcţionare

Când sistemul detectează o eroare de funcţionare, martorii luminoşi © şi se aprind şi, în funcţie de vehicul, mesajul „Verifică ESC” apare pe tabloul de bord. În acest caz, ESC-ul şi sistemul antipatinare sunt dezactivate.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Aceste funcţii nu intervin în locul şoferului. Acestea nu măresc limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

Asistenţă la frânarea de urgenţă

Acesta este un sistem complementar la ABS care ajută la reducerea distanţelor de oprire a vehiculului.

Principiu de funcţionare

Sistemul permite să se detecteze o situaţie de frânare de urgenţă la apăsarea pe pedala de frână. În acest caz, asistenţa de frânare dezvoltă instantaneu puterea sa maximă şi poate declanşa reglarea ABS.

Frânarea ABS este menţinută atât timp cât pedala de frână nu este eliberată.

Aprindere lumini de avarie

În funcţie de vehicul, acestea se pot aprinde în caz de decelerare puternică.

Anticipare frânare

În funcţie de vehicul, atunci când eliberaţi rapid pedala de acceleraţie, sistemul anticipează frânarea pentru a micşora distanţele de oprire.

În momentul utilizării regulatorului de viteză:

- dacă utilizaţi pedala de acceleraţie, atunci când o eliberaţi, sistemul poate să se declanşeze;

- dacă nu utilizaţi pedala de acceleraţie, sistemul nu se va declanşa.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, mesajul „CHECK BRAKING SYSTEM” se afişează pe tabloul de bord însoţit de martorul luminos ©.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Aceste funcţii nu intervin în locul şoferului. Acestea nu măresc limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

Control aderenţă

Dacă vehiculul este echipat cu acesta, controlul aderenţei permite facilitarea controlului vehiculului pe drumuri în condiţii de aderenţă redusă (sol moale...).

Pneuri

Când este necesar să le înlocuiţi, nu trebuie să montaţi pe vehiculul dumneavoastră decât pneuri de aceeaşi marcă, dimensiune, tip şi structură.

Acestea trebuie: fie să fie identice cu cele originale, fie să corespundă celor recomandate de un Reprezentant al mărcii.

Mod „Drum”

La pornirea vehiculului, martorul luminos integrat în butonul 1 se aprinde, însoţit de mesajul de pe tabloul de bord „STANDARD ROAD MODE ON”.

Această poziţie permite o utilizare optimă în condiţii de drum normale (uscat, umed, ninsoare uşoară...).

Modul „Drum” utilizează funcţiile antipatinare.

Mod „Sol moale”

Rotiţi butonul 1: martorul luminos integrat se aprinde, însoţit de un mesaj pe tabloul de bord „NON GRIP ROAD MODE ON”.

Această poziţie permite o utilizare optimă în condiţii de sol moale (noroi, nisip, frunze moarte...). Modul „Sol moale” utilizează funcţiile antipatinare. Sistemul trece automat în modul „Drum” la peste 40 km/h aproximativ şi martorul luminos integrat în butonul 1 se aprinde.

Mod „Expert”

Rotiţi butonul 1: martorul luminos integrat se aprinde, însoţit de un mesaj pe tabloul de bord „ALL ROADSMODE ON”.

În această poziţie, regimul motorului este lăsat în controlul şoferului. Sistemul trece automat în modul „Drum” la peste 40 km/h aproximativ şi martorul luminos integrat în butonul 1 se aprinde.

Asistenţă la pornire în pantă

În funcţie de înclinarea pantei, acest sistem asistă şoferul în momentul unei porniri în pantă. El împiedică vehiculul să meargă înapoi, în funcţie de înclinare intervenind asupra strângerii automate a frânelor, atunci când şoferul ridică piciorul de pe pedala de frână pentru a acţiona pedala de acceleraţie.

Funcţionare sistem

Acesta funcţionează numai atunci când levierul de viteze este într-o altă poziţie decât punctul mort (o altă poziţie decât N sau P pentru cutiile de viteze automate) şi când vehiculul este în poziţia de oprire completă (apăsare pe pedala de frână).

Sistemul reţine vehiculul aproximativ 2 secunde. Apoi, frânele se slăbesc progresiv (vehiculul rulează în funcţie de pantă).

Sistemul de asistenţă la pornire în pantă nu poate împiedica în totalitate vehiculul să meargă înapoi în toate cazurile (pante foarte abrupte etc.).

Şoferul poate în toate cazurile să acţioneze pedala de frână şi să împiedice astfel vehiculul să meargă înapoi.

Asistenţa la pornire în pantă nu trebuie utilizată pentru o oprire prelungită: utilizaţi pedala de frână.

Această funcţie nu este concepută pentru a imobiliza vehiculul în mod permanent.

Dacă este necesar, utilizaţi pedala de frână pentru a opri vehiculul.

Şoferul trebuie să rămână extrem de vigilent la rularea pe suprafeţe alunecoase sau cu aderenţă redusă.

Riscuri de rănire gravă.